Statystyki odwiedzin Biuletynu


Menu podmiotowe>Zamówienia publiczne i ogłoszenia>Przetargi  35526
Menu podmiotowe>Zamówienia publiczne i ogłoszenia>Ogłoszenia różne  32952
Gmina>Rada Gminy>Transmisje obrad  31448
>Menu przedmiotowe>Nabór na wolne stanowiska pracy  13092
Menu podmiotowe>Zamówienia publiczne i ogłoszenia>Wyniki przetargów  8444
>Menu podmiotowe>Obwieszczenia i zawiadomienia  8269
>Menu podmiotowe>Nabór na wolne stanowiska pracy  7568
Menu podmiotowe>Nieruchomości>Przetargi  5329
Gmina>Rada Gminy>Uchwały  4876
Menu podmiotowe>Oświadczenia majątkowe>Urząd  3542
>Menu podmiotowe>Wybory  3529
Gmina>Rada Gminy>Sesje Rady  3449
Menu podmiotowe>Oświadczenia majątkowe>Radni  3108
Menu podmiotowe>Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek organizacyjnych  2750
Menu podmiotowe>Budżet i majątek>Budżet Gminy  2714
Gmina>Władze Gminy>Zarządzenia  2535
Menu podmiotowe>Oświadczenia majątkowe>Wójt  2513
Menu podmiotowe>Nieruchomości>Wyniki przetargów  1995
Menu podmiotowe>Jednostki organizacyjne>Szkoły  1955
Gmina>Rada Gminy>Protokoły  1825
>Menu podmiotowe>Statut i dokumenty  1824
>Menu podmiotowe>Podatki i opłaty  1763
>Menu podmiotowe>Strategia  1666
Menu podmiotowe>Ochrona Środowiska>Wykaz danych  1320
>Menu przedmiotowe>Geodezja i kartografia  1278
Menu podmiotowe>Jednostki organizacyjne>SOKiS  1278
Gmina>Urząd Gminy - Referaty>RGP  1233
>Menu podmiotowe>Informacje nieudostępnione w BIP  1225
>Menu podmiotowe>@ E-Skrzynka Podawcza  1154
>Menu przedmiotowe>Mieszkalnictwo i budownictwo  1135
Menu podmiotowe>Budżet i majątek>Dług publiczny  1098
Menu podmiotowe>Nieruchomości>Ogłoszenia inne  1088
>Menu podmiotowe>Archiwum BIP  1040
Menu podmiotowe>Organizacje pozarządowe>Oferty na realizacje zadania publicznego  1037
>Menu podmiotowe>Rejestry, ewidencje i archiwa  1036
Gmina>Urząd Gminy - Referaty>OA  1009
>Menu podmiotowe>Obsługa osób niesłyszących  987
Menu podmiotowe>Budżet i majątek>Informacje  977
Gmina>Urząd Gminy - Referaty>RIG  922
Gmina>Urząd Gminy - Referaty>BF  915
Menu podmiotowe>Zamówienia publiczne i ogłoszenia>Protesty i odwołania  878
Menu podmiotowe>Jednostki organizacyjne>GOPS  856
Menu podmiotowe>Jednostki organizacyjne>GZGK  840
>Menu podmiotowe>Rejestr działalności regulowanej  808
Gmina>Urząd Gminy - Samodzielne stanowiska>ZK  778
>Menu podmiotowe>Rejestr instytucji kultury  773
>Menu przedmiotowe>Bezpieczeństwo  752
Menu podmiotowe>Organizacje pozarządowe>Otwarte konkursy ofert  752
Gmina>Urząd Gminy - Referaty>OŚW  749
>Menu przedmiotowe>Podatki  745
>Menu podmiotowe>Redakcja BIP  741
Menu podmiotowe>Ochrona Środowiska>Sprawozdania  714
>Menu przedmiotowe>Środowisko  704
Gmina>Urząd Gminy>Struktura urzędu  698
Gmina>Urząd Gminy>Regulamin organizacyjny  685
Gmina>Rada Gminy>Skład Rady  630
Menu podmiotowe>Oświadczenia majątkowe>Informacje  622
>Menu przedmiotowe>Oświata  598
>Informacje ogólne>Polityka prywatności  584
Menu podmiotowe>Organizacje pozarządowe>Konsultacje społeczne  563
>Menu podmiotowe>Archiwum petycji  520
Gmina>Władze Gminy>Informacje kontaktowe  504
Gmina>Urząd Gminy - Samodzielne stanowiska>BR i SW oraz WOS  502
Gmina>Władze Gminy>Dyżury  470
Gmina>Rada Gminy>Dyżury Radnych  466
Gmina>Rada Gminy>Komisje  466
Gmina>Rada Gminy>Posiedzenia komisji  454
>Menu przedmiotowe>Oświata  447
Gmina>Rada Gminy>Interpelacje  425
Gmina>Rada Gminy>Kontakt  420
Gmina>Urząd Gminy>Regulamin pracy  410
Gmina>Urząd Gminy - Samodzielne stanowiska>KW  398
>Menu przedmiotowe>Kultura  384
Gmina>Rada Gminy>Kompetencje Rady  382
Gmina>Urząd Gminy>Regulamin naboru  360
>Menu przedmiotowe>Niepełnosprawni  351
Gmina>Urząd Gminy - Samodzielne stanowiska>ZPM  342
Gmina>Rada Gminy>Oświadczenia  317
>Menu podmiotowe>Raport o stanie gminy  221
Menu podmiotowe>Organizacje pozarządowe>Sprawozdania  220
>Informacje ogólne>Ochrona danych osobowych  203
Gmina>Urząd Gminy>Skargi i wnioski  166
>Menu podmiotowe>Wykaz wniosków o udostępnienie informacji publicznej  155
Gmina>Urząd Gminy - Samodzielne stanowiska>DG  111
>Menu przedmiotowe>Podatki  89
>Menu podmiotowe>Rejestr petycji  66
Menu podmiotowe>Gmina>Rada Gminy  38
Gmina>Rada Gminy>Interpelacje  33
Gmina>Urząd Gminy - Referaty>RPOL  29
Gmina>Urząd Gminy - Referaty>BRPP  22
Gmina>Władze Gminy>Zarządzenia  20
>>  18
>Menu przedmiotowe>Praca  18
>>  17
Menu podmiotowe>Gmina>Władze Gminy  12
>Menu przedmiotowe>Mieszkalnictwo i budownictwo  11
Menu podmiotowe>Oświadczenia majątkowe>Wójt  10
>Menu przedmiotowe>Edukacja  9
>Informacje ogólne>Deklaracja dostępności  9
>Menu przedmiotowe>Kultura  9
>Menu przedmiotowe>Turystyka  8
>Menu przedmiotowe>Zdrowie  8
>Menu przedmiotowe>Środowisko  8
>Menu przedmiotowe>Infrastruktura  8
>Menu przedmiotowe>Niepełnosprawni  8
>Menu przedmiotowe>Obywatel  8
Menu podmiotowe>Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek organizacyjnych  7
Menu podmiotowe>Gmina>Urząd Gminy  6
>Menu przedmiotowe>Gospodarka i handel  6
Menu podmiotowe>Oświadczenia majątkowe>Urząd  6
>Menu przedmiotowe>Rolnictwo  5
Menu podmiotowe>Jednostki organizacyjne>testowa wiadomosc  4
>Informacje ogólne>Ochrona danych osobowych  4
>Menu podmiotowe>Zamówienia publiczne i ogłoszenia  4
Menu podmiotowe>Jednostki organizacyjne>testowy system wiadomosci  4
Menu podmiotowe>Ochrona Środowiska>test  2
>>  2
Menu podmiotowe>Jednostki organizacyjne>test systemu przetargow  1
Początek strony