Statystyki odwiedzin Biuletynu


Menu podmiotowe>Zamówienia publiczne i ogłoszenia>Przetargi  41308
Menu podmiotowe>Zamówienia publiczne i ogłoszenia>Ogłoszenia różne  38269
Gmina>Rada Gminy>Transmisje obrad  31601
>Menu przedmiotowe>Nabór na wolne stanowiska pracy  13691
Menu podmiotowe>Zamówienia publiczne i ogłoszenia>Wyniki przetargów  8771
>Menu podmiotowe>Obwieszczenia i zawiadomienia  8558
>Menu podmiotowe>Nabór na wolne stanowiska pracy  7835
Menu podmiotowe>Nieruchomości>Przetargi  5820
Gmina>Rada Gminy>Uchwały  4996
>>  4121
Menu podmiotowe>Oświadczenia majątkowe>Urząd  3660
>Menu podmiotowe>Wybory  3609
Gmina>Rada Gminy>Sesje Rady  3556
Menu podmiotowe>Oświadczenia majątkowe>Radni  3225
Menu podmiotowe>Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek organizacyjnych  2899
Menu podmiotowe>Budżet i majątek>Budżet Gminy  2840
Gmina>Władze Gminy>Zarządzenia  2620
Menu podmiotowe>Oświadczenia majątkowe>Wójt  2614
Menu podmiotowe>Nieruchomości>Wyniki przetargów  2128
Menu podmiotowe>Jednostki organizacyjne>Szkoły  2045
>Menu podmiotowe>Podatki i opłaty  1971
>Menu podmiotowe>Statut i dokumenty  1921
Gmina>Rada Gminy>Protokoły  1855
>Menu podmiotowe>Strategia  1710
Menu podmiotowe>Ochrona Środowiska>Wykaz danych  1423
Menu podmiotowe>Jednostki organizacyjne>SOKiS  1382
>Menu przedmiotowe>Geodezja i kartografia  1320
>Menu podmiotowe>Informacje nieudostępnione w BIP  1294
Gmina>Urząd Gminy - Referaty>RGP  1278
Menu podmiotowe>Nieruchomości>Ogłoszenia inne  1231
>Menu podmiotowe>@ E-Skrzynka Podawcza  1191
>Menu przedmiotowe>Mieszkalnictwo i budownictwo  1170
Menu podmiotowe>Budżet i majątek>Dług publiczny  1165
Menu podmiotowe>Organizacje pozarządowe>Oferty na realizacje zadania publicznego  1126
>Menu podmiotowe>Rejestry, ewidencje i archiwa  1082
>Menu podmiotowe>Obsługa osób niesłyszących  1081
Gmina>Urząd Gminy - Referaty>OA  1064
>Menu podmiotowe>Archiwum BIP  1040
Menu podmiotowe>Budżet i majątek>Informacje  1036
Gmina>Urząd Gminy - Referaty>RIG  970
Gmina>Urząd Gminy - Referaty>BF  959
Menu podmiotowe>Zamówienia publiczne i ogłoszenia>Protesty i odwołania  904
Menu podmiotowe>Jednostki organizacyjne>GOPS  881
Menu podmiotowe>Jednostki organizacyjne>GZGK  867
Menu podmiotowe>Organizacje pozarządowe>Otwarte konkursy ofert  836
>Menu podmiotowe>Rejestr działalności regulowanej  826
>Menu przedmiotowe>Podatki  818
>Menu podmiotowe>Rejestr instytucji kultury  814
Gmina>Urząd Gminy - Samodzielne stanowiska>ZK  810
Gmina>Urząd Gminy - Referaty>OŚW  794
>Menu podmiotowe>Redakcja BIP  780
>Menu przedmiotowe>Bezpieczeństwo  776
Menu podmiotowe>Ochrona Środowiska>Sprawozdania  763
Gmina>Urząd Gminy>Struktura urzędu  737
Gmina>Urząd Gminy>Regulamin organizacyjny  735
>Menu przedmiotowe>Środowisko  725
Gmina>Rada Gminy>Skład Rady  672
Menu podmiotowe>Oświadczenia majątkowe>Informacje  659
>Menu przedmiotowe>Oświata  635
Gmina>Rada Gminy>Interpelacje  621
Menu podmiotowe>Organizacje pozarządowe>Konsultacje społeczne  603
>Informacje ogólne>Polityka prywatności  595
Gmina>Rada Gminy>Posiedzenia komisji  574
Gmina>Władze Gminy>Informacje kontaktowe  543
Gmina>Urząd Gminy - Samodzielne stanowiska>BR i SW oraz WOS  526
>Menu podmiotowe>Archiwum petycji  520
Gmina>Rada Gminy>Komisje  519
Gmina>Rada Gminy>Dyżury Radnych  508
Gmina>Władze Gminy>Dyżury  482
Gmina>Rada Gminy>Kontakt  457
>Menu przedmiotowe>Oświata  447
Gmina>Urząd Gminy>Regulamin pracy  433
Gmina>Urząd Gminy - Samodzielne stanowiska>KW  421
Gmina>Rada Gminy>Kompetencje Rady  405
>Menu przedmiotowe>Kultura  391
Gmina>Urząd Gminy>Regulamin naboru  391
Gmina>Urząd Gminy - Samodzielne stanowiska>ZPM  365
>Menu przedmiotowe>Niepełnosprawni  362
Gmina>Rada Gminy>Oświadczenia  317
>Menu podmiotowe>Wykaz wniosków o udostępnienie informacji publicznej  305
>Menu podmiotowe>Raport o stanie gminy  299
Menu podmiotowe>Organizacje pozarządowe>Sprawozdania  265
>Informacje ogólne>Ochrona danych osobowych  241
Gmina>Urząd Gminy>Skargi i wnioski  184
Gmina>Urząd Gminy - Samodzielne stanowiska>DG  112
>Menu podmiotowe>Rejestr petycji  90
>Menu przedmiotowe>Podatki  90
Gmina>Urząd Gminy - Referaty>RPOL  60
Gmina>Urząd Gminy - Referaty>BRPP  45
Menu podmiotowe>Gmina>Rada Gminy  38
>Informacje ogólne>Deklaracja dostępności  37
Gmina>Rada Gminy>Interpelacje  33
Gmina>Władze Gminy>Zarządzenia  20
>Menu przedmiotowe>Praca  18
>>  17
Menu podmiotowe>Gmina>Władze Gminy  12
>Menu przedmiotowe>Mieszkalnictwo i budownictwo  11
Menu podmiotowe>Oświadczenia majątkowe>Wójt  10
>Menu przedmiotowe>Kultura  9
>Menu przedmiotowe>Edukacja  9
>Menu przedmiotowe>Obywatel  8
>Menu przedmiotowe>Infrastruktura  8
>Menu przedmiotowe>Środowisko  8
>Menu przedmiotowe>Niepełnosprawni  8
>Menu przedmiotowe>Turystyka  8
>Menu przedmiotowe>Zdrowie  8
Menu podmiotowe>Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek organizacyjnych  7
Menu podmiotowe>Gmina>Urząd Gminy  6
Menu podmiotowe>Oświadczenia majątkowe>Urząd  6
>Menu przedmiotowe>Gospodarka i handel  6
>Menu przedmiotowe>Rolnictwo  5
Menu podmiotowe>Jednostki organizacyjne>testowy system wiadomosci  4
Menu podmiotowe>Jednostki organizacyjne>testowa wiadomosc  4
>Menu podmiotowe>Zamówienia publiczne i ogłoszenia  4
>Informacje ogólne>Ochrona danych osobowych  4
>>  2
Menu podmiotowe>Ochrona Środowiska>test  2
Menu podmiotowe>Jednostki organizacyjne>test systemu przetargow  1
Początek strony