Brak aktualnych wiadomości. Poniższe pochodzą z archiwum.

Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Obwieszczenie Nr RGP.6733.43.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 31.12.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej oraz odcinka sieci wodociągowej” na dz. 6/1, 6/14 położonych w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 03.01.2020 Utworzono: 31.12.2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Obwieszczenie Nr RGP.6733.46.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 31.12.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid. gr. 572/20, 572/23, 572/25, 572/26, 1465 położonych w miejscowości Wola Mielecka, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 03.01.2020 Utworzono: 31.12.2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Obwieszczenie Nr RGP.6733.44.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 31.12.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid. gr. 845, 846 położonych w miejscowości Chrząstów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 31.12.2019 Utworzono: 31.12.2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Obwieszczenie Nr RGP.6733.54.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 30.12.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid. gr. 653, 617, 594, 425/2 położonych w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 30.12.2019 Utworzono: 30.12.2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Obwieszczenie Nr RGP.6733.53.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 20.12.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid. gr. 147/15, 147/13, 147/12, 147/16 położonych w miejscowości Chrząstów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 30.12.2019 Utworzono: 20.12.2019

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Obwieszczenie Nr RZ.ZUZ.2.421.439.2019.HK Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wisłoki nowych obiektów budowlanych - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wraz z infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid.1009/4 obręb 47 Wola Mielecka, gmina Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 24.12.2019 Utworzono: 24.12.2019

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Obwieszczenie Nr RZ.ZUZ.2.421.430.2019.HK Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wisłoki nowych obiektów budowlanych - rozbudowa, przebudowa budynku gospodarczego w zabudowie zagrodowej na działkach o nr ewid. 523 i 527 obręb 43 Rzędzianowice, gmina Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 24.12.2019 Utworzono: 24.12.2019

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Obwieszczenie Nr RZ.ZUZ.2.421.421.2019.HK Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wisłoki nowych obiektów budowlanych - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną oraz na gromadzenie ścieków bytowych w szczelnym zbiorniku na działce o nr ewid. 1451
więcej...
Aktualizacja: 24.12.2019 Utworzono: 24.12.2019

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Obwieszczenie Nr RZ.ZUZ.2.421.420.2019.HK Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wisłoki nowego obiektu budowlanego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem średniego ciśnienia do punktu redukcyjno - pomiarowego dla budynku jednorodzinnego w miejscowości Wola Mielecka, gmina Mielec, na działkac
więcej...
Aktualizacja: 24.12.2019 Utworzono: 24.12.2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Obwieszczenie Nr RGP.6730.180.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 20.12.2019 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 1239/28 położonej w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 20.12.2019 Utworzono: 20.12.2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Obwieszczenie Nr RGP.6733.41.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 19.12.2019 r. w sprawie wydania decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid. gr. 1401/3, 1401/2, 1401/1 położonych w miejscowości Podleszany, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 19.12.2019 Utworzono: 19.12.2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Obwieszczenie Nr RGP.6733.51.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 17.12.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid. gr. 1128/2, 1127/2, 1126/6, 1126/5, 1125/2 położonych w miejscowości Chrząstów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 17.12.2019 Utworzono: 17.12.2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Obwieszczenie Nr RGP.6733.50.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 17.12.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid. gr. 902/5, 901/5, 901/3, 901/2, 901/1 położonych w miejscowości Chrząstów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 17.12.2019 Utworzono: 17.12.2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Czermin

Obwieszczenie Nr Rn.6220.1.2019 Wójta Gminy Czermin z dnia 12.12.2019 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra - Radomyśl Wielki - Mielec od m. Piątkowiec do m. Rzędzianowice wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych" w ramach zadania pn.: "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez
więcej...
Aktualizacja: 17.12.2019 Utworzono: 16.12.2019

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Obwieszczenie Nr RZ.ZUZ.2.421.322.2019.HK Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie w sprawie wniosku o udzielenie pozwolenia w ramach przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja dwóch zbiorników retencyjnych w oddziale 57 Leśnictwa Goleszów wraz z infrastrukturą przystosowującą obiekty do ujęcia wody do celów przeciwpożarowych.
więcej...
Aktualizacja: 17.12.2019 Utworzono: 17.12.2019
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 67  prawy
aktualne... Początek strony