Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.49.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 12.12.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia” na działkach nr ewid. gr. 991, 995, 1000/1, 1000/2 położonych w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 13.12.2019 Utworzono: 12.12.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.48.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 9.12.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. ”Budowa odcinka sieci wodociągowej” na dz. 1859/1, 1859/2 położonych w miejscowości Podleszany, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 11.12.2019 Utworzono: 09.12.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6730.171.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 11.12.2019 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 1239/8 położonej w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 11.12.2019 Utworzono: 11.12.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.44.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 10.12.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid. gr. 845, 846 położonych w miejscowości Chrząstów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 10.12.2019 Utworzono: 10.12.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.47.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 9.12.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. ”Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz odcinka sieci wodociągowej” na dz. 537/4, 537/7, 537/8, 537/9, 537/10 położonych w miejscowości Wola Mielecka, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 09.12.2019 Utworzono: 09.12.2019
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Obwieszczenie Nr RZ.ZUZ.2.421.404.2019.HK Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wisłoki nowych obiektów budowlanych.
więcej...
Aktualizacja: 09.12.2019 Utworzono: 09.12.2019
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Obwieszczenie Nr RZ.ZUZ.2.421.403.2019.HK Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wisłoki nowych obiektów budowlanych.
więcej...
Aktualizacja: 09.12.2019 Utworzono: 09.12.2019
Obwieszczenie Starosty Powiatu Mieleckiego
Obwieszczenie Nr OŚ.6540.3.2019.MS Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla określenia geologiczno-inżynierskich warunków posadowienia dla zadania pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra - Radomyśl Wielki - Mielec od m. Piątkowiec do m. Rzędzianowice wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” w ramach zadania pn.:
więcej...
Aktualizacja: 09.12.2019 Utworzono: 09.12.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.40.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 6.12.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej” na działce nr ewid. gr.1123/2 położonej w miejscowości Chrząstów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 09.12.2019 Utworzono: 06.12.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.45.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 5.12.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia” na działkach nr ewid. gr. 1587, 1583, 1582, 1580 położonych w miejscowości Rzędzianowice, gmina Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 05.12.2019 Utworzono: 05.12.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.42.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 4.12.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid. gr. 353, 352, 351, 1415, 350, 361/1, 335 położonych w miejscowości Wola Mielecka, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 05.12.2019 Utworzono: 04.12.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.41.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 4.12.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid. gr. 1401/3, 1401/2, 1401/1 położonych w miejscowości Podleszany, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 05.12.2019 Utworzono: 04.12.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec z dnia 3.12.2019 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu: "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Mielec".
więcej...
Aktualizacja: 03.12.2019 Utworzono: 03.12.2019
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Obwieszczenie Nr RZ.ZUZ.4.421.384.2019.EB Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. likwidacją przepustu i wykonanie nowego przepustu pod zjazdem publicznym z drogi powiatowej nr 1161R relacji Tuszów Narodowy - Chorzelów - Mielec, z lokalizacją inwestycji na działkach ewid. nr 320/19 i 1806/1, obręb 0037 Chorzelów, jednostka ewidencyjna
więcej...
Aktualizacja: 28.11.2019 Utworzono: 28.11.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Czermin
Obwieszczenie Nr Rn.6220.1.2019 Wójta Gminy Czermin z dnia 20.11.2019 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra - Radomyśl Wielki - Mielec od m. Piątkowiec do m. Rzędzianowice wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych" w ramach zadania pn.: "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez
więcej...
Aktualizacja: 25.11.2019 Utworzono: 25.11.2019
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Obwieszczenie Nr RZ.2.4.521.129.2019.AN Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych dla inwestycji pod nazwą: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia" ha działkach nr ewid gr. 353, 352, 351, 1415, 350, 361/1, 335 położonych w miejscowości Wola Mielecka, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 22.11.2019 Utworzono: 22.11.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.46.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 22.11.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid. gr. 572/20, 572/23, 572/25, 572/26, 1465 położonych w miejscowości Wola Mielecka, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 22.11.2019 Utworzono: 22.11.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.38.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 21.11.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid. gr. 70/7, 70/4, 70/3, 70/2, 70/1, 70/5 położonych w miejscowości Wola Mielecka, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 22.11.2019 Utworzono: 21.11.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.37.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 21.11.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej” na działkach nr ewid. gr. 33, 34/2, 34/4, 34/6, 34/8, 34/10, 34/11 położonych w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 22.11.2019 Utworzono: 21.11.2019
Obwieszczenie Starosty Powiatu Mieleckiego
Obwieszczenie Nr OŚ.6540.3.2019.MS Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla określenia geologiczno-inżynierskich warunków posadowienia dla zadania pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra - Radomyśl Wielki - Mielec od m. Piątkowiec do m. Rzędzianowice wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” w ramach zadania pn
więcej...
Aktualizacja: 22.11.2019 Utworzono: 22.11.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6730.108.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 18.11.2019 r. w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr ewid. 1800/19 położonej w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 19.11.2019 Utworzono: 18.11.2019

archiwum... Początek strony