Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec (wygasły...)

Obwieszczenie Nr RGP.6733.53.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 20.12.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid. gr. 147/15, 147/13, 147/12, 147/16 położonych w miejscowości Chrząstów, gm. Mielec.
powrót...
Informacja wytworzona przez Józef Piątek - Wójt Gminy Mielec dnia 20.12.2019
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 30.12.2019. Wygasa 30.01.2020. Odsłon 8461
Początek strony