Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.8.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 18.02.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.gr. 617, 543/1, 164/2, 164/17, 164/18, 164/20, 164/21, 164/4, 164/5 położonych w miejscowości Złotniki, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 18.02.2019 Utworzono: 18.02.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.7.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 15.02.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.gr. 360/4, 360/2 położonych w miejscowości Podleszany, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 15.02.2019 Utworzono: 15.02.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.33.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 15.02.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej P4 Sp. z o.o. Nr MIE6003C” na działce nr 1193 położonej w miejscowości Podleszany, Gmina Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 15.02.2019 Utworzono: 15.02.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.58.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 14.02.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.gr. 916, 923/31, 923/28, 923/30 położonych w miejscowości Trześń, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.1.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 14.02.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wysokociśnieniowej z przydomowymi przepompowniami ścieków oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z sieciową przepompownią ścieków dla miejscowości Wola Chorzelowska, gmina Mielec”
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Wykaz decyzji wygasłych z dniem 01.01.2018 r. - zgodnie z art.546 Prawo wodne
Wykaz decyzji o warunkach zabudowy, które wygasły z dniem 1 stycznia 2018 r. - zgodnie z art. 546 Prawo Wodne
więcej...
Aktualizacja: 13.02.2019 Utworzono: 31.12.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Czermin
Obwieszczenie Nr Rn.6220.1-c.2019 Wójta Gminy Czermin z dnia 5.02.2019 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra - Radomyśl Wielki - Mielec od m. Piątkowiec do m. Rzędzianowice wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych”
więcej...
Aktualizacja: 13.02.2019 Utworzono: 13.02.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6220.1.2015 Wójta Gminy Mielec z dnia 12.02.2019 r. dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie istniejącego progu betonowego w km 21 + 605 rzeki Wisłoki wraz z montażem 3 szt. przęseł z powłok piętrzących wodę oraz wybudowanie odkrytego kanału dopływowego i odpływowego dla wody z małej elektrowni wodnej „Mielec”, budowie budynku małej elektrowni wodnej o mocy 1,5 MW, przepławki dla ryb i wykonanie przyłącza kablowego SN-15 kV, w miejscowości Podleszany na
więcej...
Aktualizacja: 12.02.2019 Utworzono: 12.02.2019
Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Informacja Nr RZ.ZUZ.2.421.1.9.2019.HK Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wisłoki nowych obiektów budowlanych - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędna infrastrukturą oraz na gromadzenie ścieków bytowych w szczelnym zbiorniku na działce o nr ewid. 1075/1 obręb 41 Podleszany, gm
więcej...
Aktualizacja: 12.02.2019 Utworzono: 12.02.2019
Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Informacja Nr RZ.ZUZ.2.421.1.8.2019.HK Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie rzeki Wisłoki...
więcej...
Aktualizacja: 12.02.2019 Utworzono: 12.02.2019
Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Informacja Nr RZ.ZUZ.2.421.1.5.2019.HK Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wisłoki nowych obiektów budowlanych - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędna infrastrukturą oraz budynku garażowego na działce o nr ewid.241/4 obręb 41 Podleszany, gmina Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 12.02.2019 Utworzono: 12.02.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.3.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 11.02.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej” na działkach nr ewid.gr. 1044/1, 1044/2, 1046 położonych w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 11.02.2019 Utworzono: 11.02.2019
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Obwieszczenie Nr RZ.2.4.521.03.2019.MK Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych dla inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Książnice, gmina Mielec".
więcej...
Aktualizacja: 08.02.2019 Utworzono: 07.02.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.60.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 7.02.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działce nr ewid. gr. 1168 położonej w miejscowości Podleszany, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 07.02.2019 Utworzono: 07.02.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.6.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 6.02.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinków sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej” na działkach nr ewid.gr. 12/10, 1800/7, 1800/13, 1800/14, 1800/15, 1800/18, 1800/19 położonych w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 07.02.2019 Utworzono: 06.02.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.50.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 6.02.2019 r. ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podleszany i Książnice” położonych w miejscowości Podleszany, gm.Mielec oraz na dz.269/2 położonej w miejscowości Książnice.
więcej...
Aktualizacja: 06.02.2019 Utworzono: 06.02.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.49.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 6.02.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.gr. 1311, 1901, 1401/3, 1400/7, 1400/14, 1400/16 położonych w miejscowości Podleszany, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 06.02.2019 Utworzono: 06.02.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.33.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 31.01.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej P4 Sp. z o.o. Nr MIE6003C” na działce nr 1193 położonej w miejscowości Podleszany, Gmina Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 31.01.2019 Utworzono: 31.01.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.4.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 29.01.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.gr. 1058/9, 1058/10, 1058/11, 1058/12, 1058/14 położonych w miejscowości Wola Mielecka, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 30.01.2019 Utworzono: 29.01.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.2.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 28.01.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.gr. 26, 839, 67/3, 67/2, 67/1 położonych w miejscowości Trześń, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 30.01.2019 Utworzono: 28.01.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.56.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 28.01.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.gr. 232/2, 232/4, 232/3, 229/2 położonych w miejscowości Wola Chorzelowska, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 30.01.2019 Utworzono: 28.01.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.58.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 29.01.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.gr. 916, 923/31, 923/28, 923/30 położonych w miejscowości Trześń, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 30.01.2019 Utworzono: 29.01.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6730.175.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 25.01.2019 r. w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 1239/22 położonej w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 25.01.2019 Utworzono: 25.01.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.47.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 24.01.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej” na działkach nr ewid.gr. 70/1, 70/5, 71, 94, 100 położonych w miejscowości Wola Mielecka, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 24.01.2019 Utworzono: 24.01.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.60.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 23.01.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działce nr ewid. gr. 1168 położonej w miejscowości Podleszany, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 23.01.2019 Utworzono: 23.01.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.57.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 22.01.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.gr. 537/7, 537/10 położonych w miejscowości Wola Mielecka, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 22.01.2019 Utworzono: 22.01.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.55.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 22.01.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej niskoprężnej” na działkach nr ewid.gr. 305/1, 305/2 położonych w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 22.01.2019 Utworzono: 22.01.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.49.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 22.01.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.gr. 1311, 1901, 1401/3, 1400/7, 1400/14, 1400/16 położonych w miejscowości Podleszany, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 22.01.2019 Utworzono: 22.01.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.50.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 22.01.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podleszany i Książnice”
więcej...
Aktualizacja: 22.01.2019 Utworzono: 22.01.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.56.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 11.01.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.gr. 232/2, 232/4, 232/3, 229/2 położonych w miejscowości Wola Chorzelowska, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 11.01.2019 Utworzono: 11.01.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.53.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 11.01.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średnioprężnej” na działkach nr ewid.gr. 932/9, 686/1, 686/2 położonych w miejscowości Trześń, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 11.01.2019 Utworzono: 11.01.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.47.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 10.01.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej” na działkach nr ewid.gr. 70/1, 70/5, 71, 94, 100 położonych w miejscowości Wola Mielecka, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 10.01.2019 Utworzono: 10.01.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.43.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 10.01.2019 r.w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: :„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Książnice, gmina Mielec”.
więcej...
Aktualizacja: 10.01.2019 Utworzono: 10.01.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.55.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 7.01.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej niskoprężnej” na działkach nr ewid.gr. 305/1, 305/2 położonych w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 07.01.2019 Utworzono: 07.01.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.57.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 7.01.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średnioprężnej” na działkach nr ewid.gr. 537/7, 537/10 położonych w miejscowości Wola Mielecka, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 07.01.2019 Utworzono: 07.01.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.52.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 28.12.2018 r. w sprawie ustalenia okalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa trybun na boisku sportowym w miejscowości Chorzelów” na działkach nr ewid.gr. 310/1, 308/1 położonych w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 31.12.2018 Utworzono: 28.12.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.51.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 28.12.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa trybun na boisku sportowym w miejscowości Trześń” na działce nr ewid.gr.720/6 położonej w miejscowości Trześń, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 31.12.2018 Utworzono: 28.12.2018
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Obwieszczenie Nr WOOŚ.420.11.6.2018.AD.25 c z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wysokociśnieniowej z przydomowymi przepompowniami ścieków dla miejscowości Wola Chorzelowska, gmina Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 31.12.2018 Utworzono: 21.12.2018
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Obwieszczenie Nr WOOŚ.420.11.6.2018.AD.24 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wysokociśnieniowej z przydomowymi przepompowniami ścieków dla miejscowości Wola Chorzelowska, gmina Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 28.12.2018 Utworzono: 21.12.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.48.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 28.12.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej niskoprężnej” na działkach nr ewid.gr. 1177/9, 1177/8, 1177/7, 1177/6 położonych w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 28.12.2018 Utworzono: 28.12.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.54.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 28.12.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa stanowiska słupowego dla systemu alarmowania ludności” na działce nr ewid.gr. 227/10 położonej w miejscowości Szydłowiec, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 28.12.2018 Utworzono: 28.12.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6730.175.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 28.12.2018 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 1239/22 położonej w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 28.12.2018 Utworzono: 28.12.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.53.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 27.12.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średnioprężnej” na działkach nr ewid.gr. 932/9, 686/1, 686/2 położonych w miejscowości Trześń, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 28.12.2018 Utworzono: 27.12.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.46.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 27.12.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci wodociągowej” na działkach nr ewid.gr. 1440, 1931/3, 1458, 1444/5, 1451/1, 1451/2 położonych w miejscowości Podleszany, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 27.12.2018 Utworzono: 27.12.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.33.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 19.12.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej P4 Sp. z o.o. Nr MIE6003C” na działce nr 1193 położonej w miejscowości Podleszany, gmina Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 20.12.2018 Utworzono: 19.12.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.43.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 19.12.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Książnice, gmina Mielec”
więcej...
Aktualizacja: 19.12.2018 Utworzono: 19.12.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.60.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 17.12.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średnioprężnej” na działce nr ewid. gr. 1168 położonej w miejscowości Podleszany, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 19.12.2018 Utworzono: 17.12.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.58.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 18.12.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średnioprężnej” na działkach nr ewid.gr. 916, 923/31, 923/28, 923/30 położonych w miejscowości Trześń, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 18.12.2018 Utworzono: 18.12.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.54.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 17.12.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa stanowiska słupowego dla systemu alarmowania ludności” na działce nr ewid.gr. 227/10 położonej w miejscowości Szydłowiec, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 17.12.2018 Utworzono: 17.12.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6730.54.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 13.12.2018 r. w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy z dnia 06.08.2018 roku dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 1239/11 położonej w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 13.12.2018 Utworzono: 12.12.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.48.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 10.12.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej niskoprężnej” na działkach nr ewid.gr. 1177/9, 1177/8, 1177/7, 1177/6 położonych w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 12.12.2018 Utworzono: 10.12.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6220.1.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 11.12.2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Modernizacja dwóch zbiorników retencyjnych w oddziale 57 Leśnictwa Goleszów wraz z infrastrukturą przystosowującą obiekt do ujęcia wody dla celów przeciwpożarowych, położonych w miejscowości Podleszany na dz. nr ew. 1920/7”.
więcej...
Aktualizacja: 12.12.2018 Utworzono: 11.12.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.46.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 10.12.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci wodociągowej” na działkach nr ewid.gr. 1440, 1931/3, 1458, 1444/5, 1451/1, 1451/2 położonych w miejscowości Podleszany, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 10.12.2018 Utworzono: 10.12.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.51.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 10.12.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa trybun na boisku sportowym w miejscowości Trześń” na działce nr ewid.gr.720/6 położonej w miejscowości Trześń, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 10.12.2018 Utworzono: 10.12.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.52.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 10.12.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa trybun na boisku sportowym w miejscowości Chorzelów” na działce nr ewid.gr. 310/1 położonej w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 10.12.2018 Utworzono: 10.12.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.44.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 7.12.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej niskoprężnej” na działkach nr ewid.gr. 1239/25, 1239/24, 1239/23 położonych w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 10.12.2018 Utworzono: 07.12.2018
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Obwieszczenie RZ.ZUZ.2.421.86.91.2018.HK Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 30 listopada 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wniosku złożonego przez P. Dawida Leśniaka o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wisłoki nowego obiektu budowlanego – budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 472/2, 525/2, 1011/13, 1011/19, 1011/20, 1011/15, 1010/9 obręb 47 –
więcej...
Aktualizacja: 04.12.2018 Utworzono: 04.12.2018
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Obwieszczenie RZ.ZUZ.2.421.86.92.2018.HK Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 29 listopada 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wisłoki nowego obiektu budowlanego – budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, parterowego, niepodpiwniczonego na działce o nr ewid. 1169/3 obręb 47- Wola Mielecka, gmina Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 04.12.2018 Utworzono: 04.12.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.57.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 3.12.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średnioprężnej” na działkach nr ewid.gr. 537/7, 537/10 położonych w miejscowości Wola Mielecka, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 04.12.2018 Utworzono: 03.12.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.56.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 3.12.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średnioprężnej” na działkach nr ewid.gr. 232/2, 232/4, 232/3, 229/2 położonych w miejscowości Wola Chorzelowska, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 04.12.2018 Utworzono: 03.12.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.55.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 3.12.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej niskoprężnej” na działkach nr ewid.gr. 305/1, 305/2 położonych w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 04.12.2018 Utworzono: 03.12.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.34.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 3.12.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej” na działkach nr ewid.gr. 1169/6, 1169/8, 1169/2, 1169/3, 1169/4 położonych w miejscowości Wola Mielecka, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 03.12.2018 Utworzono: 03.12.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.45.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 30.11.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średnioprężnej” na działce nr ewid.gr. 976 położonej w miejscowości Złotniki, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 03.12.2018 Utworzono: 30.11.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.50.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 29.11.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podleszany i Książnice”.
więcej...
Aktualizacja: 29.11.2018 Utworzono: 29.11.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6722.1.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 27.11.2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Głębinowe ujęcia wody dla miasta Mielca" w Szydłowcu w gminie Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 27.11.2018 Utworzono: 27.11.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.40.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 26.11.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średnioprężnej” na działkach nr ewid.gr. 1011/13, 1011/19, 1011/20 położonych w miejscowości Wola Mielecka, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 27.11.2018 Utworzono: 26.11.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.54.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 22.11.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa stanowiska słupowego dla systemu alarmowania ludności” na działce nr ewid.gr. 227/10 położonej w miejscowości Szydłowiec, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 22.11.2018 Utworzono: 22.11.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.44.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 20.11.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej niskoprężnej” na działkach nr ewid.gr. 1239/25, 1239/24, 1239/23 położonych w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 20.11.2018 Utworzono: 20.11.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.34.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 16.11.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej” na działkach nr ewid.gr. 1169/6, 1169/8, 1169/2, 1169/3, 1169/4 położonych w miejscowości Wola Mielecka, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 16.11.2018 Utworzono: 16.11.2018
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Obwieszczenie Nr RZ.ZUZ.2.421.86.87.2018.HK Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 8 listopada 2018 r.
więcej...
Aktualizacja: 16.11.2018 Utworzono: 15.11.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6730.54.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 15.11.2018 r. w sprawie wydania decyzji dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 1239/11 położonej w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 15.11.2018 Utworzono: 15.11.2018
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Obwieszczenie Nr WOOŚ.420.11.6.2018.AD.20 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 13 listopada 2018 r. sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wysokociśnieniowej z przydomowymi przepompowniami ścieków dla miejscowości Wola Chorzelowska, gmina Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 15.11.2018 Utworzono: 13.11.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6220.4.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 14.11.2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. NR MIE6003C” na działce nr ewid.gr. 1193 położonej w miejscowości Podleszany, gmina Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 15.11.2018 Utworzono: 14.11.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.42.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 14.11.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średnioprężnej” na działkach nr ewid.gr. 1498/21, 1498/22, 1861/2, 1899 położonych w miejscowości Podleszany, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 14.11.2018 Utworzono: 14.11.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.53.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 14.11.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średnioprężnej” na działkach nr ewid.gr. 932/9, 686/1, 686/2 położonych w miejscowości Trześń, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 14.11.2018 Utworzono: 14.11.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.32.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 14.11.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa oświetlenia ulicznego” na działkach nr ewid.gr. 93/4, 674/1, 793, 673/6, 673/1, 672/7, 675/10, 675/11, 676, 677, 678, 679, 680, 681/4, 682/6, 672/8, 674/2, 674/3, 681/5, 682/2, 683/1, 673/7, 673/6, 672/7, 734   położonych w miejscowości Wola Mielecka, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 14.11.2018 Utworzono: 14.11.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.40.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 9.11.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średnioprężnej” na działkach nr ewid.gr. 1011/13, 1011/19, 1011/20 położonych w miejscowości Wola Mielecka, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 09.11.2018 Utworzono: 09.11.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.41.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 7.11.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średnioprężnej” na działkach nr ewid.gr. 1871/23, 1871/24 położonych w miejscowości Podleszany, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 07.11.2018 Utworzono: 07.11.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.50.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 6.11.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podleszany i Książnice”.
więcej...
Aktualizacja: 07.11.2018 Utworzono: 06.11.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.52.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 31.10.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa trybun na boisku sportowym w miejscowości Chorzelów” na działce nr ewid.gr. 310/1 położonej w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 05.11.2018 Utworzono: 31.10.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.51.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 31.10.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa trybun na boisku sportowym w miejscowości Trześń” na działce nr ewid.gr.720/6 położonej w miejscowości Trześń, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 05.11.2018 Utworzono: 31.10.2018
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Obwieszczenie Nr WPN.6320.2.32.2018.OB.7 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 24 października 2018 r. o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolna Wisłoka z Dopływami PLH180053.
więcej...
Aktualizacja: 31.10.2018 Utworzono: 25.10.2018
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Obwieszczenie RZ.ZUZ.2.421.86.51.2018.HK Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 21 sierpnia 2018 r. sprawie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie nowego obiektu budowlanego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanej na działkach 1070/10, 1070/11,1070/14,1070/15,1070/16 obręb Rzędzianowice, gmina Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 31.10.2018 Utworzono: 19.10.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.32.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 30.10.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa oświetlenia ulicznego” na działkach nr ewid.gr. 93/4, 674/1, 793, 673/6, 673/1, 672/7, 675/10, 675/11, 676, 677, 678, 679, 680, 681/4, 682/6, 672/8, 674/2, 674/3, 681/5, 682/2, 683/1, 673/7, 673/6, 672/7, 734   położonych w miejscowości Wola Mielecka, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 30.10.2018 Utworzono: 30.10.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.49.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 29.10.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średnioprężnej” na działkach nr ewid.gr. 1311, 1901, 1401/3, 1400/7, 1400/14, 1400/16 położonych w miejscowości Podleszany, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 29.10.2018 Utworzono: 29.10.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.48.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 26.10.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej niskoprężnej” na działkach nr ewid.gr. 1177/9, 1177/8, 1177/7, 1177/6 położonych w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec
więcej...
Aktualizacja: 26.10.2018 Utworzono: 26.10.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.41.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 18.10.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średnioprężnej” na działkach nr ewid.gr. 1871/23, 1871/24 położonych w miejscowości Podleszany, gm. Mielec
więcej...
Aktualizacja: 26.10.2018 Utworzono: 18.10.2018
Obwieszczenie Starosty Powiatu Mieleckiego
Obwieszczenie Nr AB.6740.912.2018 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 19.10.2018 r.
więcej...
Aktualizacja: 25.10.2018 Utworzono: 24.10.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.48.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 23.10.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej niskoprężnej” na działkach nr ewid.gr. 1177/9, 1177/8 położonych w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec
więcej...
Aktualizacja: 23.10.2018 Utworzono: 23.10.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.47.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 22.10.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej” na działkach nr ewid.gr. 70/1, 70/5, 71, 94, 100 położonych w miejscowości Wola Mielecka, gm. Mielec
więcej...
Aktualizacja: 23.10.2018 Utworzono: 22.10.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.46.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 22.10.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej” na działkach nr ewid.gr. 1440, 1931/3, 1458, 1444/5, 1451/1, 1451/2 położonych w miejscowości Podleszany, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 23.10.2018 Utworzono: 22.10.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.45.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 17.10.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średnioprężnej” na działce nr ewid.gr. 976 położonej w miejscowości Złotniki, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 19.10.2018 Utworzono: 17.10.2018
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 17.10.2018 r. o wydaniu decyzji znak: N-VIII.7820.1.48.2018 z dnia 9 października 2018 r.
więcej...
Aktualizacja: 18.10.2018 Utworzono: 18.10.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.44.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 17.10.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej niskoprężnej” na działkach nr ewid.gr. 1239/25, 1239/24, 1239/23 położonych w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec .
więcej...
Aktualizacja: 17.10.2018 Utworzono: 17.10.2018
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Obwieszczenie Nr WOOŚ.420.11.4.2018.BK.28 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 16 września 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi i przepompowniami ścieków dla miejscowości Książnice, w Gminie Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 17.10.2018 Utworzono: 17.10.2018
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Obwieszczenie Nr WOOŚ.420.11.4.2018.BK.27 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 16 września 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi i przepompowniami ścieków dla miejscowości Książnice, w Gminie Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 17.10.2018 Utworzono: 17.10.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.35.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 15.10.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej” na działkach nr ewid.gr. 889/7, 889/8, 889/9, 889/10, 889/11 położonych w miejscowości Chrząstów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 15.10.2018 Utworzono: 15.10.2018
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 28.08.2018 r.
więcej...
Aktualizacja: 04.10.2018 Utworzono: 28.08.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.38.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 2.10.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.gr. 616/9, 543, 167/1, 167/2 położonych w miejscowości Złotniki, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 02.10.2018 Utworzono: 02.10.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.37.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 27.09.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr RGP.6733.37.2018 dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej” na działkach nr ewid.gr. 10/1, 10/2, 10/17, 10/3 położonych w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 27.09.2018 Utworzono: 27.09.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.39.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 26.09.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.gr. 181/2, 181/4, 181/3, 1165/1, 1165/3, 1165/4 położonych w miejscowości Złotniki, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 26.09.2018 Utworzono: 26.09.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.35.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 26.09.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej” na działkach nr ewid.gr. 889/7, 889/8, 889/9, 889/10, 889/11 położonych w miejscowości Chrząstów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 26.09.2018 Utworzono: 26.09.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.42.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 18.09.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średnioprężnej” na działkach nr ewid.gr. 1498/21, 1498/22, 1861/2, 1899 położonych w miejscowości Podleszany, gm. Mielec .
więcej...
Aktualizacja: 18.09.2018 Utworzono: 18.09.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.30.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 18.09.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid. gr.1070/14, 1070/15, 1070/13, 1057 położonych w miejscowości Rzędzianowice, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 18.09.2018 Utworzono: 18.09.2018
Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Obwieszczenie Nr DOOŚ-WDŚ/ZIL.4200.118.2018.EK Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 12 września 2018 r. w sprawie odwołania od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 26 kwietnia 2018 r., znak: WOOŚ.4200.6.2017.JG.55, ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa nowego odcinka dróg. wojewódzkiej nr 984 od m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka’.
więcej...
Aktualizacja: 18.09.2018 Utworzono: 18.09.2018
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Obwieszczenie Nr WOOŚ.420.11.6.2018.AD.13 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 13 września 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka drogi gminnej Nr 119250R o długości 3 965 m, relacji Krościenko - Stebnik, od km 2+650 do km 6+615.
więcej...
Aktualizacja: 18.09.2018 Utworzono: 17.09.2018
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Obwieszczenie Nr WOOŚ.420.11.4.2018.BK.23 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 13 września 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi i przepompowniami ścieków dla miejscowości Książnice, w Gminie Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 17.09.2018 Utworzono: 17.09.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.41.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 11.09.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średnioprężnej” na działkach nr ewid.gr. 1871/23, 1871/24 położonych w miejscowości Podleszany, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 12.09.2018 Utworzono: 11.09.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.38.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 10.09.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.gr. 616/9, 543, 167/1, 167/2 położonych w miejscowości Złotniki, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 10.09.2018 Utworzono: 10.09.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.37.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 10.09.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej” na działkach nr ewid.gr. 10/1, 10/2, 10/17, 10/3 położonych w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 10.09.2018 Utworzono: 10.09.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.31.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 29.08.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Modernizacja zbiornika retencyjnego w oddziale 72 Leśnictwa Goleszów wraz z infrastrukturą przystosowującą obiekt do ujęcia wody dla celów przeciwpożarowych” na dz.850, 851 położonych w miejscowości Goleszów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 30.08.2018 Utworzono: 29.08.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.40.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 24.08.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średnioprężnej” na działkach nr ewid.gr. 1011/13, 1011/19, 1011/20 położonych w miejscowości Wola Mielecka.
więcej...
Aktualizacja: 24.08.2018 Utworzono: 24.08.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.39.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 23.08.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.gr. 181/2, 181/4, 181/3, 1165/1, 1165/3, 1165/4 położonych w miejscowości Złotniki.
więcej...
Aktualizacja: 24.08.2018 Utworzono: 23.08.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.34.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 20.08.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej” na działkach nr ewid.gr. 1169/6, 1169/8, 1169/2, 1169/3, 1169/4 położonych w miejscowości Wola Mielecka, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 21.08.2018 Utworzono: 20.08.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.35.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 20.08.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej” na działkach nr ewid.gr. 889/7, 889/8, 889/9, 889/10, 889/11 położonych w miejscowości Chrząstów.
więcej...
Aktualizacja: 20.08.2018 Utworzono: 20.08.2018
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Obwieszczenie RZ.ZUZ.2.421.86.39.2018.HK Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie nowego obiektu budowlanego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem średniego ciśnienia na działkach o nr ewid. 770/9, 770/19 obręb 41 Podleszany, gmina Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 20.08.2018 Utworzono: 16.08.2018
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Obwieszczenie Nr WOOŚ.420.11.6.2018.AD.8 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wysokociśnieniowej z przydomowymi przepompowniami ścieków dla miejscowości Wola Chorzelowska, gmina Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 17.08.2018 Utworzono: 17.08.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.27.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 16.08.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średnioprężnej” na działkach nr ewid.gr. 1553, 1547 położonych w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 16.08.2018 Utworzono: 16.08.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.31.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 06.08.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Modernizacja  zbiornika retencyjnego w oddziale 72 Leśnictwa Goleszów wraz z infrastrukturą przystosowującą obiekt do ujęcia wody dla celów przeciwpożarowych”  na dz.850, 851 położonych w miejscowości Goleszów, gm. Mielec
więcej...
Aktualizacja: 08.08.2018 Utworzono: 06.08.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.29.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 07.08.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr RGP.6733.29.2018 dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.gr. 353/1, 353/2, 354/2, 354/1 położonych w miejscowości Chrząstów, gm. Mielec
więcej...
Aktualizacja: 07.08.2018 Utworzono: 07.08.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6730.54.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 06.08.2018 r. w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 1239/11 położonej w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec 
więcej...
Aktualizacja: 07.08.2018 Utworzono: 06.08.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.28.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 06.08.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr RGP.6733.28.2018 dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej niskoprężnej” na działkach nr ewid.gr. 258/7, 258/5, 257/4   położonych w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec
więcej...
Aktualizacja: 07.08.2018 Utworzono: 06.08.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.31.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 06.08.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Modernizacja  zbiornika retencyjnego w oddziale 72 Leśnictwa Goleszów wraz z infrastrukturą przystosowującą obiekt do ujęcia wody dla celów przeciwpożarowych”  na dz.850, 851 położonych w miejscowości Goleszów, gm. Mielec
więcej...
Aktualizacja: 06.08.2018 Utworzono: 06.08.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.27.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 01.08.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średnioprężnej” na działkach nr ewid.gr. 1553, 1547  położonych w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 03.08.2018 Utworzono: 03.08.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.37.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 02.08.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej” na działkach nr ewid.gr. 10/1, 10/2, 10/17, 10/3 położonych w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec
więcej...
Aktualizacja: 02.08.2018 Utworzono: 02.08.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.26.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 01.08.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr RGP.6733.26.2018 dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.gr. 1870/5, 1870/7, 1870/4   położonych w miejscowości Rzędzianowice gm. Mielec
więcej...
Aktualizacja: 02.08.2018 Utworzono: 01.08.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.25.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 01.08.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr RGP.6733.25.2018 dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średnioprężnej” na działkach nr ewid.gr. 86, 89/2, 89/1, 90/4   położonych w miejscowości Trześń, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 02.08.2018 Utworzono: 01.08.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.24.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 01.08.2018 r. w sprawie inwestycji pn: „Budowa przepustu na Rowie Podleszańsko-Książnickim w miejscowości Podleszany w ciągu drogi powiatowej Nr 1169 R Podleszany-Zasów km 8 + 427,00 ”  na dz. 51, 1458, 1900, 1079/6, 1442, 1085/1, 1443, 1528/1 , 1459 położonych w miejscowości Podleszany gm. Mielec
więcej...
Aktualizacja: 02.08.2018 Utworzono: 02.08.2018
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Obwieszczenie Nr WOOŚ.420.11.2.2018.BK.27 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Podleszany i Książnice, Gmina Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 30.07.2018 Utworzono: 30.07.2018
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Obwieszczenie Nr WOOŚ.420.11.2.2018.BK.26 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Podleszany i Książnice, Gmina Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 30.07.2018 Utworzono: 30.07.2018
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Obwieszczenie Nr WOOŚ.420.11.2.2018.BK.25 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Podleszany i Książnice, Gmina Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 30.07.2018 Utworzono: 30.07.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.23.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 24.07.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średnioprężnej” na działkach nr ewid.gr. 1117/4, 1122/2, 1114/9, 1116/1, 1116/2, 1116/3, 1116/4, 1350/2, 1122/6 położonych w miejscowości Wola Mielecka, gm. Mielec oraz na dz.nr ew.gr. 231, 234 położonych w miejscowości Podleszany, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 25.07.2018 Utworzono: 24.07.2018
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Obwieszczenie Nr WOOŚ.420.11.4.2018.BK.17 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi i przepompowniami ścieków dla miejscowości Książnice, w Gminie Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 24.07.2018 Utworzono: 24.07.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.29.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 19.07.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.gr. 353/1, 353/2, 354/2, 354/1 położonych w miejscowości Chrząstów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 19.07.2018 Utworzono: 19.07.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.28.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 13.07.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej niskoprężnej” na działkach nr ewid.gr. 258/7, 258/5, 257/4   położonych w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 13.07.2018 Utworzono: 13.07.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6730.54.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 11.07.2018 r. w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy prowadzonej z wniosku Pani Dominiki Dubiel-Kędzior i Pana Wojciecha Kędzior dla inwestycji polegającej na polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 1239/11 położonej w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 12.07.2018 Utworzono: 11.07.2018
Informacja Starosty Powiatu Mieleckiego
Informacja Starosty Powiatu Mieleckiego o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla gminy Mielec, powiat mielecki, województwo podkarpackie.
więcej...
Aktualizacja: 10.07.2018 Utworzono: 10.07.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.19.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 9.07.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci wodociągowej” na działkach nr ewid.gr. 472/2, 525/2, 1011/13, 1011/19, 1011/20, 1011/15, 1010/9 położonych w miejscowości Wola Mielecka, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 09.07.2018 Utworzono: 09.07.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.17.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 9.07.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa sieci wodociągowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego” na działkach o nr ew. 1070/10, 1070/11, 1070/14, 1070/15, 1070/16 położonych w miejscowości Rzędzianowice, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 09.07.2018 Utworzono: 09.07.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.23.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 5.07.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średnioprężnej” na działkach nr ewid.gr. 1117/4, 1122/2, 1114/9, 1116/1, 1116/2, 1116/3, 1116/4, 1350/2, 1122/6 położonych w miejscowości Wola Mielecka, gm.Mielec oraz na dz.nr ew.gr. 231, 234   położonych w miejscowości Podleszany, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 06.07.2018 Utworzono: 05.07.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.25.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 3.07.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średnioprężnej” na działkach nr ewid.gr. 86, 89/2, 89/1, 90/4   położonych w miejscowości Trześń, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 03.07.2018 Utworzono: 03.07.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.21.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 29.06.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Nadbudowa wraz z przebudową pomieszczeń części poddasza nieużytkowego budynku Szkoły podstawowej w Rydzowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na oddział przedszkolny” na działkach nr ewid.gr. 992/8, 992/5 położonych w miejscowości Rydzów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 03.07.2018 Utworzono: 29.06.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.26.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 22.05.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid. gr. 1870/5, 1870/7, 1870/4   położonych w miejscowości Rzędzianowice, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 03.07.2018 Utworzono: 22.05.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.31.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 2.07.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. "Modernizacja zbiornika retencyjnego w oddziale 72 Leśnictwa Goleszów wraz z infrastrukturą przystosowującą obiekt do ujęcia wody dla celów przeciwpożarowych” na dz.850, 851 położonych w miejscowości Goleszów, gm.Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 02.07.2018 Utworzono: 02.07.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.30.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 29.06.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid. gr.1070/14, 1070/15, 1070/13, 1057 położonych w miejscowości Rzędzianowice, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 29.06.2018 Utworzono: 29.06.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.22.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 29.06.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średnioprężnej” na działkach nr ewid.gr. 800/7, 799 położonych w miejscowości Trześń, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 29.06.2018 Utworzono: 29.06.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.19.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 22.06.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci wodociągowej” na działkach nr ewid.gr. 472/2, 525/2, 1011/13, 1011/19, 1011/20, 1011/15, 1010/9 położonych w miejscowości Wola Mielecka, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 22.06.2018 Utworzono: 22.06.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.17.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 22.06.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa sieci wodociągowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego” na działkach o nr ew. 1070/10, 1070/11, 1070/14, 1070/15, 1070/16 położonych w miejscowości Rzędzianowice, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 22.06.2018 Utworzono: 22.06.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6220.3.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 20.06.2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   bez przeprowadzenia oceny oddziaływania   na środowisko dla przedsięwzięcia pn: "Budowa budynku do produkcji frontów meblowych lakierowanych wraz z niezbędną infrastrukturą ” na działce nr 1362 w miejscowości Wola Mielecka, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 21.06.2018 Utworzono: 20.06.2018
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Obwieszczenie Nr WOOŚ.420.11.2.2018.BK.20 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Podleszany i Książnice, Gmina Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 21.06.2018 Utworzono: 21.06.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.24.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 19.06.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa przepustu na Rowie Podleszańsko-Książnickim w miejscowości Podleszany w ciągu drogi powiatowej Nr 1169 R Podleszany-Zasów km 8 + 427,00 ” na dz. 51, 1458, 1900, 1079/6, 1442, 1085/1, 1443, 1528/1 , 1459 położonych w miejscowości Podleszany, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 19.06.2018 Utworzono: 19.06.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.18.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 19.06.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej” na działkach nr ewid.gr. 91, 1171/1, 1177/4, 1177/3, 1176/2, 1175/2, 1174 położonych w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 19.06.2018 Utworzono: 19.06.2018
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Obwieszczenie Nr WOOŚ.420.11.4.2018.BK.9 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi i przepompowniami ścieków dla miejscowości Książnice, w Gminie Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 13.06.2018 Utworzono: 13.06.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.22.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 13.06.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średnioprężnej” na działkach nr ewid.gr. 800/7, 799 położonych w miejscowości Trześń, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 13.06.2018 Utworzono: 13.06.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6730.26.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 12.06.2018 r. w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 1239/24 położonej w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 13.06.2018 Utworzono: 12.06.2018
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Obwieszczenie Nr RZ.2.4.521.30.2018.MK Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych dla inwestycji pod nazwą: „Budowa przepustu na Rowie Podleszańsko-Książnickim w m. Podleszany w ciągu drogi powiatowej Nr 1169 R Podleszany - Zasów km 8+427,00", na dz. nr ew. 51, 1458, 1900, 1079/6, 1442, 1085/1, 1443, 1528/1, 1459 położonych w miejscowoś
więcej...
Aktualizacja: 11.06.2018 Utworzono: 08.06.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.28.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 8.06.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn: „Budowa odcinka sieci gazowej niskoprężnej” na działkach nr ewid.gr. 258/7, 258/5, 257/4   położonych w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 11.06.2018 Utworzono: 08.06.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.27.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 8.06.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średnioprężnej” na działkach nr ewid.gr. 1553, 1547  położonych w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 11.06.2018 Utworzono: 08.06.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.24.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 4.06.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa przepustu na Rowie Podleszańsko-Książnickim w miejscowości Podleszany w ciągu drogi powiatowej Nr 1169 R Podleszany-Zasów km 8 + 427,00 ” na dz. 51, 1458, 1900, 1079/6, 1442, 1085/1, 1443, 1528/1 , 1459 położonych w miejscowości Podleszany, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 05.06.2018 Utworzono: 04.06.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.16.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 5.06.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci wodociągowej” na działkach nr ewid.gr. 763/42, 763/41, 763/40, 763/44, 763/29, 763/28, 763/3, 763/38, 763/39, 1108, 755/3 położonych w miejscowości Książnice, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 05.06.2018 Utworzono: 05.06.2018
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Obwieszczenie Nr RZ.ZPU.4.521.1.947.2018.ID Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych dla inwestycji pod nazwą: „Budowa linii energetycznej kablowej ziemnej SN, stacji transformatorowej słupowej SN/nN Szydłowiec 1 wraz z wyprowadzeniem linii SN i nN".
więcej...
Aktualizacja: 04.06.2018 Utworzono: 04.06.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.20.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 4.06.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa linii energetycznej kablowej ziemnej SN, stacji transformatorowej słupowej SN/nN Szydłowiec 1 wraz z wyprowadzeniami linii SN i nN”.
więcej...
Aktualizacja: 04.06.2018 Utworzono: 04.06.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.18.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 1.06.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej” na działkach nr ewid.gr. 91, 1171/1, 1177/4, 1177/3, 1176/2, 1175/2, 1174 położonych w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 04.06.2018 Utworzono: 01.06.2018
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Obwieszczenie Nr WOOŚ.4200.6.2017.JG.64 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka”.
więcej...
Aktualizacja: 04.06.2018 Utworzono: 04.06.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6220.2.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 30.05.2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: "Modernizacja zbiornika retencyjnego w oddziale 72 Leśnictwa Goleszów wraz z infrastrukturą przystosowującą obiekt do ujęcia wody dla celów przeciwpożarowych położonego w miejscowości Goleszów, gm.Mielec na dz.850, 851”
więcej...
Aktualizacja: 30.05.2018 Utworzono: 30.05.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.15.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 30.05.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średnioprężnej” na działkach nr ewid.gr. 255, 266/1 położonych w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 30.05.2018 Utworzono: 30.05.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.4.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 29.05.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia w miejscowości Rzędzianowice, gm. Mielec oraz Trzciana, gm. Czermin”.
więcej...
Aktualizacja: 30.05.2018 Utworzono: 29.05.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.11.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 29.05.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej” na działkach nr ewid.gr. 548/2, 548/3, 548/1 położonych w miejscowości Rzędzianowice, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 29.05.2018 Utworzono: 29.05.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.14.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 25.05.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej” na działkach nr ewid.gr. 323/1, 323/4, 324, 322/4 położonych w miejscowości Złotniki, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 25.05.2018 Utworzono: 25.05.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.9.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 22.05.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.gr. 70/7, 94, 99/3 położonych w miejscowości Wola Mielecka, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 24.05.2018 Utworzono: 22.05.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.26.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 22.05.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid. gr. 1870/5, 1870/7, 1870/4   położonych w miejscowości Rzędzianowice, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 22.05.2018 Utworzono: 22.05.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.25.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 22.05.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średnioprężnej” na działkach nr ewid.gr. 86, 89/2, 89/1, 90/4   położonych w miejscowości Trześń, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 22.05.2018 Utworzono: 22.05.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.16.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 21.05.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci wodociągowej” na działkach nr ewid.gr. 763/42, 763/41, 763/40, 763/44, 763/29, 763/28, 763/3, 763/38, 763/39, 1108, 755/3 położonych w miejscowości Książnice, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 21.05.2018 Utworzono: 21.05.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.4.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 16.05.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia w miejscowości Rzędzianowice, gm. Mielec oraz Trzciana, gm. Czermin”.
więcej...
Aktualizacja: 16.05.2018 Utworzono: 16.05.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.24.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 16.05.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa przepustu na Rowie Podleszańsko-Książnickim w miejscowości Podleszany w ciągu drogi powiatowej Nr 1169 R Podleszany-Zasów km 8 + 427,00 ” na dz. 51, 1458, 1900, 1079/6, 1442, 1085/1, 1443, 1528/1 , 1459 położonych w miejscowości Podleszany, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 16.05.2018 Utworzono: 16.05.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.11.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 14.05.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej” na działkach nr ewid.gr. 548/2, 548/3, 548/1 położonych w miejscowości Rzędzianowice, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 14.05.2018 Utworzono: 14.05.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.15.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 11.05.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średnioprężnej” na działkach nr ewid.gr. 255, 266/1 położonych w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec
więcej...
Aktualizacja: 11.05.2018 Utworzono: 11.05.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6730.54.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 11.05.2018 r. w sprawie przesłania do uzgodnień projektu decyzji o warunkach zabydowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 1239/11 położonej w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec. 
więcej...
Aktualizacja: 11.05.2018 Utworzono: 11.05.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.14.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 10.05.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej” na działkach nr ewid.gr. 323/1, 323/4, 324, 322/4 położonych w miejscowości Złotniki, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 10.05.2018 Utworzono: 10.05.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.23.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 10.05.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średnioprężnej” na działkach nr ewid.gr. 1117/4, 1122/2, 1114/9, 1116/1, 1116/2, 1116/3, 1116/4, 1350/2, 1122/6 położonych w miejscowości Wola Mielecka, gm.Mielec oraz na dz.nr ew.gr.  231, 234   położonych w miejscowości Podleszany, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 10.05.2018 Utworzono: 10.05.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.9.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 8.05.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.gr. 70/7, 94, 99/3 położonych w miejscowości Wola Mielecka, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 08.05.2018 Utworzono: 08.05.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.10.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 4.05.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średnioprężnej” na działce nr ewid.gr. 892/1, 892/2 położonej w miejscowości Chrząstów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 04.05.2018 Utworzono: 04.05.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.22.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 4.05.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średnioprężnej” na działkach nr ewid.gr. 800/7, 799 położonych w miejscowości Trześń, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 04.05.2018 Utworzono: 04.05.2018
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Obwieszczenie Nr WOOŚ.4200.6.2017.JG.57 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka”.
więcej...
Aktualizacja: 30.04.2018 Utworzono: 30.04.2018
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Obwieszczenie Nr WOOŚ.4200.6.2017.JG.56 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka”.
więcej...
Aktualizacja: 30.04.2018 Utworzono: 30.04.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.12.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 27.04.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków oraz odcinka sieci wodociągowej ” na działkach nr ewid.gr. 580/3, 581/3, 582, 583, 580/2, 581/2 położonych w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 27.04.2018 Utworzono: 27.04.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.17.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 27.04.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego” na działkach o nr ew. 1070/10, 1070/11, 1070/14, 1070/15, 1070/16 położonych w miejscowości Rzędzianowice, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 27.04.2018 Utworzono: 27.04.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.6.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 27.04.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.gr. 770/9, 770/19 położonych w miejscowości Podleszany, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 27.04.2018 Utworzono: 27.04.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6730.21.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 27.04.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Nadbudowa wraz z przebudową pomieszczeń części poddasza nieużytkowego budynku Szkoły podstawowej w Rydzowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na oddział przedszkolny”.
więcej...
Aktualizacja: 27.04.2018 Utworzono: 27.04.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.7.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 26.04.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid. gr. 672/6, 671/13, 672/1, 671/14, 671/15, 671/12, 734, 675/7, 675/9, 675/8 położonych w miejscowości Wola Mielecka, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 26.04.2018 Utworzono: 26.04.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6730.26.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 25.04.2018 r. w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 1239/24 położonej w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 26.04.2018 Utworzono: 25.04.2018
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Obwieszczenie Nr WOOŚ.420.11.2.2018.BK.9 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 24.04.2018 r. sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Podleszany i Książnice, Gmina Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 25.04.2018 Utworzono: 25.04.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.20.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 24.04.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa linii energetycznej kablowej ziemnej SN, stacji transformatorowej słupowej SN/nN Szydłowiec 1 wraz z wyprowadzeniami linii SN i nN”.
więcej...
Aktualizacja: 25.04.2018 Utworzono: 24.04.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.19.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 23.04.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej” na działkach nr ewid.gr. 472/2, 525/2, 1011/13, 1011/19, 1011/20, 1011/15, 1010/9 położonych w miejscowości Wola Mielecka, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 23.04.2018 Utworzono: 23.04.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.17.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 20.04.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej” na działkach nr ewid.gr. 91, 1171/1, 1177/4, 1177/3, 1176/2, 1175/2, 1174 położonych w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 20.04.2018 Utworzono: 20.04.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.8.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 16.04.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średnioprężnej” na działce nr ewid.gr. 543, 256, 258 położonej w miejscowości Złotniki, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 16.04.2018 Utworzono: 16.04.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.16.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 12.04.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej” na działkach nr ewid.gr. 763/42, 763/41, 763/40, 763/44, 763/29, 763/28, 763/3, 763/38, 763/39, 1108, 755/3 położonych w miejscowości Książnice, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 13.04.2018 Utworzono: 12.04.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.15.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 12.04.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średnioprężnej” na działkach nr ewid.gr. 255, 266/1 położonych w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 12.04.2018 Utworzono: 12.04.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.10.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 12.04.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średnioprężnej” na działce nr ewid.gr. 892/1, 892/2 położonej w miejscowości Chrząstów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 12.04.2018 Utworzono: 12.04.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.6.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 10.04.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.gr.770/9, 770/19 położonych w miejscowości Podleszany, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 12.04.2018 Utworzono: 10.04.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.7.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 10.04.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid. gr. 672/6, 671/13, 672/1, 671/14, 671/15, 671/12, 734, 675/7, 675/9, 675/8 położonych w miejscowości Wola Mielecka, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 12.04.2018 Utworzono: 10.04.2018
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrz
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec z dnia 10.04.2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mielec – gazociąg wysokiego ciśnienia DN 200 w miejscowości Szydłowiec - obszar A.
więcej...
Aktualizacja: 12.04.2018 Utworzono: 10.04.2018
Obwieszczenie o udziale społeczeństwa (ponowne)
Obwieszczenie Nr RGP.6220.1.2015 Wójta Gminy Mielec z dnia 4.04.2018 r.
więcej...
Aktualizacja: 05.04.2018 Utworzono: 04.04.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.14.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 5.04.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej” na działkach nr ewid.gr. 323/1, 323/4, 324, 322/4 położonych w miejscowości Złotniki, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 05.04.2018 Utworzono: 05.04.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.8.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 30.03.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średnioprężnej” na działce nr ewid.gr. 543, 256, 258 położonej w miejscowości Złotniki, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 03.04.2018 Utworzono: 30.03.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.4.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 26.03.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia w miejscowości Rzędzianowice, gm. Mielec oraz Trzciana, gm. Czermin”.
więcej...
Aktualizacja: 27.03.2018 Utworzono: 26.03.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.1.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 26.03.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej” na działkach nr ewid.gr. 774/7, 774/13, 774/16, 774/21, 774/22 położonych w miejscowości Podleszany, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 27.03.2018 Utworzono: 26.03.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.13.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 26.03.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid. gr. 1932/3, 1932/4, 1932/18, 1932/17, 1932/16, 1932/15, 1932/10, 1484/1, 1484/14 położonych w miejscowości Podleszany, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 26.03.2018 Utworzono: 26.03.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6730.26.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 22.03.2018 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 1239/24 położonej w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 26.03.2018 Utworzono: 22.03.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.12.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 23.03.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków oraz odcinka sieci wodociągowej ” na działkach nr ewid.gr. 580/3, 581/3, 582, 583, 580/2, 581/2 położonych w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 26.03.2018 Utworzono: 23.03.2018
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Obwieszczenie Nr WOOŚ.4200.6.2017.JG.47 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka”.
więcej...
Aktualizacja: 21.03.2018 Utworzono: 21.03.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.2.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 20.03.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średnioprężnej” na działce nr ewid.gr. 241/1 położonej w miejscowości Podleszany, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 20.03.2018 Utworzono: 20.03.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.2.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 16.03.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.gr.63/6, 63/5 położonych w miejscowości Wola Chorzelowska, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 16.03.2018 Utworzono: 16.03.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.11.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 13.02.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej” na działkach nr ewid.gr. 548/2, 548/3, 548/1   położonych w miejscowości Rzędzianowice, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 12.03.2018 Utworzono: 12.03.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.1.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 8.03.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej” na działkach nr ewid.gr. 774/7, 774/13, 774/16, 774/21, 774/22 położonych w miejscowości Podleszany, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 08.03.2018 Utworzono: 08.03.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.4.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 7.03.2018 r.
więcej...
Aktualizacja: 08.03.2018 Utworzono: 07.03.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.10.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 5.03.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średnioprężnej” na działce nr ewid.gr. 892/1, 892/2 położonej w miejscowości Chrząstów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 05.03.2018 Utworzono: 05.03.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.3.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 1.03.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średnioprężnej” na działce nr ewid.gr. 241/1 położonej w miejscowości Podleszany, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 01.03.2018 Utworzono: 01.03.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.2.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 26.02.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.gr.63/6, 63/5 położonych w miejscowości Wola Chorzelowska.
więcej...
Aktualizacja: 26.02.2018 Utworzono: 26.02.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.9.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 23.02.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.gr. 70/7, 94, 99/3 położonych w miejscowości Wola Mielecka, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 23.02.2018 Utworzono: 23.02.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.8.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 16.02.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średnioprężnej” na działce nr ewid.gr. 543, 256, 258 położonej w miejscowości Złotniki, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 16.02.2018 Utworzono: 16.02.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.7.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 16.02.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid. gr. 672/6, 671/13, 672/1, 671/14, 671/15, 671/12, 734, 675/7, 675/9, 675/8 położonych w miejscowości Wola Mielecka, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 16.02.2018 Utworzono: 16.02.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.6.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 16.02.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.gr.770/9, 770/19 położonych w miejscowości Podleszany, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 16.02.2018 Utworzono: 16.02.2018
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Obwieszczenie Nr WOOŚ.4201.9.2017.KR.78 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 1.02.2018 r. sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 25 na odcinku Padew Narodowa - Mielec - Dębica”.
więcej...
Aktualizacja: 09.02.2018 Utworzono: 02.02.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.40.2017 Wójta Gminy Mielec z dnia 5.02.2017 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działce nr ewid.gr. 98/18 położonej w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 05.02.2018 Utworzono: 05.02.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.39.2017 Wójta Gminy Mielec z dnia 5.02.2017 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci wodociągowej” na działkach nr ewid.gr. 167/1, 167/2 położonych w miejscowości Złotniki, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 05.02.2018 Utworzono: 05.02.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.3.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 30.01.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej” na działce nr ewid.gr. 241/1 położonej w miejscowości Podleszany, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 30.01.2018 Utworzono: 30.01.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.38.2017 Wójta Gminy Mielec z dnia 26.01.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.gr.285, 430/1, 194/6, 194/1, 291/5, 150/4, 150/3 położonych w miejscowości Wola Chorzelowska, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 26.01.2018 Utworzono: 26.01.2018
Obwieszczenie Starosty Powiatu Mieleckiego
Obwieszczenie Nr AB.6740.1078.2017 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 23.01.2018 r.
więcej...
Aktualizacja: 26.01.2018 Utworzono: 25.01.2018
Obwieszczenie Starosty Powiatu Mieleckiego
Obwieszczenie Nr OŚ.6540.2.2017.MS Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 23.01.2018 r.
więcej...
Aktualizacja: 26.01.2018 Utworzono: 25.01.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.36.2017 Wójta Gminy Mielec z dnia 19.01.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci wodociągowej” na działkach nr ewid.gr. 548/2, 548/3 położonych w miejscowości Rzędzianowice, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 19.01.2018 Utworzono: 19.01.2018
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Obwieszczenie Nr WOOŚ.4200.6.2017.JG.31 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 12.01.2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka”.
więcej...
Aktualizacja: 18.01.2018 Utworzono: 18.01.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.2.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 18.01.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.gr.63/6, 63/5 położonych w miejscowości Wola Chorzelowska, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 18.01.2018 Utworzono: 18.01.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.1.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 18.01.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. Budowa odcinka sieci gazowej na działkach nr ewid.gr. 774/7, 774/13, 774/16, 774/21, 774/22 położonych w miejscowości Podleszany, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 18.01.2018 Utworzono: 18.01.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6730.104.2017 Wójta Gminy Mielec z dnia 11.01.2017 r. w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 24/6 położonej w miejscowości Podleszany, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 11.01.2018 Utworzono: 11.01.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.37.2017 Wójta Gminy Mielec z dnia 9.01.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa sieci wodociągowej” na działkach nr ewid.gr. 433/13, 433/27, 433/6, 433/4, 433/35, 433/37 położonych w miejscowości Wola Chorzelowska, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 10.01.2018 Utworzono: 09.01.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec z dnia 9.01.2018 r. o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu VII zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 09.01.2018 Utworzono: 09.01.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.38.2017 Wójta Gminy Mielec z dnia 8.01.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.gr.285, 430/1, 194/6, 194/1, 291/5, 150/4, 150/3 położonych w miejscowości Wola Chorzelowska, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 09.01.2018 Utworzono: 08.01.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.36.2017 Wójta Gminy Mielec z dnia 5.01.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci wodociągowej” na działkach nr ewid.gr. 548/2, 548/3   położonych w miejscowości Rzędzianowice, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 08.01.2018 Utworzono: 05.01.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.39.2017 Wójta Gminy Mielec z dnia 4.01.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn: „Budowa odcinka sieci wodociągowej” na działkach nr ewid.gr.167/1, 167/2   położonych w miejscowości Złotniki, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 04.01.2018 Utworzono: 04.01.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.35.2017 Wójta Gminy Mielec z dnia 2.01.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.gr.770/9, 770/19 położonych w miejscowości Podleszany, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 02.01.2018 Utworzono: 02.01.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.33.2017 Wójta Gminy Mielec z dnia 2.01.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa linii kablowej 15kV od GPZ Mielec do stacji Trafo Rzędzianowice 10 ZWD” położonych w miejscowości Rzędzianowice, obręb 43, gm. Mielec, na działkach położonych w miejscowości Złotniki, obręb 48, gmina Mielec oraz na działkach położonych w Mielcu, obręb 1 Stare Miasto.
więcej...
Aktualizacja: 02.01.2018 Utworzono: 02.01.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.40.2017 Wójta Gminy Mielec z dnia 29.12.2017 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działce nr ewid.gr. 98/18 położonej w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 29.12.2017 Utworzono: 29.12.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.30.2017 Wójta Gminy Mielec z dnia 28.12.2017 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej P4 numer MIE6003A” na działkach nr ewid.gr. 1040/5 i 1040/3 położonych w miejscowości Wola Mielecka, Gmina Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 02.01.2018 Utworzono: 28.12.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.34.2017 Wójta Gminy Mielec z dnia 20.12.2017 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.gr. 98/12, 1582, 1583, 1585 położonych w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 20.12.2017 Utworzono: 20.12.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.37.2017 Wójta Gminy Mielec z dnia 20.12.2017 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa sieci wodociągowej” na działkach nr ewid.gr. 433/13, 433/27, 433/6, 433/4, 433/35, 433/37 położonych w miejscowości Wola Chorzelowska, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 20.12.2017 Utworzono: 20.12.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.30.2017 Wójta Gminy Mielec z dnia 18.12.2017 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej P4 numer MIE6003A” na działkach nr ewid.gr. 1040/5 i 1040/3 położonych w miejscowości Wola Mielecka, Gmina Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 19.12.2017 Utworzono: 18.12.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6730.104.2017 Wójta Gminy Mielec z dnia 18.12.2017 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 24/6 położonej w miejscowości Podleszany, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 18.12.2017 Utworzono: 18.12.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.33.2017 Wójta Gminy Mielec z dnia 18.12.2017 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa linii kablowej 15kV od GPZ Mielec do stacji Trafo Rzędzianowice 10 ZWD” na działkach położonych w miejscowości Rzędzianowice, obręb 43, gm. Mielec, na działkach położonych w miejscowości Złotniki, obręb 48, gmina Mielec oraz na działkach położonych w Mielcu, obręb 1 Stare Miasto.
więcej...
Aktualizacja: 18.12.2017 Utworzono: 18.12.2017
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Obwieszczenie Nr WOOŚ.4201.9.2017.KR.51 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 11.12.2017 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 25 na odcinku Padew Narodowa - Mielec - Dębica”.
więcej...
Aktualizacja: 14.12.2017 Utworzono: 14.12.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.35.2017 Wójta Gminy Mielec z dnia 7.12.2017 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.gr.770/9, 770/19 położonych w miejscowości Podleszany, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 12.12.2017 Utworzono: 07.12.2017
Obwieszczenie Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie
Obwieszczenie Nr IMi.507.1.963.2017 Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie z dnia 30.11.2017 r. w sprawie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych, pod warunkiem jak w postanowieniu dla inwestycji pn.: „Budowa linii kablowej 15kV od GPZ Mielec do stacji trafo Rzędzianowice 10 ZWD”...
więcej...
Aktualizacja: 07.12.2017 Utworzono: 07.12.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec z dnia 5.12.2017 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu III zmiany – część A, V i VI Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 07.12.2017 Utworzono: 05.12.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec z dnia 5.12.2017 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Cmentarz parafialny w Trześni”.
więcej...
Aktualizacja: 05.12.2017 Utworzono: 05.12.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec z dnia 5.12.2017 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wola Mielecka w gminie Mielec - część A.
więcej...
Aktualizacja: 05.12.2017 Utworzono: 05.12.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.38.2017 Wójta Gminy Mielec z dnia 29.11.2017 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.gr.285, 430/1, 194/6, 194/1, 291/5, 150/4, 150/3 położonych w miejscowości Wola Chorzelowska, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 29.11.2017 Utworzono: 29.11.2017
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Obwieszczenie Nr WOOŚ.4200.6.2017.JG.23 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 24.11.2017 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka”.
więcej...
Aktualizacja: 28.11.2017 Utworzono: 28.11.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.33.2017 Wójta Gminy Mielec z dnia 27.11.2017 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa linii kablowej 15kV od GPZ Mielec do stacji Trafo Rzędzianowice 10 ZWD”.
więcej...
Aktualizacja: 27.11.2017 Utworzono: 27.11.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.36.2017 Wójta Gminy Mielec z dnia 23.11.2017 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej” na działkach nr ewid.gr.548/2, 548/3   położonych w miejscowości Rzędzianowice, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 23.11.2017 Utworzono: 23.11.2017
Obwieszczenie Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie
Obwieszczenie Nr IMi.507.1.906.2017 Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie z dnia 16.11.2017 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych, pod warunkiem jak w postanowieniu dla inwestycji pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ew. 98/12, 1582, 1583, 1585 w m. Chorzelów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 22.11.2017 Utworzono: 22.11.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.29.2017 Wójta Gminy Mielec z dnia 15.11.2017 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej” na działkach nr ewid.gr. 1126/2, 110, 1190, 1127/2, 1128/2 położonych w miejscowości Chrząstów, gmina Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 16.11.2017 Utworzono: 15.11.2017
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Obwieszczenie Nr WOOŚ.4201.9.2017.KR.36 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 14.11.2017 r. w związku z wnioskiem z dnia 26 maja 2017 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, [...], w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 25 na odcinku Padew Narodowa - Mielec - Dębica”.
więcej...
Aktualizacja: 15.11.2017 Utworzono: 15.11.2017
Zawiadomienie o publicznym obwieszczeniu
Zawiadomienie o publicznym obwieszczeniu Nr RGP.6733.30.2017 Wójta Gminy Mielec z dnia 14.11.2017 r.
więcej...
Aktualizacja: 15.11.2017 Utworzono: 14.11.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.37.2017 Wójta Gminy Mielec z dnia 9.11.2017 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej” na działkach nr ewid.gr.433/13, 433/27, 433/6, 433/4, 433/35, 433/37   położonych w miejscowości Wola Chorzelowska, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 13.11.2017 Utworzono: 09.11.2017
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Obwieszczenie Nr WOOŚ.442.3.2017.AR.3 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 8.11.2017 r. w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej, jako strony narażenia, do postępowania transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu licencji na działalność dla dwóch elektrowni jądrowych na Ukrainie (South-Ukraine NPP i Zaporizhzhya NPP).
więcej...
Aktualizacja: 13.11.2017 Utworzono: 10.11.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.30.2017 Wójta Gminy Mielec z dnia 8.11.2017 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej P4 numer MIE6003A” na działkach nr ewid.gr. 1040/5 i 1040/3 położonych w miejscowości Wola Mielecka, Gmina Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 13.11.2017 Utworzono: 08.11.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.32.2017 Wójta Gminy Mielec z dnia 7.11.2017 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średnioprężnej” na działkach nr ewid.gr. 134, 113, 106/6, 106/12, 106/13, 106/18, 106/19, 106/20, 106/21, 106/22, 106/23, 106/24, 106/25 położonych w miejscowości Złotniki, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 08.11.2017 Utworzono: 07.11.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.28.2017 Wójta Gminy Mielec z dnia 6.11.2017 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej” na działkach nr ewid.gr. 70/7, 94, 99/3, 70/8, 71, 99/2 położonych w miejscowości Wola Mielecka, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 07.11.2017 Utworzono: 06.11.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.35.2017 Wójta Gminy Mielec z dnia 3.11.2017 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.gr.770/9, 770/19 położonych w miejscowości Podleszany, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 07.11.2017 Utworzono: 03.11.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.33.2017 Wójta Gminy Mielec z dnia 3.11.2017 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa linii kablowej 15kV od GPZ Mielec do stacji Trafo Rzędzianowice 10 ZWD”...
więcej...
Aktualizacja: 03.11.2017 Utworzono: 03.11.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.15.2017 Wójta Gminy Mielec z dnia 27.10.2017 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n.: „Budowa odcinka sieci gazowej” na działkach nr ewid.gr. 774/7, 774/13, 774/16, 774/21, 774/22 położonych w miejscowości Podleszany, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 27.10.2017 Utworzono: 27.10.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.29.2017 Wójta Gminy Mielec z dnia 26.10.2017 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej” na działkach nr ewid.gr. 1126/2, 110, 1190, 1127/2, 1128/2 położonych w miejscowości Chrząstów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 26.10.2017 Utworzono: 26.10.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.34.2017 Wójta Gminy Mielec z dnia 19.10.2017 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.gr. 98/12, 1582, 1583, 1585 położonych w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 23.10.2017 Utworzono: 19.10.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.27.2017 Wójta Gminy Mielec z dnia 19.10.2017 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej” na działkach nr ewid.gr. 1429, 1164/11, 1164/12, 1164/13, 1164/21 położonych w miejscowości Wola Mielecka, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 19.10.2017 Utworzono: 19.10.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.26.2017 Wójta Gminy Mielec z dnia 19.10.2017 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej” na działkach nr ewid.gr. 1845, 1846, 1849, 1838, 1848 położonych w miejscowości Podleszany, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 19.10.2017 Utworzono: 19.10.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.22.2017 Wójta Gminy Mielec z dnia 18.10.2017 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci wodociągowej” na działkach nr ewid.gr. 150/3, 192, 282, 430/1 położonych w miejscowości Wola Chorzelowska, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 19.10.2017 Utworzono: 18.10.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.28.2017 Wójta Gminy Mielec z dnia 16.10.2017 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej” na działkach nr ewid.gr. 70/7, 94, 99/3, 70/8, 71, 99/2 położonych w miejscowości Wola Mielecka, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 16.10.2017 Utworzono: 16.10.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.23.2017 Wójta Gminy Mielec z dnia 6.10.2017 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej” na działkach nr ewid.gr. 1499,1500, 1501, 1502, 1503/1 położonych w miejscowości Rzędzianowice, gmina Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 06.10.2017 Utworzono: 06.10.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.24.2017 Wójta Gminy Mielec z dnia 3.10.2017 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ” na działkach nr ewid.gr. 144, 145 położonych w miejscowości Rzędzianowice, gmina Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 04.10.2017 Utworzono: 03.10.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.27.2017 Wójta Gminy Mielec z dnia 2.10.2017 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej” na działkach nr ewid.gr. 1429, 1164/11, 1164/12, 1164/13, 1164/21 położonych w miejscowości Wola Mielecka, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 02.10.2017 Utworzono: 02.10.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.26.2017 Wójta Gminy Mielec z dnia 2.10.2017 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej” na działkach nr ewid.gr.1845, 1846, 1849, 1838, 1848 położonych w miejscowości Podleszany, gm. Mielec
więcej...
Aktualizacja: 02.10.2017 Utworzono: 02.10.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.25.2017 Wójta Gminy Mielec z dnia 2.10.2017 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej ” na działkach nr ewid.gr. 774/7, 774/13, 774/16, 774/21, 774/22 położonych w miejscowości Podleszany, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 02.10.2017 Utworzono: 02.10.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.21.2017 Wójta Gminy Mielec z dnia 22.09.2017 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią” na działkach nr ewid.gr. 485, 483, 482, 481, 67, 69, 131/1, 131/3, 131/4, 132, 428, 472 położonych w miejscowości Rzędzianowice, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 25.09.2017 Utworzono: 22.09.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.19.2017 Wójta Gminy Mielec z dnia 19.09.2017 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.gr. 312/1, 316, 321/5, 318/2, 321/9, 317/4 położonych w miejscowości Złotniki, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 20.09.2017 Utworzono: 19.09.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.20.2017 Wójta Gminy Mielec z dnia 19.09.2017 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci wodociągowej” na działkach nr ewid.gr. 72/1, 72/2, 72/3, 72/4, 82, 83, 61, 53/1 położonych w miejscowości Złotniki, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 19.09.2017 Utworzono: 19.09.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.29.2017 Wójta Gminy Mielec z dnia 18.09.2017 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej” na działkach nr ewid.gr. 1126/2, 110, 1190, 1127/2, 1128/2 położonych w miejscowości Chrząstów, gmina Mielec
więcej...
Aktualizacja: 18.09.2017 Utworzono: 18.09.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.24.2017 Wójta Gminy Mielec z dnia 18.09.2017 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ” na działkach nr ewid.gr. 144, 145 położonych w miejscowości Rzędzianowice, gmina Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 18.09.2017 Utworzono: 18.09.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.23.2017 Wójta Gminy Mielec z dnia 18.09.2017 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej” na działkach nr ewid.gr. 1499,1500, 1501, 1502, 1503/1 położonych w miejscowości Rzędzianowice, gmina Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 18.09.2017 Utworzono: 18.09.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.22.2017 Wójta Gminy Mielec z dnia 14.09.2017 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci wodociągowej” na działkach nr ewid.gr. 150/3, 192, 282, 430/1 położonych w miejscowości Wola Chorzelowska.
więcej...
Aktualizacja: 14.09.2017 Utworzono: 14.09.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec z dnia 12.09.2017 r. o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr RGP.6733.10.2017 dla inwestycji pn: „Budowa Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej P4 numer MIE6003A” na działkach nr ewid.gr. 1040/5 i 1040/3 położonych w miejscowości Wola Mielecka.
więcej...
Aktualizacja: 12.09.2017 Utworzono: 12.09.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec z dnia 11.09.2017 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr RGP.6733.18.2017 dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci wodociągowej” na działkach nr ewid.gr. 863/47, 863/58 położonych w miejscowości Książnice.
więcej...
Aktualizacja: 11.09.2017 Utworzono: 11.09.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.21.2017 Wójta Gminy Mielec z dnia 7.09.2017 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią”
więcej...
Aktualizacja: 07.09.2017 Utworzono: 07.09.2017
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka”...
więcej...
Aktualizacja: 05.09.2017 Utworzono: 05.09.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” w miejscowości Złotniki zostały zgromadzone materiały dowodowe...
więcej...
Aktualizacja: 04.09.2017 Utworzono: 04.09.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci wodociągowej” w miejscowości Złotniki zostały zgromadzone materiały dowodowe...
więcej...
Aktualizacja: 04.09.2017 Utworzono: 04.09.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Wójt Gminy Mielec informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. Budowa odcinka sieci gazowej w miejscowości Wola Mielecka...
więcej...
Aktualizacja: 01.09.2017 Utworzono: 01.09.2017
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu informuje, że została wydana decyzja z dnia 01.08.2017r. znak SKO - 402/E/990/2017 po rozpatrzeniu odwołania od decyzji Wójta Gminy Mielec z dnia 29.06.2017r. znak RGP.6220.1.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: punkt zbierania odpadów na działce nr ewid. 592 w miejscowości Chorzelów.
więcej...
Aktualizacja: 31.08.2017 Utworzono: 30.08.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Wójt Gminy Mielec informuje o wydanym Postanowieniu nr 6733.10.2017 z dnia 24.08.2017r. o zawieszeniu postępowania na wniosek Inwestora w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej P4 numer MIE6003A” w miejscowości Wola Mielecka...
więcej...
Aktualizacja: 30.08.2017 Utworzono: 24.08.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Wójt Gminy Mielec informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. Budowa odcinka sieci gazowej w miejscowości Wola Mielecka...
więcej...
Aktualizacja: 25.08.2017 Utworzono: 25.08.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Wójt Gminy Mielec informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. Budowa odcinka sieci gazowej w miejscowości Podleszany...
więcej...
Aktualizacja: 25.08.2017 Utworzono: 25.08.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Wójt Gminy Mielec informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. Budowa odcinka sieci gazowej w miejscowości Podleszany...
więcej...
Aktualizacja: 25.08.2017 Utworzono: 25.08.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci wodociągowej” w miejscowości Książnice, zostały zgromadzone materiały dowodowe...
więcej...
Aktualizacja: 24.08.2017 Utworzono: 23.08.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Wójt Gminy Mielec informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn: „Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej” w miejscowości Rzędzianowice...
więcej...
Aktualizacja: 22.08.2017 Utworzono: 21.08.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Borowa
W dniu 10.08.2017 r. Wójt Gminy Borowa wydał decyzję o odmowie określenia o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia pod nazwą „Farma wiatrowa Borowa - Czermin” ze względu na bliska odległość, w której mogą być lokalizowane i budowane elektrownie wiatrowe od budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa.
więcej...
Aktualizacja: 16.08.2017 Utworzono: 16.08.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej P4 numer MIE6003A” w miejscowości Wola Mielecka zostały zgromadzone materiały dowodowe...
więcej...
Aktualizacja: 16.08.2017 Utworzono: 16.08.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Wójt Gminy Mielec informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn: „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ” w miejscowości Rzędzianowice...j
więcej...
Aktualizacja: 11.08.2017 Utworzono: 11.08.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Wójt Gminy Mielec informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn: „Budowa odcinka sieci wodociągowej” w miejscowości Wola Chorzelowska...
więcej...
Aktualizacja: 09.08.2017 Utworzono: 09.08.2017
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w związku z wnioskiem z dnia 26 maja 2017 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 25 na odcinku Padew Narodowa - Mielec - Dębica”...
więcej...
Aktualizacja: 08.08.2017 Utworzono: 08.08.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 07-08-2017r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr RGP.6733.15.2017 dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” w miejscowości Podleszany...
więcej...
Aktualizacja: 07.08.2017 Utworzono: 07.08.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Wójt Gminy Mielec informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn: „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią” w miejscowości Rzędzianowice...
więcej...
Aktualizacja: 31.07.2017 Utworzono: 31.07.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Wójt Gminy Mielec informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn: „Budowa odcinka sieci wodociągowej” w miejscowości Złotniki...
więcej...
Aktualizacja: 27.07.2017 Utworzono: 27.07.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Wójt Gminy Mielec informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” w miejscowości Złotniki...
więcej...
Aktualizacja: 27.07.2017 Utworzono: 27.07.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 25-07-2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr RGP.6733.13.2017 dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” w miejscowości Wola Mielecka...
więcej...
Aktualizacja: 26.07.2017 Utworzono: 25.07.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia” w miejscowości Chorzelów zostały zgromadzone materiały dowodowe...
więcej...
Aktualizacja: 19.07.2017 Utworzono: 19.07.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” w miejscowości Podleszany zostały zgromadzone materiały dowodowe...
więcej...
Aktualizacja: 19.07.2017 Utworzono: 19.07.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Wójt Gminy Mielec informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej” w miejscowości Książnice...
więcej...
Aktualizacja: 18.07.2017 Utworzono: 17.07.2017
Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego
Zawiadomienie o wydaniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu decyzji z dnia 04.07.2017r.
więcej...
Aktualizacja: 12.07.2017 Utworzono: 12.07.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” w miejscowości Wola Mielecka zostały zgromadzone materiały dowodowe...
więcej...
Aktualizacja: 10.07.2017 Utworzono: 07.07.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 29.06.2017r. wydana została decyzja Wójta Gminy Mielec Znak RGP.6220.1.2017 o   środowiskowych uwarunkowaniach   bez przeprowadzenia oceny oddziaływania   na środowisko dla przedsięwzięcia pn: „Punkt zbierania odpadów” w miejscowości Chorzelów...
więcej...
Aktualizacja: 30.06.2017 Utworzono: 29.06.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 28-06-2017r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr RGP.6733.11.2017 dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” w miejscowości Wola Mielecka...
więcej...
Aktualizacja: 29.06.2017 Utworzono: 28.06.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej” w miejscowości Złotniki zostały zgromadzone materiały dowodowe...
więcej...
Aktualizacja: 28.06.2017 Utworzono: 28.06.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Wójt Gminy Mielec informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia” w miejscowości Chorzelów...
więcej...
Aktualizacja: 19.06.2017 Utworzono: 19.06.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Wójt Gminy Mielec informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” w miejscowości Podleszany...
więcej...
Aktualizacja: 14.06.2017 Utworzono: 14.06.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” w miejscowości Wola Mielecka zostały zgromadzone materiały dowodowe...
więcej...
Aktualizacja: 09.06.2017 Utworzono: 09.06.2017
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie Nr WOOŚ.4201.9.2017.KR.2 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 25 na odcinku Padew Narodowa - Mielec - Dębica”...
więcej...
Aktualizacja: 09.06.2017 Utworzono: 08.06.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Złotnik zostały wydane postanowienia uzgadniające projekt decyzji...
więcej...
Aktualizacja: 09.06.2017 Utworzono: 04.05.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu VII zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mielec
więcej...
Aktualizacja: 06.06.2017 Utworzono: 06.06.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podleszany, gmina Mielec” w Podleszanach zostały zgromadzone materiały dowodowe...
więcej...
Aktualizacja: 05.06.2017 Utworzono: 05.06.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 01-06-2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr RGP.6733.8.2017 dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci wodociągowej” w miejscowości Chorzelów...
więcej...
Aktualizacja: 02.06.2017 Utworzono: 01.06.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Wójt Gminy Mielec informuje o wydanym Postanowieniu nr 6733.10.2017 z dnia 30.05.2017r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej P4 numer MIE6003A” w miejscowości Wola Mielecka...
więcej...
Aktualizacja: 01.06.2017 Utworzono: 30.05.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 31-05-2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr RGP.6733.7.2017 dla inwestycji pn:„Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia” w miejscowości Chorzelów...
więcej...
Aktualizacja: 01.06.2017 Utworzono: 31.05.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Wójt Gminy Mielec informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” w miejscowości Wola Mielecka...
więcej...
Aktualizacja: 29.05.2017 Utworzono: 29.05.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 26-05-2017r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr RGP.6733.6.2017 dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Złotniki...
więcej...
Aktualizacja: 26.05.2017 Utworzono: 26.05.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Wójt Gminy Mielec informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej P4 numer MIE6003A” w miejscowości Wola Mielecka...
więcej...
Aktualizacja: 18.05.2017 Utworzono: 17.05.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Wójt Gminy Mielec informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej” w miejscowości Złotniki...
więcej...
Aktualizacja: 17.05.2017 Utworzono: 17.05.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” w miejscowości Chorzelów zostały wydane postanowienia uzgadniające projekt decyzji...
więcej...
Aktualizacja: 16.05.2017 Utworzono: 15.05.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 15-05-2017r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr RGP.6733.5.2017 dla inwestycji pn: „Przebudowa linii napowietrznej SN, budowa ziemnej linii kablowej SN oraz rozbiórka istniejącej linii napowietrznej SN w miejscowości Wola Mielecka” w miejscowości Wola Mielecka...
więcej...
Aktualizacja: 15.05.2017 Utworzono: 15.05.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Wójt Gminy Mielec podaje do wiadomości publicznej informację o terminie przedterminowych wyborów sołtysa wsi CHRZĄSTÓW, o obwodzie wyborczym, jego granicy oraz siedzibie, o terminie zgłaszania kandydatów na sołtysa oraz godzinach otwarcia lokalu wyborczego.
więcej...
Aktualizacja: 10.05.2017 Utworzono: 09.05.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach o nr ew.1184/4, 1190/1 położonych w miejscowości Chorzelów zostały wydane postanowienia uzgadniające projekt decyzji. 
więcej...
Aktualizacja: 09.05.2017 Utworzono: 09.05.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Wójt Gminy Mielec informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” w miejscowości Wola Mielecka...
więcej...
Aktualizacja: 04.05.2017 Utworzono: 04.05.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Przebudowa linii napowietrznej SN, budowa ziemnej linii kablowej SN oraz rozbiórka istniejącej linii napowietrznej SN w miejscowości Wola Mielecka” w miejscowości Wola Mielecka zostały wydane postanowienia uzgadniające projekt decyzji...
więcej...
Aktualizacja: 04.05.2017 Utworzono: 28.04.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 28-04-2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr RGP.6733.4.2017 dla inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” w miejscowości Wola Mielecka...
więcej...
Aktualizacja: 28.04.2017 Utworzono: 28.04.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 24-04-2017r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr RGP.6733.3.2017 dla inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” w miejscowości Trześń...
więcej...
Aktualizacja: 24.04.2017 Utworzono: 24.04.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Wójt Gminy Mielec informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podleszany, gmina Mielec” w Podleszanach...
więcej...
Aktualizacja: 20.04.2017 Utworzono: 20.04.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 12-04-2017r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr RGP.6733.2.2017 dla inwestycji pn. „Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych (kładka) przez rzekę Wisłoka” na działce o nr ew. 635 położonej w miejscowości Podleszany...
więcej...
Aktualizacja: 13.04.2017 Utworzono: 13.04.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 09.05.2017 r. o godz.10.30 w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu ul.Św.Barbary 12 odbędzie się rozprawa administracyjna (stawiennictwo nieobowiązkowe) w sprawie odwołania od decyzji Wójta Gminy Mielec z dnia 20.02.2017r.  znak : RGP.6220.1.2015...
więcej...
Aktualizacja: 10.04.2017 Utworzono: 10.04.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 06-04-2017r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr RGP.6733.1.2017 dla inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” w miejscowości Złotniki...
więcej...
Aktualizacja: 06.04.2017 Utworzono: 06.04.2017
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego
Wojewoda Podkarpacki zawiadamia o wydaniu decyzji Nr 1/2017, znak: I-IX.7820.3.3.2016 z dnia 30.03.2017 r. o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla inwestycji polegającej na budowie lewego wału rzeki Wisłoki...
więcej...
Aktualizacja: 04.04.2017 Utworzono: 04.04.2017
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mielca
Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 31.03.2017 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200, MOP 6,0 MPa - drugostronne zasilanie miasta Mielca wraz ze stacją redukcyjno-pomiarową I stopnia Q=10 000 Nm3/h”.
więcej...
Aktualizacja: 03.04.2017 Utworzono: 03.04.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” w miejscowości Wola Mielecka zostały wydane postanowienia uzgadniające projekt decyzji.
więcej...
Aktualizacja: 03.04.2017 Utworzono: 03.04.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” w miejscowości Trześń zostały wydane postanowienia uzgadniające projekt decyzji.
więcej...
Aktualizacja: 03.04.2017 Utworzono: 03.04.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Wójt Gminy Mielec informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Chorzelów...
więcej...
Aktualizacja: 31.03.2017 Utworzono: 31.03.2017
Obwieszczenie Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie
Dyrektor Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Mielec (pismo znak: RGP.6733.3.2017 z dnia 17.03.2017r.) w dniu 20.03.2017 zostało wydane przez Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, działającego z upoważnienia Marszałka Województwa Podkarpackiego postanowienie (znak: IMi.507.1.204.2017) uzgadniające pozytywnie projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego...
więcej...
Aktualizacja: 24.03.2017 Utworzono: 24.03.2017
Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu uzgadnia pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych warunki ujęte w projekcie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dziatkach o nr ew. gr. . 672/6, 671/13, 672/1, 671/14, 671/15, 671/12, 734, 675/7, 675/9, 675/8 położonych w miejscowości Wola Mielecka, gmina Mielec”.
więcej...
Aktualizacja: 23.03.2017 Utworzono: 23.03.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Wójt Gminy Mielec informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” w miejscowości Chorzelów...
więcej...
Aktualizacja: 22.03.2017 Utworzono: 22.03.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 21.03.2017 r. wydana została Decyzja Wójta Gminy Mielec Znak RGP.6220.4.2016 o   środowiskowych uwarunkowaniach   z przeprowadzeniem oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn: „Budowa budynku inwentarskiego - tuczami wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, przewidzianego do realizacji na działkach nr ew. 1450,1453 położonych w Rzędzianowicach...
więcej...
Aktualizacja: 22.03.2017 Utworzono: 22.03.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Wójt Gminy Mielec informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej” w miejscowości Złotniki...
więcej...
Aktualizacja: 21.03.2017 Utworzono: 21.03.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Wójt Gminy Mielec informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Przebudowa linii napowietrznej SN, budowa ziemnej linii kablowej SN oraz rozbiórka istniejącej linii napowietrznej SN w miejscowości Wola Mielecka” w miejscowości Wola Mielecka...
więcej...
Aktualizacja: 15.03.2017 Utworzono: 15.03.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych (kładka) przez rzekę Wisłoka” w miejscowości Podleszany, gm. Mielec zostały wydane postanowienia uzgadniające projekt decyzji...
więcej...
Aktualizacja: 13.03.2017 Utworzono: 13.03.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” w miejscowości Złotniki, gm. Mielec zostały wydane postanowienia uzgadniające projekt decyzji...
więcej...
Aktualizacja: 13.03.2017 Utworzono: 13.03.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Wójt Gminy Mielec informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” w miejscowości Wola Mielecka...
więcej...
Aktualizacja: 27.02.2017 Utworzono: 27.02.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Wójt Gminy Mielec informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” w miejscowości Trześń...
więcej...
Aktualizacja: 23.02.2017 Utworzono: 23.02.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 20.02.2017 r. wydana została decyzja Wójta Gminy Mielec Znak RGP.6220.1.2015 o   środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa istniejącego progu betonowego w km 21 + 605 rzeki Wisłoki wraz z montażem 3 szt. przęseł z powłok piętrzących wodę oraz wybudowanie odkrytego kanału dopływowego i odpływowego dla wody z małej elektrowni wodnej „Mielec”, budowa bu
więcej...
Aktualizacja: 22.02.2017 Utworzono: 22.02.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 22-02-2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr RGP.6733.58.2016 dla inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” w miejscowości Chorzelów, w miejscowości Chrząstów...
więcej...
Aktualizacja: 22.02.2017 Utworzono: 22.02.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Wójt Gminy Mielec zawiadamia strony, że zebrał wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie budynku inwentarskiego - tuczarni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ew.gr.1450, 1453 położonych w Rzędzianowicach, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 17.02.2017 Utworzono: 17.02.2017
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego
Wojewoda Podkarpacki informuje, że w dniu 10.02.2017 r., w ramach postępowania administracyjnego znak: I-IX.7820.3.3.2016 w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla inwestycji pn.: „Budowa wałów przeciwpowodziowych na rzece Wisłoce w km rzeki od 27+100 do 31+400 i potoku Kiełkowskim w km wału od 0+150 do 1+971 - dla ochrony przeciwpowodziowej miejscowości Boża Wola, Kiełków na terenie gm. Mielec i gm. Przecław, woj. podkarpa
więcej...
Aktualizacja: 16.02.2017 Utworzono: 16.02.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” w miejscowości Złotnik zostały wydane postanowienia uzgadniające projekt decyzji...
więcej...
Aktualizacja: 10.02.2017 Utworzono: 10.02.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Wójt Gminy Mielec informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych (kładka) przez rzekę Wisłoka” w miejscowości Podleszany...
więcej...
Aktualizacja: 08.02.2017 Utworzono: 08.02.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Wójt Gminy Mielec informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” w miejscowości Złotniki...
więcej...
Aktualizacja: 07.02.2017 Utworzono: 07.02.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” w miejscowości Chorzelów, Chrząstów zostały wydane postanowienia uzgadniające projekt decyzji...
więcej...
Aktualizacja: 06.02.2017 Utworzono: 06.02.2017
Obwieszczenie Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie
Dyrektor Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Mielec w dniu 26.01.2017 zostało wydane postanowienie (znak: IMi.507.1.51.2017) uzgadniające pozytywnie projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych, pod warunkiem jak w postanowieniu, dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia"...
więcej...
Aktualizacja: 03.02.2017 Utworzono: 03.02.2017
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mielca
Prezydent Miasta Mielca zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200, MOP 6,0 MPa - drugostronne zasilanie miasta Mielca wraz ze stacją redukcyjno-pomiarową I stopnia Q=10 000 Nm3/h"...
więcej...
Aktualizacja: 02.02.2017 Utworzono: 02.02.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 01-02-2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr RGP.6733.54.2016 dla inwestycji pn. „Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego” w miejscowości Rzędzianowice...
więcej...
Aktualizacja: 02.02.2017 Utworzono: 02.02.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 30-01-2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr RGP.6733.53.2016 dla inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” w miejscowości Wola Mielecka...
więcej...
Aktualizacja: 31.01.2017 Utworzono: 30.01.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 26-01-2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr RGP.6733.52.2016 dla inwestycji pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podleszany...
więcej...
Aktualizacja: 26.01.2017 Utworzono: 26.01.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci wodociągowej” w miejscowości Podleszany zostały wydane postanowienia uzgadniające projekt decyzji...
więcej...
Aktualizacja: 25.01.2017 Utworzono: 25.01.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” w miejscowości Złotniki zostały wydane postanowienia uzgadniające projekt decyzji.
więcej...
Aktualizacja: 25.01.2017 Utworzono: 25.01.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 17.01.2017 r. wydana została decyzja Wójta Gminy Mielec Znak RGP.6220.7.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: „Punkt zbierania odpadów na dz. nr ew. gr. 1096/1 w miejscowości Wola Mielecka...
więcej...
Aktualizacja: 17.01.2017 Utworzono: 17.01.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego” w miejscowości Rzędzianowice zostały wydane postanowienia uzgadniające projekt decyzji...
więcej...
Aktualizacja: 16.01.2017 Utworzono: 16.01.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 16-01-2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr RGP.6733.51.2016 dla inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” w miejscowości Chorzelów...
więcej...
Aktualizacja: 16.01.2017 Utworzono: 16.01.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” w miejscowości Wola Mielecka zostały wydane postanowienia uzgadniające projekt decyzji...
więcej...
Aktualizacja: 16.01.2017 Utworzono: 16.01.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podleszany, zostały wydane postanowienia uzgadniające projekt decyzji... 
więcej...
Aktualizacja: 12.01.2017 Utworzono: 12.01.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 12-01-2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr RGP.6733.50.2016 dla inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” w miejscowości Trześń...
więcej...
Aktualizacja: 12.01.2017 Utworzono: 12.01.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 09-01-2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr RGP.6733.49.2016 dla inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” w miejscowości Książnice...
więcej...
Aktualizacja: 10.01.2017 Utworzono: 10.01.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mielec – gazociąg wysokiego ciśnienia DN 200 w miejscowości Szydłowiec...
więcej...
Aktualizacja: 10.01.2017 Utworzono: 10.01.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 05-01-2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr RGP.6733.48.2016 dla inwestycji pn. „Budowa oświetlenia drogi gminnej ” w miejscowości Wola Mielecka...
więcej...
Aktualizacja: 05.01.2017 Utworzono: 05.01.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Wójt Gminy Mielec zawiadamia strony, że zebrał wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie istniejącego progu betonowego w km 21 + 605 rzeki Wisłoki [...], budowie budynku małej elektrowni wodnej o mocy 1,5 MW, przepławki dla ryb i wykonanie przyłącza kablowego SN-15 kV, w miejscowości Podleszany oraz w miejscowości Mielec...
więcej...
Aktualizacja: 04.01.2017 Utworzono: 04.01.2017
Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu uzgadnia pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych warunki ujęte w projekcie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podleszany...
więcej...
Aktualizacja: 29.12.2016 Utworzono: 29.12.2016
Obwieszczenie Burmistrza Przecławia
Burmistrz Przecławia informuje, że w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na Budowie wałów przeciwpowodziowych wraz ze zmianą zagospodarowania terenu przyszłego międzywala dla przepływu wód powodziowych w dniu 16.12.2016 r. wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji przedmiotowej inwestycji celu publicznego...
więcej...
Aktualizacja: 29.12.2016 Utworzono: 29.12.2016
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 27-12-2016 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr RGP.6733.47.2016 dla inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” w miejscowości Podleszany...
więcej...
Aktualizacja: 28.12.2016 Utworzono: 28.12.2016
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 28-12-2016 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr RGP.6733.46.2016 dla inwestycji pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podleszany...
więcej...
Aktualizacja: 28.12.2016 Utworzono: 28.12.2016
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Wójt Gminy Mielec, informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” w miejscowości Chorzelów oraz Chrząstów...
więcej...
Aktualizacja: 27.12.2016 Utworzono: 27.12.2016
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” w miejscowości Chorzelów zostały wydane postanowienia uzgadniające projekt decyzji.
więcej...
Aktualizacja: 22.12.2016 Utworzono: 22.12.2016
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” w miejscowości Trześń zostały wydane postanowienia uzgadniające projekt decyzji.
więcej...
Aktualizacja: 22.12.2016 Utworzono: 22.12.2016
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn:„Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” w miejscowości Książnice zostały wydane postanowienia uzgadniające projekt decyzji. 
więcej...
Aktualizacja: 20.12.2016 Utworzono: 20.12.2016
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa oświetlenia drogi gminnej ” w miejscowości Wola Mielecka zostały wydane postanowienia uzgadniające projekt decyzji...
więcej...
Aktualizacja: 15.12.2016 Utworzono: 15.12.2016
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Wójt Gminy Mielec informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej” w miejscowości Podleszany...
więcej...
Aktualizacja: 13.12.2016 Utworzono: 13.12.2016
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Wójt Gminy Mielec informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” w miejscowości Złotniki...
więcej...
Aktualizacja: 13.12.2016 Utworzono: 13.12.2016
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 09-12-2016r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr RGP.6733.45.2016 dla inwestycji pn. „Budowa oświetlenia drogi gminnej ” w miejscowości Wola Chorzelowska...
więcej...
Aktualizacja: 12.12.2016 Utworzono: 12.12.2016
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 08-12-2016 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr RGP.6733.44.2016 dla inwestycji pn. „Budowa oświetlenia drogi gminnej ” w miejscowości Wola Chorzelowska...
więcej...
Aktualizacja: 08.12.2016 Utworzono: 08.12.2016
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podleszany zostały wydane postanowienia uzgadniające projekt decyzji... 
więcej...
Aktualizacja: 07.12.2016 Utworzono: 07.12.2016
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” w miejscowości Podleszany zostały wydane postanowienia uzgadniające projekt decyzji... 
więcej...
Aktualizacja: 06.12.2016 Utworzono: 05.12.2016
Informacja Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu
Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu postanawia uzgodnić projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.41.2016.
więcej...
Aktualizacja: 02.12.2016 Utworzono: 02.12.2016
Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu uzgadnia pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych warunki ujęte w projekcie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podleszany, gmina Mielec- cz.II w Podleszanach...
więcej...
Aktualizacja: 01.12.2016 Utworzono: 30.11.2016
Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego
Marszałek Województwa Podkarpackiego zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Mielec w dniu 21.11.2016 zostało wydane przez Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie postanowienie uzgadniające pozytywnie projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podleszany, gm. Mielec- cz. II
więcej...
Aktualizacja: 30.11.2016 Utworzono: 30.11.2016
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Wójt Gminy Mielec informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego” w miejscowości Rzędzianowice...
więcej...
Aktualizacja: 28.11.2016 Utworzono: 28.11.2016
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Wójt Gminy Mielec informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” w miejscowości Wola Mielecka...
więcej...
Aktualizacja: 28.11.2016 Utworzono: 25.11.2016
Obwieszczenie Burmistrza Przecławia
Urząd Miejski w Przecławiu informuje, że w związku związku ze sporządzeniem projektu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą Budowa wałów przeciwpowodziowych na rzece Wisłoce zostały wydane postanowienia...
więcej...
Aktualizacja: 23.11.2016 Utworzono: 23.11.2016
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa oświetlenia drogi gminnej” w miejscowości Wola Chorzelowska, zostały wydane postanowienia uzgadniające projekt decyzji...
więcej...
Aktualizacja: 22.11.2016 Utworzono: 22.11.2016
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Wójt Gminy Mielec informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podleszany...
więcej...
Aktualizacja: 25.11.2016 Utworzono: 22.11.2016
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa oświetlenia drogi gminnej ” w miejscowości Wola Chorzelowska, zostały wydane postanowienia uzgadniające projekt decyzji...
więcej...
Aktualizacja: 21.11.2016 Utworzono: 21.11.2016
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mielca
Prezydent Miasta Mielca podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10.11.2016 r. została wydana decyzja nr ITG.OŚ.6220.40.2015.LN-41.
więcej...
Aktualizacja: 17.11.2016 Utworzono: 17.11.2016
Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu uzgadnia pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych warunki ujęte w projekcie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Budowa oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Wola Chorzelowska...
więcej...
Aktualizacja: 16.11.2016 Utworzono: 16.11.2016
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Wójt Gminy Mielec informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” w miejscowości Trześń...
więcej...
Aktualizacja: 15.11.2016 Utworzono: 15.11.2016
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Wójt Gminy Mielec informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” w miejscowości Książnice...
więcej...
Aktualizacja: 08.11.2016 Utworzono: 08.11.2016
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Wójt Gminy Mielec informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn: „Budowa oświetlenia drogi gminnej ” w miejscowości Wola Mielecka...
więcej...
Aktualizacja: 03.11.2016 Utworzono: 03.11.2016
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 25-10-2016 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr RGP.6733.42.2016 dla inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” w miejscowości Chorzelów...
więcej...
Aktualizacja: 27.10.2016 Utworzono: 25.10.2016
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia” w miejscowości Chorzelów, zostały wydane postanowienia uzgadniające projekt decyzji...
więcej...
Aktualizacja: 25.10.2016 Utworzono: 20.10.2016
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Wójt Gminy Mielec informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” w miejscowości Podleszany...
więcej...
Aktualizacja: 21.10.2016 Utworzono: 21.10.2016
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Wójt Gminy Mielec informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podleszany...
więcej...
Aktualizacja: 21.10.2016 Utworzono: 21.10.2016
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Wójt Gminy Mielec informuje o przystąpieniu do sporządzenia VII zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mielec...
więcej...
Aktualizacja: 18.10.2016 Utworzono: 18.10.2016
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Wójt Gminy Mielec informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn: „Budowa oświetlenia drogi gminnej ” w miejscowości Wola Chorzelowska...
więcej...
Aktualizacja: 12.10.2016 Utworzono: 12.10.2016
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 11-10-2016 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr RGP.6733.41.2016 dla inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej” w miejscowości Podleszany...
więcej...
Aktualizacja: 11.10.2016 Utworzono: 11.10.2016
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Wójt Gminy Mielec informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn: „Budowa oświetlenia drogi gminnej ” w miejscowości Wola Chorzelowska...
więcej...
Aktualizacja: 10.10.2016 Utworzono: 10.10.2016
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” w miejscowości Chorzelów zostały wydane postanowienia uzgadniające projekt decyzji...
więcej...
Aktualizacja: 05.10.2016 Utworzono: 04.10.2016
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 05-10-2016 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr RGP.6733.40.2016 dla inwestycji pn. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podleszany...
więcej...
Aktualizacja: 05.10.2016 Utworzono: 05.10.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego” w miejscowości Rzędzianowice, gm. Mielec...
więcej...
Aktualizacja: 29.09.2016 Utworzono: 29.09.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego” w miejscowości Książnice, gm. Mielec...
więcej...
Aktualizacja: 29.09.2016 Utworzono: 29.09.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podleszany, gmina Mielec...
więcej...
Aktualizacja: 20.09.2016 Utworzono: 20.09.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej i powiatowej nr 1143R polegająca m.in. na budowie chodnika dla pieszych, oświetlenia ulicznego, odcinka kanalizacji deszczowej” w miejscowości Złotniki, gm. Mielec...
więcej...
Aktualizacja: 20.09.2016 Utworzono: 20.09.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia” w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec...
więcej...
Aktualizacja: 15.09.2016 Utworzono: 15.09.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że wydana została decyzja Wójta Gminy Mielec o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ”Budowa trybun sportowych na wale ziemnym, budowa komunikacji kołowej i pieszej, budowa zjazdu publicznego” w Woli Chorzelowskiej, gm.Mielec...
więcej...
Aktualizacja: 14.09.2016 Utworzono: 14.09.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków dla miejscowości Podleszany”...
więcej...
Aktualizacja: 13.09.2016 Utworzono: 13.09.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podleszany, gm. Mielec...
więcej...
Aktualizacja: 13.09.2016 Utworzono: 13.09.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że została wydana decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego” w miejscowości Rzędzianowice, gm. Mielec...
więcej...
Aktualizacja: 13.09.2016 Utworzono: 13.09.2016
PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
o uzgodnieniu warunków ujętych w projekciedecyzji o ustaleniulokalizacjicelu publicznego...
więcej...
Aktualizacja: 12.09.2016 Utworzono: 12.09.2016
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MIELCU
w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego...
więcej...
Aktualizacja: 12.09.2016 Utworzono: 12.09.2016
OBWIESZCZENIE DYREKTORA PODKARPACKIEGO ZARZĄDU MELIORACJI I URZADZEŃ WODNYCH W RZESZOWIE
w sprawie wydania postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji ...
więcej...
Aktualizacja: 12.09.2016 Utworzono: 12.09.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji pn. „Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego” w miejscowości Rzędzianowice, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 06.09.2016 Utworzono: 06.09.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa linii napowietrzno-kablowej oświetlenia ulicznego” w miejscowości Trześń, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 06.09.2016 Utworzono: 06.09.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego” w miejscowości Trześń, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 06.09.2016 Utworzono: 06.09.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego” na działkach w miejscowości Książnice, gm. Mielec...
więcej...
Aktualizacja: 02.09.2016 Utworzono: 02.09.2016
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA MIELCA
...
więcej...
Aktualizacja: 02.09.2016 Utworzono: 02.09.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego” na działkach w miejscowości Rzędzianowice, gm. Mielec...
więcej...
Aktualizacja: 30.08.2016 Utworzono: 30.08.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Przebudowa drogi gminnej i powiatowej nr 1143R polegająca m.in. na budowie chodnika dla pieszych, oświetlenia ulicznego, odcinka kanalizacji deszczowej”   na działkach położonych w miejscowości Złotniki, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 30.08.2016 Utworzono: 30.08.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach położonych w miejscowości Złotniki, gm. Mielec...
więcej...
Aktualizacja: 29.08.2016 Utworzono: 29.08.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej” na działkach położonych w miejscowości Wola Mielecka, gm. Mielec...
więcej...
Aktualizacja: 29.08.2016 Utworzono: 29.08.2016
POSTANOWIENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w sprawie zamierzenia inwestycyjnego pn: „Budowa lini napowietrznej oświetlenia ulicznego" na działkach w m. Rzędzianowice gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 25.08.2016 Utworzono: 25.08.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach w miejscowości Podleszany, gm. Miele...
więcej...
Aktualizacja: 23.08.2016 Utworzono: 23.08.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działce w miejscowości Wola Mielecka, gm. Mielec...
więcej...
Aktualizacja: 23.08.2016 Utworzono: 23.08.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 22-08-2016r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr RGP.6733.25.2016 dla inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej” w miejscowości Rzędzianowice, gm. Mielec...
więcej...
Aktualizacja: 23.08.2016 Utworzono: 23.08.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec...
więcej...
Aktualizacja: 23.08.2016 Utworzono: 23.08.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego” w miejscowości Trześń, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 19.08.2016 Utworzono: 19.08.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa linii napowietrzno-kablowej oświetlenia ulicznego” w miejscowości Trześń, gm. Mielec...
więcej...
Aktualizacja: 19.08.2016 Utworzono: 19.08.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego” w miejscowości Rzędzianowice, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 19.08.2016 Utworzono: 19.08.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego...
więcej...
Aktualizacja: 19.08.2016 Utworzono: 19.08.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje o wydaniu postanowienia w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym. 
więcej...
Aktualizacja: 18.08.2016 Utworzono: 18.08.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec podaje do publicznej wiadomości...
więcej...
Aktualizacja: 17.08.2016 Utworzono: 17.08.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla...
więcej...
Aktualizacja: 12.08.2016 Utworzono: 12.08.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej” w miejscowości Wola Mielecka, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 12.08.2016 Utworzono: 12.08.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 12-08-2016r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej” Wola Mielecka, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 12.08.2016 Utworzono: 12.08.2016
OBWIESZCZENIE DYREKTORA PODKARPACKIEGO ZARZĄDU MELIORACJI I URZADZEŃ WODNYCH W RZESZOWIE
w sprawie wydania postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji ...
więcej...
Aktualizacja: 12.08.2016 Utworzono: 12.08.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 05-08-2016r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej” w miejscowości Wola Mielecka, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 08.08.2016 Utworzono: 08.08.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podleszany, gmina Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 08.08.2016 Utworzono: 05.08.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podleszany, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 08.08.2016 Utworzono: 05.08.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” w miejscowości Podleszany, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 02.08.2016 Utworzono: 01.08.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” w miejscowości Wola Mielecka, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 02.08.2016 Utworzono: 01.08.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej” w miejscowości Rzędzianowice, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 02.08.2016 Utworzono: 01.08.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 26.07.2016r na wniosek Gminy Mielec ul.Głowackiego 5, 39-300 Mielec zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zmianie decyzji o środowiskowych...
więcej...
Aktualizacja: 02.08.2016 Utworzono: 29.07.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn: „Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego” w miejscowości Rzędzianowice, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 02.08.2016 Utworzono: 28.07.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn: „Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego” w miejscowości Książnice.
więcej...
Aktualizacja: 02.08.2016 Utworzono: 28.07.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 28-07-2016r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr RGP.6733.16.2016 dla inwestycji pn. „Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego”  w miejscowości Rzędzianowice.
więcej...
Aktualizacja: 02.08.2016 Utworzono: 28.07.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 2016-07-25 została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr RGP.6733.16.2016 dla inwestycji pn. „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia”...
więcej...
Aktualizacja: 26.07.2016 Utworzono: 26.07.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 2016-07-19 Nr RGP.6733.18.2016 na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej"...
więcej...
Aktualizacja: 20.07.2016 Utworzono: 20.07.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 2016-07-19 Nr RGP.6733.17.2016 na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej”...
więcej...
Aktualizacja: 20.07.2016 Utworzono: 20.07.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 2016-07-19 położonych w miejscowości Rzędzianowice, gm. Mielec została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr RGP.6733.15.2016 dla inwestycji pn. „Budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Rzędzianowice, gm. Mielec”...
więcej...
Aktualizacja: 20.07.2016 Utworzono: 20.07.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 2016-07-13 Nr RGP.6733.37.2016 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn: „Przebudowa drogi gminnej i powiatowej nr 1143R polegająca m.in. na budowie chodnika dla pieszych, oświetlenia ulicznego, odcinka kanalizacji deszczowej”...
więcej...
Aktualizacja: 13.07.2016 Utworzono: 13.07.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu dniu 07-07-2016r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr RGP.6733.13.2016 dla inwestycji pn. „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia”...
więcej...
Aktualizacja: 07.07.2016 Utworzono: 07.07.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 30-06-2016 Nr RGP 6733.13.2016 zostało wydane przez Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, działającego z upoważnienia Marszałka Województwa Podkarpackiego postanowienie... 
więcej...
Aktualizacja: 06.07.2016 Utworzono: 06.07.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 2016-07-04 Nr RGP.6733.16.2016 na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia”...
więcej...
Aktualizacja: 05.07.2016 Utworzono: 05.07.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 2016-07-04 Nr RGP.6733.15.2016 na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Rzędzianowice, gm. Mielec”...
więcej...
Aktualizacja: 05.07.2016 Utworzono: 05.07.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 2016-07-04 Nr RGP.6733.35.2016 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn: „Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego”...
więcej...
Aktualizacja: 04.07.2016 Utworzono: 04.07.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 2016-07-04 Nr RGP.6733.34.2016 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn: „Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego”...
więcej...
Aktualizacja: 04.07.2016 Utworzono: 04.07.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 2016-07-04 Nr RGP.6733.33.2016 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn: „Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego”...  
więcej...
Aktualizacja: 04.07.2016 Utworzono: 04.07.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 2016-07-04 Nr RGP.6733.32.2016 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn: „Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego”...
więcej...
Aktualizacja: 04.07.2016 Utworzono: 04.07.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 2016-07-04 Nr RGP.6733.31.2016 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn:„Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego”...
więcej...
Aktualizacja: 04.07.2016 Utworzono: 04.07.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 29-06-2016r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr RGP.6733.12.2016 dla inwestycji pn: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia”...
więcej...
Aktualizacja: 29.06.2016 Utworzono: 29.06.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 29-06-2016r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr RGP.6733.11.2016 dla inwestycji pn: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia”...
więcej...
Aktualizacja: 29.06.2016 Utworzono: 29.06.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 2016-06-28 Nr RGP.6733.30.2016 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia”...
więcej...
Aktualizacja: 28.06.2016 Utworzono: 28.06.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 20-06-2016 Nr RGP.6733.15.2016 zostało wydane przez Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, działającego z upoważnienia Marszałka Województwa Podkarpackiego postanowienie...
więcej...
Aktualizacja: 28.06.2016 Utworzono: 28.06.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 2016-06-24 Nr RGP.6733.28.2016 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn: „Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej”...
więcej...
Aktualizacja: 24.06.2016 Utworzono: 24.06.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 2016-06-20 Nr RGP.6733.14.2016 na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej”...
więcej...
Aktualizacja: 21.06.2016 Utworzono: 21.06.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 2016-06-20 Nr RGP.6733.13.2016 na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia”...
więcej...
Aktualizacja: 21.06.2016 Utworzono: 21.06.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 2016-06-20 Nr RGP.6733.27.2016 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia”...
więcej...
Aktualizacja: 20.06.2016 Utworzono: 20.06.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 2016-06-16 została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr RGP.6733.10.2016 dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej...
więcej...
Aktualizacja: 17.06.2016 Utworzono: 17.06.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 2016-06-16 Nr RGP.6733.26.2016 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia”...
więcej...
Aktualizacja: 16.06.2016 Utworzono: 16.06.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 2016-06-16 Nr RGP.6733.25.2016 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn: „Budowa odcinka  sieci kanalizacji sanitarnej”...
więcej...
Aktualizacja: 16.06.2016 Utworzono: 16.06.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 2016-06-09  Nr RGP.6733.18.2016 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn: „Budowa odcinka  sieci kanalizacji sanitarnej”...
więcej...
Aktualizacja: 10.06.2016 Utworzono: 10.06.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 2016-06-03 Nr RGP.6733.12.2016 na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia”...
więcej...
Aktualizacja: 03.06.2016 Utworzono: 03.06.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 2016-06-03 RGP.6733.11.2016 na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia”...  
więcej...
Aktualizacja: 03.06.2016 Utworzono: 03.06.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 2016-06-01 Nr RGP.6733.17.2016 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn: „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej”...
więcej...
Aktualizacja: 01.06.2016 Utworzono: 01.06.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 25-05-2016r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr RGP.6733.9.2016 dla inwestycji pn: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej”...
więcej...
Aktualizacja: 30.05.2016 Utworzono: 30.05.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 24-05-2016r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr RGP.6733.8.2016 dla inwestycji pn: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia”...
więcej...
Aktualizacja: 25.05.2016 Utworzono: 25.05.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 24-05-2016r wydana została decyzja Znak RGP.6220.3.2016 o   środowiskowych uwarunkowaniach   bez przeprowadzenia oceny oddziaływania   na środowisko dla przedsięwzięcia pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków dla miejscowości Podleszany”...
więcej...
Aktualizacja: 24.05.2016 Utworzono: 24.05.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 2016-05-23 Nr RGP.6733.16.2016 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia”...
więcej...
Aktualizacja: 23.05.2016 Utworzono: 23.05.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 2016-05-20 Nr RGP.6733.10.2016 na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej"...
więcej...
Aktualizacja: 23.05.2016 Utworzono: 23.05.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 2016-05-13 Nr RGP.6733.15.2016 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Rzędzianowice, gm. Mielec”...
więcej...
Aktualizacja: 13.05.2016 Utworzono: 13.05.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 2016-05-09 została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr RGP.6733.7.2016 dla inwestycji pn: „Budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków”...
więcej...
Aktualizacja: 09.05.2016 Utworzono: 09.05.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 2016-05-09 Nr RGP.6733.14.2016 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn:  „Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej”...
więcej...
Aktualizacja: 09.05.2016 Utworzono: 09.05.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 06.05.2016r. wydane zostało postanowienie Wójta Gminy Mielec znak RGP.6220.3.2016 w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków dla miejscowości Podleszany”...
więcej...
Aktualizacja: 06.05.2016 Utworzono: 06.05.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 2016-05-06 Nr RGP.6733.13.2016 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia”...  
więcej...
Aktualizacja: 06.05.2016 Utworzono: 06.05.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 2016-04-28 Nr RGP.6733.12.2016 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia”...
więcej...
Aktualizacja: 28.04.2016 Utworzono: 28.04.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 2016-04-28 Nr RGP.6733.9.2016 na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej”...
więcej...
Aktualizacja: 28.04.2016 Utworzono: 28.04.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 2016-04-28 Nr RGP.6733.8.2016 na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia”...  
więcej...
Aktualizacja: 28.04.2016 Utworzono: 28.04.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 26-04-2016r.Nr RGP.6733.11.2016 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia”...
więcej...
Aktualizacja: 26.04.2016 Utworzono: 26.04.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 26-04-2016r. Nr RGP.6733.5.2016 została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr RGP.6733.5.2016 dla inwestycji pn: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia”...
więcej...
Aktualizacja: 26.04.2016 Utworzono: 26.04.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 2016-04-12 Nr RGP.6733.7.2016 na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków”...
więcej...
Aktualizacja: 18.04.2016 Utworzono: 18.04.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 2016-04-10  Nr RGP.6733.10.2016 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn: „Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej...
więcej...
Aktualizacja: 08.04.2016 Utworzono: 08.04.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 2016-04-06  Nr RGP.6733.6.2016 na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w m. Rzędzianowice dla nowo powstałych budynków mieszkalnych od nr 496 do nr 592”...
więcej...
Aktualizacja: 07.04.2016 Utworzono: 07.04.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 2016-04-05 została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr RGP.6733.4.2016 dla inwestycji pn: „Budowa oświetlenia ulicznego w Woli Mieleckiej”...
więcej...
Aktualizacja: 06.04.2016 Utworzono: 06.04.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 2016-03-31 Nr RGP.6733.7.2016 zostało wydane przez Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, działającego z upoważnienia Marszałka Województwa Podkarpackiego postanowienie...
więcej...
Aktualizacja: 06.04.2016 Utworzono: 06.04.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 2016-04-05 Nr RGP.6733.5.2016 na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia”...
więcej...
Aktualizacja: 05.04.2016 Utworzono: 05.04.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 2016-03-29 zostało wydane przez Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, działającego z upoważnienia Marszałka Województwa Podkarpackiego postanowienie...
więcej...
Aktualizacja: 04.04.2016 Utworzono: 04.04.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 2016-03-23 zostało wydane przez Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, działającego z upoważnienia Marszałka Województwa Podkarpackiego postanowienie...
więcej...
Aktualizacja: 30.03.2016 Utworzono: 30.03.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 2016-03-25 Nr RGP.6733.9.2016 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej”...
więcej...
Aktualizacja: 25.03.2016 Utworzono: 25.03.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 2016-03-25 Nr RGP.6733.8.2016 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia”...
więcej...
Aktualizacja: 25.03.2016 Utworzono: 25.03.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 24.03.2016 Nr RGP.6220.4.2015 wydana została decyzja Wójta Gminy Mielec Znak RGP.6220.4.2015 o   środowiskowych uwarunkowaniach   bez przeprowadzenia oceny oddziaływania   na środowisko dla przedsięwzięcia pn: „ Zabezpieczenia erodowanego brzegu rz. Wisłoki w km 18+734 – 18+500, na łącznej długości 234 m”...
więcej...
Aktualizacja: 24.03.2016 Utworzono: 24.03.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 2016-03-21 Nr RGP.6733.4.2016 , że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa oświetlenia ulicznego w Woli Mieleckiej”...
więcej...
Aktualizacja: 22.03.2016 Utworzono: 22.03.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 18-03-2016r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr RGP.6733.2.2016 dla inwestycji pn: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej”...
więcej...
Aktualizacja: 21.03.2016 Utworzono: 21.03.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 2016-03-09 Nr RGP.6733.7.2016 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków” ...
więcej...
Aktualizacja: 09.03.2016 Utworzono: 09.03.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 2016-03-03 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji Nr RGP.6733.6.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej...
więcej...
Aktualizacja: 03.03.2016 Utworzono: 03.03.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 24.02.2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji Znak RGP.6733.5.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia”...
więcej...
Aktualizacja: 29.02.2016 Utworzono: 24.02.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 2016-02-26 Nr RGP.6733.3.2016  na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia”...
więcej...
Aktualizacja: 29.02.2016 Utworzono: 29.02.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 2016-02-26 Nr RGP.6722.1.2016 o podjęciu przez Radę Gminy Mielec uchwały Nr XI/70/2015 z dnia 29 października 2015r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Cmentarz Parafialny w Trześni”...
więcej...
Aktualizacja: 26.02.2016 Utworzono: 26.02.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 2016-02-26 Nr RGP.6720.2.2016 o podjęciu przez Radę Gminy Mielec uchwały Nr XI/69/2015 z dnia 29 października 2015r. o przystąpieniu do sporządzenia VI zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielec...
więcej...
Aktualizacja: 26.02.2016 Utworzono: 26.02.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 2016-02-26  Nr RGP.6720.1.2016 o podjęciu przez Radę Gminy Mielec uchwały Nr XI/68/2015 z dnia 29 października 2015r. o przystąpieniu do sporządzenia V zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielec...
więcej...
Aktualizacja: 26.02.2016 Utworzono: 26.02.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 22.02.2016r. na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr.RGP.6733.2.2016 dla inwestycji pn: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej”...
więcej...
Aktualizacja: 22.02.2016 Utworzono: 22.02.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 22.02.2016r. wydana została decyzja znak RGP.6220.1.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach bez  przeprowadzenia oceny oddziaływania na  środowisko dla przedsięwzięcia na pn: ”Przebudowa drogi gminnej nr 103 406R Wola Chorzelowska – Mielec od km 0+380 do  2 +300” na dz. Nr 548/3, 549 w miejscowości Szydłowiec oraz na dz.319/3, 319/38...
więcej...
Aktualizacja: 22.02.2016 Utworzono: 22.02.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 22.02.2016r. wydana została decyzja Znak RGP.6220.2.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach   bez  przeprowadzenia oceny oddziaływania   na  środowisko dla  przedsięwzięcia  pn:   „Przebudowa drogi gminnej nr 103411R Goleszów...
więcej...
Aktualizacja: 22.02.2016 Utworzono: 22.02.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 2016-02-17r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  Nr RGP.6733.37.2015 dla inwestycji pn: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia”...
więcej...
Aktualizacja: 17.02.2016 Utworzono: 17.02.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 2016-02-17 na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr RGP.6733.1.2016 dla inwestycji pn: „Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia”...
więcej...
Aktualizacja: 17.02.2016 Utworzono: 17.02.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 15-02-2016r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr RGP.6733.35.2015 dla inwestycji pn: „Budowa  sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków”...
więcej...
Aktualizacja: 15.02.2016 Utworzono: 15.02.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 10.02.2016r. wydane zostało postanowienie znak RGP.6220.2.2016 w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn:”Przebudowa drogi gminnej Nr 103411R Goleszów"
więcej...
Aktualizacja: 10.02.2016 Utworzono: 10.02.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 10-02-2016r. wydane zostało postanowienie znak RGP.6220.1.2016w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn: ”Przebudowa drogi gminnej nr 103 406R Wola Chorzelowska – Mielec"
więcej...
Aktualizacja: 10.02.2016 Utworzono: 10.02.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 09-02-2016r. wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn: „Budowa oświetlenia ulicznego w Woli Mieleckiej”...
więcej...
Aktualizacja: 09.02.2016 Utworzono: 09.02.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 08.02.2016r. wydana została decyzja Wójta Gminy Mielec Znak RGP.6220.3.2015  dla inwestycji pn: „Budowa boiska sportowego trawiastego wraz z infrastrukturą techniczną, budowa komunikacji
więcej...
Aktualizacja: 08.02.2016 Utworzono: 08.02.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 05-02-2016r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr RGP.6733.32.2015 dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci wodociągowej” na działkach położonych...
więcej...
Aktualizacja: 08.02.2016 Utworzono: 08.02.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach położonych w miejscowości...
więcej...
Aktualizacja: 27.01.2016 Utworzono: 27.01.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków” na działkach...
więcej...
Aktualizacja: 25.01.2016 Utworzono: 25.01.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 21-01-2016r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr RGP.6733.31.2015 dla inwestycji pn: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach położonych...
więcej...
Aktualizacja: 25.01.2016 Utworzono: 25.01.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielec 1/98.
więcej...
Aktualizacja: 21.01.2016 Utworzono: 21.01.2016
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
...
więcej...
Aktualizacja: 19.01.2016 Utworzono: 19.01.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 15-01-2016r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr RGP.6733.29.2015 dla inwestycji pn: „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną i przedszkole...
więcej...
Aktualizacja: 19.01.2016 Utworzono: 19.01.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach...
więcej...
Aktualizacja: 15.01.2016 Utworzono: 15.01.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 13.01.2016r na wniosek Gminy Mielec ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia...
więcej...
Aktualizacja: 15.01.2016 Utworzono: 15.01.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 13.01.2016r na wniosek Gminy Mielec ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia...
więcej...
Aktualizacja: 15.01.2016 Utworzono: 15.01.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci wodociągowej ” na działkach położonych w miejscowości Podleszany...
więcej...
Aktualizacja: 15.01.2016 Utworzono: 15.01.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej” na...
więcej...
Aktualizacja: 15.01.2016 Utworzono: 15.01.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 08-01-2016r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr RGP.6733.28.2015 dla inwestycji pn: „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną i przedszkole...
więcej...
Aktualizacja: 12.01.2016 Utworzono: 12.01.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn: „Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia” na działkach położonych...
więcej...
Aktualizacja: 08.01.2016 Utworzono: 08.01.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach położonych w miejscowości Wola...
więcej...
Aktualizacja: 07.01.2016 Utworzono: 07.01.2016
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA MIELCA
...
więcej...
Aktualizacja: 04.01.2016 Utworzono: 04.01.2016
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej” na działkach położonych...
więcej...
Aktualizacja: 28.12.2015 Utworzono: 28.12.2015
POSTANOWIENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
...
więcej...
Aktualizacja: 23.12.2015 Utworzono: 23.12.2015
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
...
więcej...
Aktualizacja: 21.12.2015 Utworzono: 21.12.2015
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec podaje do publicznej wiadomości Obwieszczenie RGP.6220.1.2015.
więcej...
Aktualizacja: 17.12.2015 Utworzono: 17.12.2015
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach położonych...
więcej...
Aktualizacja: 16.12.2015 Utworzono: 16.12.2015
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią...
więcej...
Aktualizacja: 15.12.2015 Utworzono: 15.12.2015
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 08-12-2015r. została wydana decyzja Nr RGP.6733.27.2015 o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej...
więcej...
Aktualizacja: 10.12.2015 Utworzono: 10.12.2015
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną i przedszkole wraz z przebudową...
więcej...
Aktualizacja: 08.12.2015 Utworzono: 08.12.2015
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej ” na działkach...
więcej...
Aktualizacja: 30.11.2015 Utworzono: 30.11.2015
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 26-11-2015r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr RGP.6733.26.2015 dla inwestycji pn: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach...
więcej...
Aktualizacja: 27.11.2015 Utworzono: 27.11.2015
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że na podstawie art. 97.§ 2, oraz art. 101 § 1 i art. 142 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.267 j.t.) w dniu 24.11.2015r. wydane zostało...
więcej...
Aktualizacja: 25.11.2015 Utworzono: 25.11.2015
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 23-11-2015r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr RGP.6733.30.2015 dla inwestycji pn: „Budowa sieci gazowej...
więcej...
Aktualizacja: 24.11.2015 Utworzono: 24.11.2015
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach ...
więcej...
Aktualizacja: 24.11.2015 Utworzono: 24.11.2015
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA MIELCA
...
więcej...
Aktualizacja: 20.11.2015 Utworzono: 20.11.2015
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA MIELCA
...
więcej...
Aktualizacja: 20.11.2015 Utworzono: 20.11.2015
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej” na działkach .
więcej...
Aktualizacja: 19.11.2015 Utworzono: 19.11.2015
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach ...
więcej...
Aktualizacja: 18.11.2015 Utworzono: 18.11.2015
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach ...
więcej...
Aktualizacja: 09.11.2015 Utworzono: 09.11.2015
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej” na działkach ...
więcej...
Aktualizacja: 30.10.2015 Utworzono: 30.10.2015
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną i przedszkole ...
więcej...
Aktualizacja: 27.10.2015 Utworzono: 27.10.2015
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
...
więcej...
Aktualizacja: 15.10.2015 Utworzono: 15.10.2015
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
...
więcej...
Aktualizacja: 14.10.2015 Utworzono: 14.10.2015
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach ...
więcej...
Aktualizacja: 14.10.2015 Utworzono: 14.10.2015
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków” ...
więcej...
Aktualizacja: 09.10.2015 Utworzono: 09.10.2015
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach ...
więcej...
Aktualizacja: 07.10.2015 Utworzono: 07.10.2015
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej” na działkach ...
więcej...
Aktualizacja: 07.10.2015 Utworzono: 07.10.2015
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
...
więcej...
Aktualizacja: 02.10.2015 Utworzono: 02.10.2015
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że wydana została decyzja Wójta Gminy Mielec o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa zespołu urządzeń służących do poboru wód ...
więcej...
Aktualizacja: 02.10.2015 Utworzono: 02.10.2015
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach ...
więcej...
Aktualizacja: 23.09.2015 Utworzono: 23.09.2015
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasów nie będących własnością Skarbu Państwa obrębów ewidencyjnych Gminy Mielec
więcej...
Aktualizacja: 21.09.2015 Utworzono: 21.09.2015
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA MIELCA
...
więcej...
Aktualizacja: 03.09.2015 Utworzono: 03.09.2015
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej” na działkach
więcej...
Aktualizacja: 03.09.2015 Utworzono: 03.09.2015
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach ...
więcej...
Aktualizacja: 26.08.2015 Utworzono: 26.08.2015
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” ...
więcej...
Aktualizacja: 18.08.2015 Utworzono: 18.08.2015
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
...
więcej...
Aktualizacja: 13.08.2015 Utworzono: 13.08.2015
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec zawiadamia że na wniosek Gminy Miejskiej Mielec zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu urządzeń ...
więcej...
Aktualizacja: 07.08.2015 Utworzono: 07.08.2015
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielec nr 1/98 uchwalonego Uchwałą Nr X/47/99 Rady Gminy Mielec z dnia 29 czerwca 1999r.
więcej...
Aktualizacja: 29.07.2015 Utworzono: 29.07.2015
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
W Ó J T  G M I N Y   M I E L E C  zawiadamia, że w dniach od 13 lipca 2015r. do 16 sierpnia 2015r. na terenie Gminy Mielec odbędzie się taksacja terenowa lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa...
więcej...
Aktualizacja: 17.07.2015 Utworzono: 17.07.2015
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach o nr ew.
więcej...
Aktualizacja: 15.07.2015 Utworzono: 15.07.2015
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Informuję, że na podstawie art. 69 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
więcej...
Aktualizacja: 15.07.2015 Utworzono: 15.07.2015
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
W Ó J T  G M I N Y   M I E L E C   informuje, że w dniu 13-07-2015r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w Nr RGP.6733.21.2015 dla inwestycji pn: „Budowa odcinka siec
więcej...
Aktualizacja: 13.07.2015 Utworzono: 13.07.2015
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średnioprężnej” na działkach o nr ew. 1402/8, 1402/4, 1402/5 ...
więcej...
Aktualizacja: 06.07.2015 Utworzono: 06.07.2015
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia ” na działkach ...
więcej...
Aktualizacja: 06.07.2015 Utworzono: 06.07.2015
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
...
więcej...
Aktualizacja: 29.06.2015 Utworzono: 29.06.2015
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: ”Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej” na działkach ...
więcej...
Aktualizacja: 25.06.2015 Utworzono: 25.06.2015
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że wydane zostało postanowienie Wójta Gminy Mielec w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko ...
więcej...
Aktualizacja: 23.06.2015 Utworzono: 23.06.2015
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej” na działkach ...
więcej...
Aktualizacja: 23.06.2015 Utworzono: 23.06.2015
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej”   na działkach ...
więcej...
Aktualizacja: 23.06.2015 Utworzono: 23.06.2015
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średnioprężnej” na działkach ...
więcej...
Aktualizacja: 22.06.2015 Utworzono: 22.06.2015
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
...
więcej...
Aktualizacja: 18.06.2015 Utworzono: 18.06.2015
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średnioprężnej” na działkach ...
więcej...
Aktualizacja: 18.06.2015 Utworzono: 18.06.2015
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach o nr ew. 1127/2, 776/26, 776/7, 776/8, 776/16
więcej...
Aktualizacja: 08.06.2015 Utworzono: 08.06.2015
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach o nr ew. 1553, 1535, 1534 ...
więcej...
Aktualizacja: 03.06.2015 Utworzono: 03.06.2015
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia” na działkach o nr ew. 1240/10, 1240/9, 1240/8, 1240/7 ...
więcej...
Aktualizacja: 29.05.2015 Utworzono: 29.05.2015
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia ” na działkach ....
więcej...
Aktualizacja: 27.05.2015 Utworzono: 27.05.2015
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej”  ...
więcej...
Aktualizacja: 27.05.2015 Utworzono: 27.05.2015
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej” na działkach ...
więcej...
Aktualizacja: 27.05.2015 Utworzono: 27.05.2015
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa oświetlenia ulicznego w Trześni” na działkach o nr ew. 720/1, 720/6, 720/7, 721 ...
więcej...
Aktualizacja: 27.05.2015 Utworzono: 27.05.2015
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w miejscowości Goleszów, gm. Mielec”
więcej...
Aktualizacja: 26.05.2015 Utworzono: 26.05.2015
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że została wydana decyzja o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami do punktów ...
więcej...
Aktualizacja: 26.05.2015 Utworzono: 26.05.2015
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej”  na działkach o nr ew. 161/5, 161/7 ...
więcej...
Aktualizacja: 22.05.2015 Utworzono: 22.05.2015
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. ”Budowa podziemnego odcinka linii średniego napięcia, napowietrznej stacji transformatorowej, podziemnych ...
więcej...
Aktualizacja: 19.05.2015 Utworzono: 19.05.2015
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: . „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach o nr ...
więcej...
Aktualizacja: 19.05.2015 Utworzono: 19.05.2015
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach ...
więcej...
Aktualizacja: 19.05.2015 Utworzono: 19.05.2015
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: . „Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia ” na działkach ...
więcej...
Aktualizacja: 14.05.2015 Utworzono: 14.05.2015
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średnioprężnej” na działkach ...
więcej...
Aktualizacja: 14.05.2015 Utworzono: 13.05.2015
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa oświetlenia ulicznego w Trześni” na działkach ...
więcej...
Aktualizacja: 12.05.2015 Utworzono: 12.05.2015
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie, Oddział w Tarnowie, Zakład w Rzeszowie zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
więcej...
Aktualizacja: 12.05.2015 Utworzono: 12.05.2015
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w miejscowości Boża Wola, gm. Mielec”
więcej...
Aktualizacja: 12.05.2015 Utworzono: 12.05.2015
POSTANOWIENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
...
więcej...
Aktualizacja: 08.05.2015 Utworzono: 08.05.2015
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w miejscowości Goleszów, gm. Mielec
więcej...
Aktualizacja: 07.05.2015 Utworzono: 07.05.2015
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej” na działkach ...
więcej...
Aktualizacja: 04.05.2015 Utworzono: 04.05.2015
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. . „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej”   na działkach o nr ew. 106/13, 106/17, 107 ...
więcej...
Aktualizacja: 04.05.2015 Utworzono: 04.05.2015
POSTANOWIENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
...
więcej...
Aktualizacja: 30.04.2015 Utworzono: 30.04.2015
Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu
...
więcej...
Aktualizacja: 29.04.2015 Utworzono: 29.04.2015
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. .  ”Budowa podziemnego odcinka linii średniego napięcia,napowietrznej stacji ...
więcej...
Aktualizacja: 27.04.2015 Utworzono: 27.04.2015
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Mielec” wraz z projektem Prognozy oddziaływania na środowisko.
więcej...
Aktualizacja: 23.04.2015 Utworzono: 23.04.2015
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn:„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w miejscowości Boża Wola, gm. Mielec”
więcej...
Aktualizacja: 23.04.2015 Utworzono: 23.04.2015
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej”  na działkach ...
więcej...
Aktualizacja: 21.04.2015 Utworzono: 21.04.2015
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Przebudowa sieci wodociągowej na działce o nr ew. 196/4 położonej w miejscowości Rzędzianowice, gm. Mielec ...
więcej...
Aktualizacja: 21.04.2015 Utworzono: 21.04.2015
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej” ...
więcej...
Aktualizacja: 16.04.2015 Utworzono: 16.04.2015
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.„Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działce o nr ew. 173/9 ...
więcej...
Aktualizacja: 16.04.2015 Utworzono: 16.04.2015
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
...
więcej...
Aktualizacja: 14.04.2015 Utworzono: 14.04.2015
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w Nr RGP.6733.5.2015 dla inwestycji pn.„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej wraz ze stacją ...
więcej...
Aktualizacja: 10.04.2015 Utworzono: 10.04.2015
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że na wniosek Mała Elektrownia Wodna „Mielec” Zdzisława Bargiel i Wspólnicy Sp.J. Rzeszów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych ...
więcej...
Aktualizacja: 10.04.2015 Utworzono: 10.04.2015
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej” na działkach ...
więcej...
Aktualizacja: 09.04.2015 Utworzono: 09.04.2015
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” ...
więcej...
Aktualizacja: 02.04.2015 Utworzono: 02.04.2015
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działce o nr ew. 173/9 ...
więcej...
Aktualizacja: 31.03.2015 Utworzono: 31.03.2015
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” ...
więcej...
Aktualizacja: 31.03.2015 Utworzono: 31.03.2015
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.„Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia ” na działkach o nr ew. 905/2 i 905/4 ...
więcej...
Aktualizacja: 30.03.2015 Utworzono: 30.03.2015
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia” na działkach ...
więcej...
Aktualizacja: 25.03.2015 Utworzono: 25.03.2015
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Przebudowa sieci wodociągowej na działce o nr ew. 196/4 położonej w miejscowości Rzędzianowice
więcej...
Aktualizacja: 25.03.2015 Utworzono: 25.03.2015
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
...
więcej...
Aktualizacja: 23.03.2015 Utworzono: 23.03.2015
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa odcinka linii kablowej doziemnej SN-15kV pomiędzy przebudowanymi ...
więcej...
Aktualizacja: 20.03.2015 Utworzono: 20.03.2015
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w Trześni” ...
więcej...
Aktualizacja: 19.03.2015 Utworzono: 19.03.2015
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej ...
więcej...
Aktualizacja: 18.03.2015 Utworzono: 18.03.2015
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej wraz ze stacją próżniowo...
więcej...
Aktualizacja: 12.03.2015 Utworzono: 12.03.2015
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.„Budowa oświetlenia boiska sportowego i instalacji monitoringu przy Zespole Szkół w Trześni” ...
więcej...
Aktualizacja: 12.03.2015 Utworzono: 12.03.2015
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej” ...
więcej...
Aktualizacja: 12.03.2015 Utworzono: 12.03.2015
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. ”Budowa podziemnego odcinka linii średniego napięcia,napowietrznej stacji ...
więcej...
Aktualizacja: 12.03.2015 Utworzono: 12.03.2015
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa odcinka linii kablowej doziemnej SN-15 kV. Przebudowa linii napowietrznej ...
więcej...
Aktualizacja: 10.03.2015 Utworzono: 10.03.2015
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku jednorodzinnego” ...
więcej...
Aktualizacja: 10.03.2015 Utworzono: 10.03.2015
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia ” ...
więcej...
Aktualizacja: 09.03.2015 Utworzono: 09.03.2015
OBWIESZCZENIE DYREKTORA PODKARPACKIEGO ZARZĄDU MELIORACJI I URZADZEŃ WODNYCH W RZESZOWIE
w sprawie wydania postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych  ...
więcej...
Aktualizacja: 06.03.2015 Utworzono: 06.03.2015
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
...
więcej...
Aktualizacja: 05.03.2015 Utworzono: 05.03.2015
Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu
...
więcej...
Aktualizacja: 05.03.2015 Utworzono: 04.03.2015
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej ...
więcej...
Aktualizacja: 04.03.2015 Utworzono: 04.03.2015
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
...
więcej...
Aktualizacja: 03.03.2015 Utworzono: 03.03.2015
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej”   ...
więcej...
Aktualizacja: 27.02.2015 Utworzono: 26.02.2015
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa odcinka linii kablowej doziemnej SN-15kV pomiędzy przebudowanymi słupami SN-15kV ...
więcej...
Aktualizacja: 27.02.2015 Utworzono: 26.02.2015
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
...
więcej...
Aktualizacja: 24.02.2015 Utworzono: 24.02.2015
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa odcinka linii kablowej doziemnej SN-15 kV. Przebudowa linii napowietrznej ...
więcej...
Aktualizacja: 23.02.2015 Utworzono: 23.02.2015
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku jednorodzinnego” ...
więcej...
Aktualizacja: 19.02.2015 Utworzono: 19.02.2015
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa oświetlenia boiska sportowego i instalacji monitoringu ...
więcej...
Aktualizacja: 16.02.2015 Utworzono: 16.02.2015
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Przebudowa sieci wodociągowej” na działce o nr ew. 196/4 ...
więcej...
Aktualizacja: 16.02.2015 Utworzono: 13.02.2015
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem ...
więcej...
Aktualizacja: 13.02.2015 Utworzono: 13.02.2015
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” ...
więcej...
Aktualizacja: 13.02.2015 Utworzono: 13.02.2015
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnienio
więcej...
Aktualizacja: 02.02.2015 Utworzono: 02.02.2015
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuj, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku ...
więcej...
Aktualizacja: 27.01.2015 Utworzono: 27.01.2015
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka linii kablowej doziemnej SN-15kV ...
więcej...
Aktualizacja: 22.01.2015 Utworzono: 22.01.2015
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka linii kablowej doziemnej SN-15 kV ...
więcej...
Aktualizacja: 15.01.2015 Utworzono: 15.01.2015
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia boiska sportowego i instalacji monitoringu ...
więcej...
Aktualizacja: 14.01.2015 Utworzono: 14.01.2015
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem ...
więcej...
Aktualizacja: 09.01.2015 Utworzono: 09.01.2015
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem na działkach nr ew. 1445, 1165/6 ...
więcej...
Aktualizacja: 07.01.2015 Utworzono: 07.01.2015
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Przebudowa sieci wodociągowej " na działce o nr ew.272 położonej w miejscowości ...
więcej...
Aktualizacja: 05.01.2015 Utworzono: 05.01.2015
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku jednorodzinnego ...
więcej...
Aktualizacja: 05.01.2015 Utworzono: 05.01.2015
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. " Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do punktu redukcyjno-pomiarowego ...
więcej...
Aktualizacja: 29.12.2014 Utworzono: 29.12.2014
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem ...
więcej...
Aktualizacja: 17.12.2014 Utworzono: 17.12.2014
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem" ...
więcej...
Aktualizacja: 17.12.2014 Utworzono: 17.12.2014
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem" na działkach
więcej...
Aktualizacja: 16.12.2014 Utworzono: 16.12.2014
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Woli Mieleckiej-droga publiczna, droga wewnętrzna ...
więcej...
Aktualizacja: 16.12.2014 Utworzono: 16.12.2014
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.„Przebudowa sieci wodociągowej " na działce o nr ew.272 położonej w miejscowości ...
więcej...
Aktualizacja: 16.12.2014 Utworzono: 16.12.2014
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do punktu redukcyjno-pomiarowego dla ...
więcej...
Aktualizacja: 09.12.2014 Utworzono: 09.12.2014
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem na działkach o nr
więcej...
Aktualizacja: 09.12.2014 Utworzono: 09.12.2014
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem ...
więcej...
Aktualizacja: 09.12.2014 Utworzono: 09.12.2014
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa oświetlenia boiska sportowego i instalacji monitoringu przy Szkole Podstawowej w Książnicach ...
więcej...
Aktualizacja: 02.12.2014 Utworzono: 02.12.2014
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa oświetlenia boiska sportowego i instalacji zalicznikowej do zasilania oświetlenia i instalacji ...
więcej...
Aktualizacja: 02.12.2014 Utworzono: 02.12.2014
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa oświetlenia boiska sportowego i instalacji monitoringu przy szkole Podstawowej w Rzędzianowicach
więcej...
Aktualizacja: 02.12.2014 Utworzono: 02.12.2014
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.  „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Woli Mieleckiej ...
więcej...
Aktualizacja: 26.11.2014 Utworzono: 26.11.2014
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że wydana została decyzja o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: „Budowa sieci ...
więcej...
Aktualizacja: 24.11.2014 Utworzono: 24.11.2014
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem
więcej...
Aktualizacja: 21.11.2014 Utworzono: 21.11.2014
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłącz
więcej...
Aktualizacja: 21.11.2014 Utworzono: 21.11.2014
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: Budowa budynku wielofunkcyjnego z funkcją konferen
więcej...
Aktualizacja: 20.11.2014 Utworzono: 20.11.2014
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa oświetlenia boiska sportowego i instalacji zalicznikowej do zasilania ...
więcej...
Aktualizacja: 14.11.2014 Utworzono: 14.11.2014
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do punktu redukcyjno-pomiarowego ...
więcej...
Aktualizacja: 14.11.2014 Utworzono: 14.11.2014
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa oświetlenia boiska sportowego i instalacji monitoringu przy szkole Podstawowej
więcej...
Aktualizacja: 14.11.2014 Utworzono: 14.11.2014
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa oświetlenia boiska sportowego i instalacji monitoringu przy szkole Podstawowej
więcej...
Aktualizacja: 14.11.2014 Utworzono: 14.11.2014
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Przebudowa sieci wodociągowej " na działce o n
więcej...
Aktualizacja: 07.11.2014 Utworzono: 07.11.2014
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem"
więcej...
Aktualizacja: 07.11.2014 Utworzono: 07.11.2014
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 04-11-2014r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami do
więcej...
Aktualizacja: 04.11.2014 Utworzono: 04.11.2014
Z A W I A D O M I E N I E
Wójt Gminy Mielec zawiadamia że w tutejszym Urzędzie można się zapoznać i wypowiedzieć co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji decyzji o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ...
więcej...
Aktualizacja: 31.10.2014 Utworzono: 31.10.2014
Z A W I A D O M I E N I E
Wójt Gminy Mielec zawiadamia, że w tutejszym Urzędzie można się zapoznać i wypowiedzieć co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia ...
więcej...
Aktualizacja: 31.10.2014 Utworzono: 31.10.2014
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. " Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia ...
więcej...
Aktualizacja: 31.10.2014 Utworzono: 31.10.2014
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem na działkach ..
więcej...
Aktualizacja: 28.10.2014 Utworzono: 28.10.2014
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że wydane zostało postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn : „Budowa budynku ...
więcej...
Aktualizacja: 24.10.2014 Utworzono: 24.10.2014
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do punktu redukcyjno-pomiarowego ...
więcej...
Aktualizacja: 22.10.2014 Utworzono: 22.10.2014
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje,że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami do punktów ...
więcej...
Aktualizacja: 15.10.2014 Utworzono: 15.10.2014
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Woli Mieleckiej
więcej...
Aktualizacja: 15.10.2014 Utworzono: 15.10.2014
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że wydane zostało postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn: ...
więcej...
Aktualizacja: 15.10.2014 Utworzono: 15.10.2014
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do punktu redukcyjno..
więcej...
Aktualizacja: 15.10.2014 Utworzono: 15.10.2014
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. Budowa oświetlenia boiska sportowego i instalacji ...
więcej...
Aktualizacja: 09.10.2014 Utworzono: 09.10.2014
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn.Budowa oświetlenia boiska sportowego i instalacji ...
więcej...
Aktualizacja: 09.10.2014 Utworzono: 09.10.2014
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia boiska sportowego i instalacji ...
więcej...
Aktualizacja: 09.10.2014 Utworzono: 09.10.2014
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że na wniosek Gminy Mielec ul.Głowackiego 5, 39-300 Mielec zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr RGP.6220
więcej...
Aktualizacja: 29.09.2014 Utworzono: 29.09.2014
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
...
więcej...
Aktualizacja: 26.09.2014 Utworzono: 26.09.2014
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami do punktów redukcyjno-pomiarowych ...
więcej...
Aktualizacja: 23.09.2014 Utworzono: 23.09.2014
Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących
więcej...
Aktualizacja: 23.09.2014 Utworzono: 23.09.2014
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do punktu ...
więcej...
Aktualizacja: 17.09.2014 Utworzono: 17.09.2014
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami ...
więcej...
Aktualizacja: 17.09.2014 Utworzono: 17.09.2014
OBWIESZCZENIE DYREKTORA PODKARPACKIEGO ZARZĄDU MELIORACJI I URZADZEŃ WODNYCH W RZESZOWIE
w sprawie wydania postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych ...
więcej...
Aktualizacja: 17.09.2014 Utworzono: 17.09.2014
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z ...
więcej...
Aktualizacja: 12.09.2014 Utworzono: 12.09.2014
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami ...
więcej...
Aktualizacja: 29.08.2014 Utworzono: 29.08.2014
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z adaptacją odcinka sieci...
więcej...
Aktualizacja: 26.08.2014 Utworzono: 26.08.2014
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do punktu ...
więcej...
Aktualizacja: 26.08.2014 Utworzono: 26.08.2014
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia ...
więcej...
Aktualizacja: 20.08.2014 Utworzono: 20.08.2014
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn:„Przebudowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia oraz przyłącza do istniejącego budynku ...
więcej...
Aktualizacja: 20.08.2014 Utworzono: 20.08.2014
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 08.08.2014r na wniosek Rado Zdzisłąw Przedsiębiorstwa Wielobranżowego RADO Ławnica 241, 39-331 Chorzelów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ...
więcej...
Aktualizacja: 18.08.2014 Utworzono: 18.08.2014
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Przebudowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia oraz przyłącza gazowego ...
więcej...
Aktualizacja: 05.08.2014 Utworzono: 05.08.2014
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z adaptacją odcinka ...
więcej...
Aktualizacja: 05.08.2014 Utworzono: 05.08.2014
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
...
więcej...
Aktualizacja: 05.08.2014 Utworzono: 05.08.2014
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
...
więcej...
Aktualizacja: 04.08.2014 Utworzono: 04.08.2014
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BOROWA
...
więcej...
Aktualizacja: 29.07.2014 Utworzono: 29.07.2014
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY
o wyłożeniu do publicznego wglądu III zmiany Studium uwarunkować i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielec - część A
więcej...
Aktualizacja: 29.07.2014 Utworzono: 29.07.2014
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że została wydana decyzja w dniu 29-07-2014r. Nr RGP.6733.10.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia ...
więcej...
Aktualizacja: 29.07.2014 Utworzono: 29.07.2014
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że że została wydana decyzja Nr RGP.6733.9.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem ...
więcej...
Aktualizacja: 29.07.2014 Utworzono: 29.07.2014
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do punktu ...
więcej...
Aktualizacja: 08.07.2014 Utworzono: 08.07.2014
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BOROWA
...
więcej...
Aktualizacja: 08.07.2014 Utworzono: 08.07.2014
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do punktu ...
więcej...
Aktualizacja: 08.07.2014 Utworzono: 08.07.2014
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Przebudowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia oraz przyłącza ...
więcej...
Aktualizacja: 03.07.2014 Utworzono: 03.07.2014
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że została wydana decyzja w dniu 12-06-2014r. Nr RGP.6733.6.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „„Przebudowa linii napowietrznej SN 15 KV ...
więcej...
Aktualizacja: 17.06.2014 Utworzono: 17.06.2014
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że została wydana decyzja w dniu 16-06-2014r. Nr RGP.6733.7.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci wodociągowej" ...
więcej...
Aktualizacja: 17.06.2014 Utworzono: 17.06.2014
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do punktu...
więcej...
Aktualizacja: 05.06.2014 Utworzono: 05.06.2014
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do punktu ...
więcej...
Aktualizacja: 03.06.2014 Utworzono: 03.06.2014
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: "Budowa budynku zaplecza szatniowego do celów turystyki ...
więcej...
Aktualizacja: 30.05.2014 Utworzono: 30.05.2014
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że została wydana decyzja Nr RGP.6733.5.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa oświetlenia drogi gminnej" na działkach o nr ew. 1271/2, 1271/1, 1271/9 ...
więcej...
Aktualizacja: 29.05.2014 Utworzono: 29.05.2014
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że została wydana decyzja Nr RGP.6733.4.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do punktu ...
więcej...
Aktualizacja: 28.05.2014 Utworzono: 28.05.2014
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej " ...
więcej...
Aktualizacja: 16.05.2014 Utworzono: 16.05.2014
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Przebudowa linii napowietrznej SN 15 KV, budowa linii kablowej doziemnej SN 15 KV...
więcej...
Aktualizacja: 16.05.2014 Utworzono: 16.05.2014
OBWIESZCZENIE DYREKTORA PODKARPACKIEGO ZARZĄDU MELIORACJI I URZADZEŃ WODNYCH W RZESZOWIE
w sprawie wydania postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji ...
więcej...
Aktualizacja: 14.05.2014 Utworzono: 14.05.2014
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że została wydana decyzja Nr RGP.6733.3.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej ...
więcej...
Aktualizacja: 13.05.2014 Utworzono: 13.05.2014
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BOROWA
...
więcej...
Aktualizacja: 09.05.2014 Utworzono: 09.05.2014
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 7.05.2014r. wydane zostało postanowienie znak RGP.6220.2.2014 w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco ...
więcej...
Aktualizacja: 08.05.2014 Utworzono: 08.05.2014
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BOROWA
...
więcej...
Aktualizacja: 06.05.2014 Utworzono: 06.05.2014
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
...
więcej...
Aktualizacja: 30.04.2014 Utworzono: 30.04.2014
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że została wydana decyzja Nr RGP.6733.2.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: "Budowa odcinka sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej" ...
więcej...
Aktualizacja: 23.04.2014 Utworzono: 23.04.2014
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
...
więcej...
Aktualizacja: 23.04.2014 Utworzono: 23.04.2014
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że wydana została decyzja Znak RGP.6220.1.2014 o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1713R Grochowe II-Trześń..
więcej...
Aktualizacja: 17.04.2014 Utworzono: 17.04.2014
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej" ...
więcej...
Aktualizacja: 17.04.2014 Utworzono: 17.04.2014
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. Budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej ...
więcej...
Aktualizacja: 17.04.2014 Utworzono: 17.04.2014
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 07.04.2014r na wniosek Przedsiębiorstwa Wielobranżowego RADO zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ...
więcej...
Aktualizacja: 11.04.2014 Utworzono: 11.04.2014
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu ...
więcej...
Aktualizacja: 03.04.2014 Utworzono: 03.04.2014
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Budowa odcinka sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej"
więcej...
Aktualizacja: 03.04.2014 Utworzono: 03.04.2014
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. Budowa oświetlenia drogi gminnej ...
więcej...
Aktualizacja: 03.04.2014 Utworzono: 03.04.2014
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że została wydana decyzja w dniu 01-04-2014r. Nr RGP.6733.1.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków ...
więcej...
Aktualizacja: 03.04.2014 Utworzono: 03.04.2014
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 20.03.2014r na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu ul.Korczaka 6A zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ...
więcej...
Aktualizacja: 24.03.2014 Utworzono: 24.03.2014
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BOROWA
...
więcej...
Aktualizacja: 21.03.2014 Utworzono: 21.03.2014
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
o sporządzeniu projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Sandomierska PLB180005
więcej...
Aktualizacja: 19.03.2014 Utworzono: 19.03.2014
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych ...
więcej...
Aktualizacja: 07.03.2014 Utworzono: 07.03.2014
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z wniosku Gminy Mielec na działkach nr ewid. gr. 307/2, 307/1, 308/1, 251, 236, 235, 234, 233/1, 232/15, 232/14, ...
więcej...
Aktualizacja: 06.03.2014 Utworzono: 06.03.2014
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 26.02.2014r. wydana została decyzja Wójta Gminy Mielec Znak RGP.6220.9.2013 o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ...
więcej...
Aktualizacja: 06.03.2014 Utworzono: 06.03.2014
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach nr ewid. gr. 1805 położonych w miejscowości Chorzelów, gmina Mielec ...
więcej...
Aktualizacja: 21.02.2014 Utworzono: 21.02.2014
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że została wydana decyzja w dniu 10-02-2014r. Nr RGP.6733.26.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: Wykonanie zadania nr 2 pod nazwą „Opracowanie projektów udrożnienia
więcej...
Aktualizacja: 11.02.2014 Utworzono: 11.02.2014
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BOROWA
Wójt Gminy Borowa zawiadamia ...
więcej...
Aktualizacja: 06.02.2014 Utworzono: 06.02.2014
ZAWIADOMIENIE
Wójt Gminy Mielec informuje, że w tutejszym Urzędzie można się zapoznać i wypowiedzieć co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
więcej...
Aktualizacja: 31.01.2014 Utworzono: 31.01.2014
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach nr ewid. gr. 1489/1, 1488/11, 1488/12, 1488/38, 1488/39, 1488/40, 1488/41, 1488/31, 1488/30, 1488/21, 14
więcej...
Aktualizacja: 31.01.2014 Utworzono: 31.01.2014
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że została wydana decyzja w dniu 21-01-2014r. Nr RGP.6733.25.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym
więcej...
Aktualizacja: 21.01.2014 Utworzono: 21.01.2014
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. Wykonanie zadania nr 2 pod nazwą „Opracowanie projektów udrożnienia pozostałych
więcej...
Aktualizacja: 20.01.2014 Utworzono: 20.01.2014
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 17.01.2014r. wydane zostało postanowienie Znak RGP.6220.9.2013 w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
więcej...
Aktualizacja: 17.01.2014 Utworzono: 17.01.2014
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „WOLA CHORZELOWSKA II" w miejscowości Wola Chorzelowska w gminie Mielec
więcej...
Aktualizacja: 14.01.2014 Utworzono: 14.01.2014
Obwieszczenie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego
Podkarpacki Urząd Wojewódzki zawiadamia o wydaniu decyzji
więcej...
Aktualizacja: 09.01.2014 Utworzono: 09.01.2014

archiwum... Początek strony