Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenie Wójta Gminy Tuszów Narodowy

Obwieszczenie Nr BB.6733.35.2019 Wójta Gminy Tuszów Narodowy z dnia 4.10.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pod nazwą „Budowa odcinka sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kV, słupowej stacji transforma-torowej 15kV / 0,4kV oraz odcinka sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV wraz z budową przyłączy nN-0,4Kv" w miejscowości Chorzelów, [...] gm.Mielec"
więcej...
Aktualizacja: 07.10.2019 Utworzono: 07.10.2019

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Obwieszczenie Nr RZ.ZUZ.2.421.339.2019.HK Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 2 października 2019 r. w sprawie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wisłoki nowych obiektów budowlanych - budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 519/6, 519/8, 519/9, 519/17, 519/22, 519/23, 519/24 położonych w miejscowości Wola Mielecka.
więcej...
Aktualizacja: 07.10.2019 Utworzono: 03.10.2019

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Obwieszczenie Nr RZ.ZUZ.2.421.324.2019.HK Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 2 października 2019 r. w sprawie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wisłoki nowych obiektów budowlanych - budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 1399/1, 1400/5, 1400/6,1400/2 położonych w miejscowości Podleszany.
więcej...
Aktualizacja: 07.10.2019 Utworzono: 03.10.2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Obwieszczenie Nr RGP.6733.30.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 2.10.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego ”na działkach nr ewid. gr. 284/1, 319/3, 319/36, 319/37, 319/38 położonych w miejscowości Wola Chorzelowska, gmina Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 07.10.2019 Utworzono: 02.10.2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Obwieszczenie Nr RGP.6733.33.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 27.09.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid. gr. 106/18, 105 położonych w miejscowości Złotniki, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 27.09.2019 Utworzono: 27.09.2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Obwieszczenie Nr RGP.6733.32.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 27.09.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid. gr. 1488/29, 1488/9, 1465, 1488/22, 1488/28, 1488/16, 1488/30, 1488/31, 1488/41, 1488/43, 1488/42, 1488/21 położonych w miejscowości Podleszany, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 27.09.2019 Utworzono: 27.09.2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Obwieszczenie Nr RGP.6730.105.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 27.09.2019 r. w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr ewid. 774/16 położonej w miejscowości Podleszany, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 27.09.2019 Utworzono: 27.09.2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Obwieszczenie Nr RGP.6733.38.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 26.09.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid. gr. 70/7, 70/4, 70/3, 70/2, 70/1, 70/5 położonych w miejscowości Wola Mielecka, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 26.09.2019 Utworzono: 26.09.2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Obwieszczenie Nr RGP.6733.37.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 25.09.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej” na działkach nr ewid. gr. 33, 34/2, 34/4, 34/6, 34/8, 34/10, 34/11 położonych w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 26.09.2019 Utworzono: 25.09.2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Obwieszczenie Nr RGP.6730.108.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 23.09.2019 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr ewid. 1800/19 położonej w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 23.09.2019 Utworzono: 23.09.2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Obwieszczenie Nr RGP.6733.36.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 17.09.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid. gr. 638/4, 638/5 położonych w miejscowości Trześń, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 17.09.2019 Utworzono: 17.09.2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Obwieszczenie Nr RGP.6733.30.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 17.09.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego ”na działkach nr ewid. gr. 284/1, 319/3, 319/36, 319/37, 319/38 położonych w miejscowości Wola Chorzelowska, gmina Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 17.09.2019 Utworzono: 17.09.2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Obwieszczenie Nr RGP.6733.29.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 12.09.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid. gr. 572/20, 572/23, 572/25, 572/26 położonych w miejscowości Wola Mielecka, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 16.09.2019 Utworzono: 12.09.2019

Obwieszczenie Starosty Powiatu Mieleckiego

Obwieszczenie Nr OŚ.613.37.2019.MT Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 6 września 2019 r. w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie 453 szt. drzew i 2401 m2 krzewów rosnących w trójkątach widoczności na działkach przyległych do przebiegu linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska - Dębica, na szlaku Padew – Mielec od km 275,300 do km 308,339, w odległości mniejszej niż 15 m od osi skrajnego toru kolejowego z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa ruchu kolejowego, bezpieczeństwa przebywają
więcej...
Aktualizacja: 09.09.2019 Utworzono: 09.09.2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Obwieszczenie Nr RGP.6733.31.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 6.09.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid. gr. 1024/3, 1024/2, 1024/5 położonych w miejscowości Wola Mielecka, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 09.09.2019 Utworzono: 06.09.2019
 lewy  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  z 13  prawy
aktualne... Początek strony