Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec (wygasły...)

Obwieszczenie Nr RGP.6733.41.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 19.12.2019 r. w sprawie wydania decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid. gr. 1401/3, 1401/2, 1401/1 położonych w miejscowości Podleszany, gm. Mielec.
powrót...
Informacja wytworzona przez Józef Piątek - Wójt Gminy Mielec dnia 19.12.2019
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 19.12.2019. Wygasa 19.01.2020. Odsłon 8461
Początek strony