Statystyki odwiedzin Biuletynu


Menu podmiotowe>Zamówienia publiczne i ogłoszenia>Przetargi  34314
Menu podmiotowe>Zamówienia publiczne i ogłoszenia>Ogłoszenia różne  31809
Gmina>Rada Gminy>Transmisje obrad  31442
>Menu przedmiotowe>Nabór na wolne stanowiska pracy  12968
Menu podmiotowe>Zamówienia publiczne i ogłoszenia>Wyniki przetargów  8404
>Menu podmiotowe>Obwieszczenia i zawiadomienia  8205
>Menu podmiotowe>Nabór na wolne stanowiska pracy  7516
Menu podmiotowe>Nieruchomości>Przetargi  5230
Gmina>Rada Gminy>Uchwały  4863
Menu podmiotowe>Oświadczenia majątkowe>Urząd  3526
>Menu podmiotowe>Wybory  3515
Gmina>Rada Gminy>Sesje Rady  3442
Menu podmiotowe>Oświadczenia majątkowe>Radni  3092
Menu podmiotowe>Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek organizacyjnych  2729
Menu podmiotowe>Budżet i majątek>Budżet Gminy  2673
Gmina>Władze Gminy>Zarządzenia  2528
Menu podmiotowe>Oświadczenia majątkowe>Wójt  2501
Menu podmiotowe>Nieruchomości>Wyniki przetargów  1968
Menu podmiotowe>Jednostki organizacyjne>Szkoły  1938
Gmina>Rada Gminy>Protokoły  1820
>Menu podmiotowe>Statut i dokumenty  1795
>Menu podmiotowe>Podatki i opłaty  1727
>Menu podmiotowe>Strategia  1653
Menu podmiotowe>Ochrona Środowiska>Wykaz danych  1298
>Menu przedmiotowe>Geodezja i kartografia  1267
Menu podmiotowe>Jednostki organizacyjne>SOKiS  1251
Gmina>Urząd Gminy - Referaty>RGP  1229
>Menu podmiotowe>Informacje nieudostępnione w BIP  1213
>Menu podmiotowe>@ E-Skrzynka Podawcza  1146
>Menu przedmiotowe>Mieszkalnictwo i budownictwo  1128
Menu podmiotowe>Budżet i majątek>Dług publiczny  1088
Menu podmiotowe>Nieruchomości>Ogłoszenia inne  1048
>Menu podmiotowe>Archiwum BIP  1040
Menu podmiotowe>Organizacje pozarządowe>Oferty na realizacje zadania publicznego  1034
>Menu podmiotowe>Rejestry, ewidencje i archiwa  1029
Gmina>Urząd Gminy - Referaty>OA  1004
>Menu podmiotowe>Obsługa osób niesłyszących  967
Menu podmiotowe>Budżet i majątek>Informacje  966
Gmina>Urząd Gminy - Referaty>RIG  919
Gmina>Urząd Gminy - Referaty>BF  910
Menu podmiotowe>Zamówienia publiczne i ogłoszenia>Protesty i odwołania  869
Menu podmiotowe>Jednostki organizacyjne>GOPS  855
Menu podmiotowe>Jednostki organizacyjne>GZGK  838
>Menu podmiotowe>Rejestr działalności regulowanej  807
Gmina>Urząd Gminy - Samodzielne stanowiska>ZK  775
>Menu podmiotowe>Rejestr instytucji kultury  771
>Menu przedmiotowe>Bezpieczeństwo  749
Gmina>Urząd Gminy - Referaty>OŚW  746
Menu podmiotowe>Organizacje pozarządowe>Otwarte konkursy ofert  746
>Menu przedmiotowe>Podatki  737
>Menu podmiotowe>Redakcja BIP  736
Menu podmiotowe>Ochrona Środowiska>Sprawozdania  712
>Menu przedmiotowe>Środowisko  701
Gmina>Urząd Gminy>Struktura urzędu  694
Gmina>Urząd Gminy>Regulamin organizacyjny  682
Gmina>Rada Gminy>Skład Rady  623
Menu podmiotowe>Oświadczenia majątkowe>Informacje  619
>Menu przedmiotowe>Oświata  590
>Informacje ogólne>Polityka prywatności  583
Menu podmiotowe>Organizacje pozarządowe>Konsultacje społeczne  562
>Menu podmiotowe>Archiwum petycji  520
Gmina>Urząd Gminy - Samodzielne stanowiska>BR i SW oraz WOS  499
Gmina>Władze Gminy>Informacje kontaktowe  497
Gmina>Władze Gminy>Dyżury  467
Gmina>Rada Gminy>Dyżury Radnych  462
Gmina>Rada Gminy>Komisje  462
Gmina>Rada Gminy>Posiedzenia komisji  450
>Menu przedmiotowe>Oświata  447
Gmina>Rada Gminy>Interpelacje  422
Gmina>Rada Gminy>Kontakt  415
Gmina>Urząd Gminy>Regulamin pracy  407
Gmina>Urząd Gminy - Samodzielne stanowiska>KW  394
>Menu przedmiotowe>Kultura  378
Gmina>Rada Gminy>Kompetencje Rady  378
Gmina>Urząd Gminy>Regulamin naboru  357
>Menu przedmiotowe>Niepełnosprawni  347
Gmina>Urząd Gminy - Samodzielne stanowiska>ZPM  339
Gmina>Rada Gminy>Oświadczenia  317
Menu podmiotowe>Organizacje pozarządowe>Sprawozdania  218
>Informacje ogólne>Ochrona danych osobowych  201
>Menu podmiotowe>Raport o stanie gminy  185
Gmina>Urząd Gminy>Skargi i wnioski  163
>Menu podmiotowe>Wykaz wniosków o udostępnienie informacji publicznej  147
Gmina>Urząd Gminy - Samodzielne stanowiska>DG  111
>Menu przedmiotowe>Podatki  84
>Menu podmiotowe>Rejestr petycji  65
Menu podmiotowe>Gmina>Rada Gminy  38
Gmina>Rada Gminy>Interpelacje  33
Gmina>Urząd Gminy - Referaty>RPOL  25
Gmina>Władze Gminy>Zarządzenia  20
Gmina>Urząd Gminy - Referaty>BRPP  19
>>  18
>Menu przedmiotowe>Praca  18
>>  17
Menu podmiotowe>Gmina>Władze Gminy  12
>Menu przedmiotowe>Mieszkalnictwo i budownictwo  11
Menu podmiotowe>Oświadczenia majątkowe>Wójt  10
>Menu przedmiotowe>Edukacja  9
>Menu przedmiotowe>Kultura  9
>Menu przedmiotowe>Niepełnosprawni  8
>Menu przedmiotowe>Obywatel  8
>Menu przedmiotowe>Infrastruktura  8
>Menu przedmiotowe>Środowisko  8
>Menu przedmiotowe>Zdrowie  8
>Menu przedmiotowe>Turystyka  8
Menu podmiotowe>Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek organizacyjnych  7
Menu podmiotowe>Oświadczenia majątkowe>Urząd  6
Menu podmiotowe>Gmina>Urząd Gminy  6
>Menu przedmiotowe>Gospodarka i handel  6
>Menu przedmiotowe>Rolnictwo  5
>Informacje ogólne>Ochrona danych osobowych  4
Menu podmiotowe>Jednostki organizacyjne>testowa wiadomosc  4
>Menu podmiotowe>Zamówienia publiczne i ogłoszenia  4
Menu podmiotowe>Jednostki organizacyjne>testowy system wiadomosci  4
>>  2
Menu podmiotowe>Ochrona Środowiska>test  2
>Informacje ogólne>Deklaracja dostępności  2
Menu podmiotowe>Jednostki organizacyjne>test systemu przetargow  1
Początek strony