Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec (wygasły...)

Obwieszczenie Nr RGP.6733.46.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 31.12.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid. gr. 572/20, 572/23, 572/25, 572/26, 1465 położonych w miejscowości Wola Mielecka, gm. Mielec.
powrót...
Informacja wytworzona przez Józef Piątek - Wójt Gminy Mielec dnia 31.12.2019
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 03.01.2020. Wygasa 03.02.2020. Odsłon 8285
Początek strony