Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (wygasły...)

Obwieszczenie Nr RZ.ZUZ.2.421.430.2019.HK Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wisłoki nowych obiektów budowlanych - rozbudowa, przebudowa budynku gospodarczego w zabudowie zagrodowej na działkach o nr ewid. 523 i 527 obręb 43 Rzędzianowice, gmina Mielec.
powrót...
Informacja wytworzona przez Jerzy Żygłowicz - Dyrektor Zarzą dnia 24.12.2019
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 24.12.2019. Wygasa 24.01.2020. Odsłon 9243
Początek strony