Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (wygasły...)

Obwieszczenie Nr RZ.ZUZ.2.421.322.2019.HK Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie w sprawie wniosku o udzielenie pozwolenia na wykonanie urządzeń: rozbudowa dwóch zbiorników retencyjnych, budowę dwóch urządzeń piętrząco - upustowych, przebudowę cieku naturalnego Dopływ z Nowego Rydzowa w zakresie jego umocnienia oraz likwidację dwóch zastawek piętrzących zlokalizowanych na terenie działki o nr ewid.1920/7 obręb 41 Podleszany oraz na usługę wodną polegającą na retencjonowaniu wody w zbiornikach a także na piętrzenie wód cieku naturalnego Dopływ z Nowego Rydzowa w oddziale 57 leśnictwa Goleszów w ramach przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja dwóch zbiorników retencyjnych w oddziale 57 Leśnictwa Goleszów wraz z infrastrukturą przystosowującą obiekty do ujęcia wody do celów przeciwpożarowych.
powrót...
Informacja wytworzona przez Andrzej Polakiewiz - Z-ca Dyrekt dnia 17.12.2019
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 17.12.2019. Wygasa 17.01.2020. Odsłon 8286
Początek strony