Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (wygasły...)

Obwieszczenie Nr RZ.ZUZ.2.421.421.2019.HK Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wisłoki nowych obiektów budowlanych - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną oraz na gromadzenie ścieków bytowych w szczelnym zbiorniku na działce o nr ewid. 1451/1 obręb 41 Podleszany, gmina Mielec.
powrót...
Informacja wytworzona przez Jerzy Żygłowicz - Dyrektor Zarzą dnia 24.12.2019
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 24.12.2019. Wygasa 24.01.2020. Odsłon 8286
Początek strony