Statystyki odwiedzin Biuletynu


Menu podmiotowe>Zamówienia publiczne i ogłoszenia>Przetargi  39930
Menu podmiotowe>Zamówienia publiczne i ogłoszenia>Ogłoszenia różne  37010
Gmina>Rada Gminy>Transmisje obrad  31543
>Menu przedmiotowe>Nabór na wolne stanowiska pracy  13571
Menu podmiotowe>Zamówienia publiczne i ogłoszenia>Wyniki przetargów  8705
>Menu podmiotowe>Obwieszczenia i zawiadomienia  8475
>Menu podmiotowe>Nabór na wolne stanowiska pracy  7766
Menu podmiotowe>Nieruchomości>Przetargi  5691
Gmina>Rada Gminy>Uchwały  4972
>>  4121
Menu podmiotowe>Oświadczenia majątkowe>Urząd  3626
>Menu podmiotowe>Wybory  3590
Gmina>Rada Gminy>Sesje Rady  3533
Menu podmiotowe>Oświadczenia majątkowe>Radni  3196
Menu podmiotowe>Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek organizacyjnych  2853
Menu podmiotowe>Budżet i majątek>Budżet Gminy  2807
Gmina>Władze Gminy>Zarządzenia  2601
Menu podmiotowe>Oświadczenia majątkowe>Wójt  2587
Menu podmiotowe>Nieruchomości>Wyniki przetargów  2094
Menu podmiotowe>Jednostki organizacyjne>Szkoły  2028
>Menu podmiotowe>Podatki i opłaty  1921
>Menu podmiotowe>Statut i dokumenty  1892
Gmina>Rada Gminy>Protokoły  1847
>Menu podmiotowe>Strategia  1697
Menu podmiotowe>Ochrona Środowiska>Wykaz danych  1397
Menu podmiotowe>Jednostki organizacyjne>SOKiS  1356
>Menu przedmiotowe>Geodezja i kartografia  1311
>Menu podmiotowe>Informacje nieudostępnione w BIP  1280
Gmina>Urząd Gminy - Referaty>RGP  1267
Menu podmiotowe>Nieruchomości>Ogłoszenia inne  1197
>Menu podmiotowe>@ E-Skrzynka Podawcza  1182
>Menu przedmiotowe>Mieszkalnictwo i budownictwo  1159
Menu podmiotowe>Budżet i majątek>Dług publiczny  1149
Menu podmiotowe>Organizacje pozarządowe>Oferty na realizacje zadania publicznego  1107
>Menu podmiotowe>Rejestry, ewidencje i archiwa  1076
>Menu podmiotowe>Obsługa osób niesłyszących  1060
Gmina>Urząd Gminy - Referaty>OA  1052
>Menu podmiotowe>Archiwum BIP  1040
Menu podmiotowe>Budżet i majątek>Informacje  1021
Gmina>Urząd Gminy - Referaty>RIG  957
Gmina>Urząd Gminy - Referaty>BF  951
Menu podmiotowe>Zamówienia publiczne i ogłoszenia>Protesty i odwołania  900
Menu podmiotowe>Jednostki organizacyjne>GOPS  875
Menu podmiotowe>Jednostki organizacyjne>GZGK  863
>Menu podmiotowe>Rejestr działalności regulowanej  823
Menu podmiotowe>Organizacje pozarządowe>Otwarte konkursy ofert  821
Gmina>Urząd Gminy - Samodzielne stanowiska>ZK  805
>Menu podmiotowe>Rejestr instytucji kultury  805
>Menu przedmiotowe>Podatki  804
Gmina>Urząd Gminy - Referaty>OŚW  785
>Menu podmiotowe>Redakcja BIP  773
>Menu przedmiotowe>Bezpieczeństwo  771
Menu podmiotowe>Ochrona Środowiska>Sprawozdania  752
Gmina>Urząd Gminy>Struktura urzędu  730
Gmina>Urząd Gminy>Regulamin organizacyjny  726
>Menu przedmiotowe>Środowisko  720
Gmina>Rada Gminy>Skład Rady  662
Menu podmiotowe>Oświadczenia majątkowe>Informacje  651
>Menu przedmiotowe>Oświata  629
Gmina>Rada Gminy>Interpelacje  603
Menu podmiotowe>Organizacje pozarządowe>Konsultacje społeczne  594
>Informacje ogólne>Polityka prywatności  593
Gmina>Rada Gminy>Posiedzenia komisji  542
Gmina>Władze Gminy>Informacje kontaktowe  538
Gmina>Urząd Gminy - Samodzielne stanowiska>BR i SW oraz WOS  521
>Menu podmiotowe>Archiwum petycji  520
Gmina>Rada Gminy>Komisje  508
Gmina>Rada Gminy>Dyżury Radnych  500
Gmina>Władze Gminy>Dyżury  480
Gmina>Rada Gminy>Kontakt  449
>Menu przedmiotowe>Oświata  447
Gmina>Urząd Gminy>Regulamin pracy  429
Gmina>Urząd Gminy - Samodzielne stanowiska>KW  416
Gmina>Rada Gminy>Kompetencje Rady  401
>Menu przedmiotowe>Kultura  389
Gmina>Urząd Gminy>Regulamin naboru  386
Gmina>Urząd Gminy - Samodzielne stanowiska>ZPM  360
>Menu przedmiotowe>Niepełnosprawni  360
Gmina>Rada Gminy>Oświadczenia  317
>Menu podmiotowe>Raport o stanie gminy  270
>Menu podmiotowe>Wykaz wniosków o udostępnienie informacji publicznej  265
Menu podmiotowe>Organizacje pozarządowe>Sprawozdania  254
>Informacje ogólne>Ochrona danych osobowych  234
Gmina>Urząd Gminy>Skargi i wnioski  181
Gmina>Urząd Gminy - Samodzielne stanowiska>DG  111
>Menu przedmiotowe>Podatki  90
>Menu podmiotowe>Rejestr petycji  83
Gmina>Urząd Gminy - Referaty>RPOL  53
Gmina>Urząd Gminy - Referaty>BRPP  40
Menu podmiotowe>Gmina>Rada Gminy  38
Gmina>Rada Gminy>Interpelacje  33
>Informacje ogólne>Deklaracja dostępności  33
Gmina>Władze Gminy>Zarządzenia  20
>Menu przedmiotowe>Praca  18
>>  17
Menu podmiotowe>Gmina>Władze Gminy  12
>Menu przedmiotowe>Mieszkalnictwo i budownictwo  11
Menu podmiotowe>Oświadczenia majątkowe>Wójt  10
>Menu przedmiotowe>Kultura  9
>Menu przedmiotowe>Edukacja  9
>Menu przedmiotowe>Obywatel  8
>Menu przedmiotowe>Niepełnosprawni  8
>Menu przedmiotowe>Infrastruktura  8
>Menu przedmiotowe>Środowisko  8
>Menu przedmiotowe>Zdrowie  8
>Menu przedmiotowe>Turystyka  8
Menu podmiotowe>Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek organizacyjnych  7
>Menu przedmiotowe>Gospodarka i handel  6
Menu podmiotowe>Gmina>Urząd Gminy  6
Menu podmiotowe>Oświadczenia majątkowe>Urząd  6
>Menu przedmiotowe>Rolnictwo  5
Menu podmiotowe>Jednostki organizacyjne>testowa wiadomosc  4
Menu podmiotowe>Jednostki organizacyjne>testowy system wiadomosci  4
>Menu podmiotowe>Zamówienia publiczne i ogłoszenia  4
>Informacje ogólne>Ochrona danych osobowych  4
>>  2
Menu podmiotowe>Ochrona Środowiska>test  2
Menu podmiotowe>Jednostki organizacyjne>test systemu przetargow  1
Początek strony