Statystyki odwiedzin Biuletynu


Menu podmiotowe>Zamówienia publiczne i ogłoszenia>Przetargi  39374
Menu podmiotowe>Zamówienia publiczne i ogłoszenia>Ogłoszenia różne  36544
Gmina>Rada Gminy>Transmisje obrad  31542
>Menu przedmiotowe>Nabór na wolne stanowiska pracy  13526
Menu podmiotowe>Zamówienia publiczne i ogłoszenia>Wyniki przetargów  8677
>Menu podmiotowe>Obwieszczenia i zawiadomienia  8449
>Menu podmiotowe>Nabór na wolne stanowiska pracy  7741
Menu podmiotowe>Nieruchomości>Przetargi  5648
Gmina>Rada Gminy>Uchwały  4970
>>  4121
Menu podmiotowe>Oświadczenia majątkowe>Urząd  3618
>Menu podmiotowe>Wybory  3589
Gmina>Rada Gminy>Sesje Rady  3533
Menu podmiotowe>Oświadczenia majątkowe>Radni  3182
Menu podmiotowe>Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek organizacyjnych  2837
Menu podmiotowe>Budżet i majątek>Budżet Gminy  2805
Gmina>Władze Gminy>Zarządzenia  2600
Menu podmiotowe>Oświadczenia majątkowe>Wójt  2581
Menu podmiotowe>Nieruchomości>Wyniki przetargów  2086
Menu podmiotowe>Jednostki organizacyjne>Szkoły  2017
>Menu podmiotowe>Podatki i opłaty  1899
>Menu podmiotowe>Statut i dokumenty  1888
Gmina>Rada Gminy>Protokoły  1847
>Menu podmiotowe>Strategia  1695
Menu podmiotowe>Ochrona Środowiska>Wykaz danych  1394
Menu podmiotowe>Jednostki organizacyjne>SOKiS  1353
>Menu przedmiotowe>Geodezja i kartografia  1309
>Menu podmiotowe>Informacje nieudostępnione w BIP  1273
Gmina>Urząd Gminy - Referaty>RGP  1267
Menu podmiotowe>Nieruchomości>Ogłoszenia inne  1192
>Menu podmiotowe>@ E-Skrzynka Podawcza  1180
>Menu przedmiotowe>Mieszkalnictwo i budownictwo  1155
Menu podmiotowe>Budżet i majątek>Dług publiczny  1148
Menu podmiotowe>Organizacje pozarządowe>Oferty na realizacje zadania publicznego  1105
>Menu podmiotowe>Rejestry, ewidencje i archiwa  1073
>Menu podmiotowe>Obsługa osób niesłyszących  1050
Gmina>Urząd Gminy - Referaty>OA  1048
>Menu podmiotowe>Archiwum BIP  1040
Menu podmiotowe>Budżet i majątek>Informacje  1019
Gmina>Urząd Gminy - Referaty>RIG  957
Gmina>Urząd Gminy - Referaty>BF  947
Menu podmiotowe>Zamówienia publiczne i ogłoszenia>Protesty i odwołania  899
Menu podmiotowe>Jednostki organizacyjne>GOPS  874
Menu podmiotowe>Jednostki organizacyjne>GZGK  863
>Menu podmiotowe>Rejestr działalności regulowanej  822
Menu podmiotowe>Organizacje pozarządowe>Otwarte konkursy ofert  819
Gmina>Urząd Gminy - Samodzielne stanowiska>ZK  805
>Menu podmiotowe>Rejestr instytucji kultury  805
>Menu przedmiotowe>Podatki  786
Gmina>Urząd Gminy - Referaty>OŚW  785
>Menu podmiotowe>Redakcja BIP  772
>Menu przedmiotowe>Bezpieczeństwo  771
Menu podmiotowe>Ochrona Środowiska>Sprawozdania  751
Gmina>Urząd Gminy>Struktura urzędu  730
Gmina>Urząd Gminy>Regulamin organizacyjny  725
>Menu przedmiotowe>Środowisko  719
Gmina>Rada Gminy>Skład Rady  661
Menu podmiotowe>Oświadczenia majątkowe>Informacje  647
>Menu przedmiotowe>Oświata  624
Gmina>Rada Gminy>Interpelacje  603
Menu podmiotowe>Organizacje pozarządowe>Konsultacje społeczne  593
>Informacje ogólne>Polityka prywatności  593
Gmina>Rada Gminy>Posiedzenia komisji  542
Gmina>Władze Gminy>Informacje kontaktowe  532
Gmina>Urząd Gminy - Samodzielne stanowiska>BR i SW oraz WOS  521
>Menu podmiotowe>Archiwum petycji  520
Gmina>Rada Gminy>Komisje  508
Gmina>Rada Gminy>Dyżury Radnych  500
Gmina>Władze Gminy>Dyżury  480
>Menu przedmiotowe>Oświata  447
Gmina>Rada Gminy>Kontakt  446
Gmina>Urząd Gminy>Regulamin pracy  429
Gmina>Urząd Gminy - Samodzielne stanowiska>KW  416
Gmina>Rada Gminy>Kompetencje Rady  400
>Menu przedmiotowe>Kultura  389
Gmina>Urząd Gminy>Regulamin naboru  386
Gmina>Urząd Gminy - Samodzielne stanowiska>ZPM  360
>Menu przedmiotowe>Niepełnosprawni  359
Gmina>Rada Gminy>Oświadczenia  317
>Menu podmiotowe>Raport o stanie gminy  267
>Menu podmiotowe>Wykaz wniosków o udostępnienie informacji publicznej  259
Menu podmiotowe>Organizacje pozarządowe>Sprawozdania  253
>Informacje ogólne>Ochrona danych osobowych  234
Gmina>Urząd Gminy>Skargi i wnioski  181
Gmina>Urząd Gminy - Samodzielne stanowiska>DG  111
>Menu przedmiotowe>Podatki  90
>Menu podmiotowe>Rejestr petycji  82
Gmina>Urząd Gminy - Referaty>RPOL  52
Gmina>Urząd Gminy - Referaty>BRPP  40
Menu podmiotowe>Gmina>Rada Gminy  38
Gmina>Rada Gminy>Interpelacje  33
>Informacje ogólne>Deklaracja dostępności  32
Gmina>Władze Gminy>Zarządzenia  20
>Menu przedmiotowe>Praca  18
>>  17
Menu podmiotowe>Gmina>Władze Gminy  12
>Menu przedmiotowe>Mieszkalnictwo i budownictwo  11
Menu podmiotowe>Oświadczenia majątkowe>Wójt  10
>Menu przedmiotowe>Kultura  9
>Menu przedmiotowe>Edukacja  9
>Menu przedmiotowe>Środowisko  8
>Menu przedmiotowe>Infrastruktura  8
>Menu przedmiotowe>Turystyka  8
>Menu przedmiotowe>Zdrowie  8
>Menu przedmiotowe>Niepełnosprawni  8
>Menu przedmiotowe>Obywatel  8
Menu podmiotowe>Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek organizacyjnych  7
Menu podmiotowe>Gmina>Urząd Gminy  6
>Menu przedmiotowe>Gospodarka i handel  6
Menu podmiotowe>Oświadczenia majątkowe>Urząd  6
>Menu przedmiotowe>Rolnictwo  5
Menu podmiotowe>Jednostki organizacyjne>testowy system wiadomosci  4
>Menu podmiotowe>Zamówienia publiczne i ogłoszenia  4
>Informacje ogólne>Ochrona danych osobowych  4
Menu podmiotowe>Jednostki organizacyjne>testowa wiadomosc  4
>>  2
Menu podmiotowe>Ochrona Środowiska>test  2
Menu podmiotowe>Jednostki organizacyjne>test systemu przetargow  1
Początek strony