Statystyki odwiedzin Biuletynu


Menu podmiotowe>Zamówienia publiczne i ogłoszenia>Przetargi  41660
Menu podmiotowe>Zamówienia publiczne i ogłoszenia>Ogłoszenia różne  38557
Gmina>Rada Gminy>Transmisje obrad  31665
>Menu przedmiotowe>Nabór na wolne stanowiska pracy  13859
>Menu podmiotowe>Obwieszczenia i zawiadomienia  9004
Menu podmiotowe>Zamówienia publiczne i ogłoszenia>Wyniki przetargów  8928
>Menu podmiotowe>Nabór na wolne stanowiska pracy  7848
Menu podmiotowe>Nieruchomości>Przetargi  5915
Gmina>Rada Gminy>Uchwały  5077
>>  4121
Menu podmiotowe>Oświadczenia majątkowe>Urząd  3682
>Menu podmiotowe>Wybory  3647
Gmina>Rada Gminy>Sesje Rady  3604
Menu podmiotowe>Oświadczenia majątkowe>Radni  3260
Menu podmiotowe>Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek organizacyjnych  2926
Menu podmiotowe>Budżet i majątek>Budżet Gminy  2868
Gmina>Władze Gminy>Zarządzenia  2697
Menu podmiotowe>Oświadczenia majątkowe>Wójt  2652
Menu podmiotowe>Nieruchomości>Wyniki przetargów  2165
Menu podmiotowe>Jednostki organizacyjne>Szkoły  2088
>Menu podmiotowe>Podatki i opłaty  1992
>Menu podmiotowe>Statut i dokumenty  1935
Gmina>Rada Gminy>Protokoły  1875
>Menu podmiotowe>Strategia  1713
Menu podmiotowe>Ochrona Środowiska>Wykaz danych  1431
Menu podmiotowe>Jednostki organizacyjne>SOKiS  1390
>Menu przedmiotowe>Geodezja i kartografia  1325
Menu podmiotowe>Nieruchomości>Ogłoszenia inne  1315
>Menu podmiotowe>Informacje nieudostępnione w BIP  1306
Gmina>Urząd Gminy - Referaty>RGP  1293
>Menu podmiotowe>@ E-Skrzynka Podawcza  1198
Menu podmiotowe>Budżet i majątek>Dług publiczny  1184
>Menu przedmiotowe>Mieszkalnictwo i budownictwo  1172
Menu podmiotowe>Organizacje pozarządowe>Oferty na realizacje zadania publicznego  1153
>Menu podmiotowe>Obsługa osób niesłyszących  1092
>Menu podmiotowe>Rejestry, ewidencje i archiwa  1090
Gmina>Urząd Gminy - Referaty>OA  1073
Menu podmiotowe>Budżet i majątek>Informacje  1043
>Menu podmiotowe>Archiwum BIP  1040
Gmina>Urząd Gminy - Referaty>RIG  1005
Gmina>Urząd Gminy - Referaty>BF  977
Menu podmiotowe>Zamówienia publiczne i ogłoszenia>Protesty i odwołania  905
Menu podmiotowe>Jednostki organizacyjne>GOPS  887
Menu podmiotowe>Jednostki organizacyjne>GZGK  871
Menu podmiotowe>Organizacje pozarządowe>Otwarte konkursy ofert  861
>Menu podmiotowe>Rejestr działalności regulowanej  831
>Menu podmiotowe>Rejestr instytucji kultury  823
>Menu przedmiotowe>Podatki  820
Gmina>Urząd Gminy - Samodzielne stanowiska>ZK  817
Gmina>Urząd Gminy - Referaty>OŚW  813
>Menu podmiotowe>Redakcja BIP  787
>Menu przedmiotowe>Bezpieczeństwo  782
Menu podmiotowe>Ochrona Środowiska>Sprawozdania  777
Gmina>Urząd Gminy>Struktura urzędu  745
Gmina>Urząd Gminy>Regulamin organizacyjny  745
>Menu przedmiotowe>Środowisko  728
Gmina>Rada Gminy>Skład Rady  678
Menu podmiotowe>Oświadczenia majątkowe>Informacje  666
Gmina>Rada Gminy>Interpelacje  661
>Menu przedmiotowe>Oświata  647
Menu podmiotowe>Organizacje pozarządowe>Konsultacje społeczne  616
>Informacje ogólne>Polityka prywatności  598
Gmina>Rada Gminy>Posiedzenia komisji  589
Gmina>Władze Gminy>Informacje kontaktowe  548
Gmina>Urząd Gminy - Samodzielne stanowiska>BR i SW oraz WOS  530
Gmina>Rada Gminy>Komisje  529
>Menu podmiotowe>Archiwum petycji  520
Gmina>Rada Gminy>Dyżury Radnych  516
Gmina>Władze Gminy>Dyżury  484
Gmina>Rada Gminy>Kontakt  463
>Menu przedmiotowe>Oświata  447
Gmina>Urząd Gminy>Regulamin pracy  437
Gmina>Urząd Gminy - Samodzielne stanowiska>KW  426
Gmina>Rada Gminy>Kompetencje Rady  409
Gmina>Urząd Gminy>Regulamin naboru  396
>Menu podmiotowe>Wykaz wniosków o udostępnienie informacji publicznej  395
>Menu przedmiotowe>Kultura  392
Gmina>Urząd Gminy - Samodzielne stanowiska>ZPM  370
>Menu przedmiotowe>Niepełnosprawni  363
Gmina>Rada Gminy>Oświadczenia  317
>Menu podmiotowe>Raport o stanie gminy  311
Menu podmiotowe>Organizacje pozarządowe>Sprawozdania  272
>Informacje ogólne>Ochrona danych osobowych  256
Gmina>Urząd Gminy>Skargi i wnioski  188
Gmina>Urząd Gminy - Samodzielne stanowiska>DG  112
>Menu podmiotowe>Rejestr petycji  95
>Menu przedmiotowe>Podatki  90
Gmina>Urząd Gminy - Referaty>RPOL  64
Gmina>Urząd Gminy - Referaty>BRPP  48
>Informacje ogólne>Deklaracja dostępności  40
Menu podmiotowe>Gmina>Rada Gminy  38
Gmina>Rada Gminy>Interpelacje  33
Gmina>Władze Gminy>Zarządzenia  20
>Menu przedmiotowe>Praca  18
>>  17
Menu podmiotowe>Gmina>Władze Gminy  12
>Menu przedmiotowe>Mieszkalnictwo i budownictwo  11
Menu podmiotowe>Oświadczenia majątkowe>Wójt  10
>Menu przedmiotowe>Kultura  9
>Menu przedmiotowe>Edukacja  9
>Menu przedmiotowe>Obywatel  8
>Menu przedmiotowe>Infrastruktura  8
>Menu przedmiotowe>Środowisko  8
>Menu przedmiotowe>Turystyka  8
>Menu przedmiotowe>Niepełnosprawni  8
>Menu przedmiotowe>Zdrowie  8
Menu podmiotowe>Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek organizacyjnych  7
Menu podmiotowe>Oświadczenia majątkowe>Urząd  6
Menu podmiotowe>Gmina>Urząd Gminy  6
>Menu przedmiotowe>Gospodarka i handel  6
>Menu przedmiotowe>Rolnictwo  5
>Menu podmiotowe>Zamówienia publiczne i ogłoszenia  4
Menu podmiotowe>Jednostki organizacyjne>testowa wiadomosc  4
>Informacje ogólne>Ochrona danych osobowych  4
Menu podmiotowe>Jednostki organizacyjne>testowy system wiadomosci  4
>>  2
Menu podmiotowe>Ochrona Środowiska>test  2
Menu podmiotowe>Jednostki organizacyjne>test systemu przetargow  1
Początek strony