Statystyki odwiedzin Biuletynu


Menu podmiotowe>Zamówienia publiczne i ogłoszenia>Przetargi  38468
Menu podmiotowe>Zamówienia publiczne i ogłoszenia>Ogłoszenia różne  35731
Gmina>Rada Gminy>Transmisje obrad  31453
>Menu przedmiotowe>Nabór na wolne stanowiska pracy  13372
Menu podmiotowe>Zamówienia publiczne i ogłoszenia>Wyniki przetargów  8541
>Menu podmiotowe>Obwieszczenia i zawiadomienia  8343
>Menu podmiotowe>Nabór na wolne stanowiska pracy  7698
Menu podmiotowe>Nieruchomości>Przetargi  5492
Gmina>Rada Gminy>Uchwały  4915
Menu podmiotowe>Oświadczenia majątkowe>Urząd  3584
>Menu podmiotowe>Wybory  3539
Gmina>Rada Gminy>Sesje Rady  3467
Menu podmiotowe>Oświadczenia majątkowe>Radni  3139
Menu podmiotowe>Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek organizacyjnych  2796
Menu podmiotowe>Budżet i majątek>Budżet Gminy  2756
Gmina>Władze Gminy>Zarządzenia  2548
Menu podmiotowe>Oświadczenia majątkowe>Wójt  2542
Menu podmiotowe>Nieruchomości>Wyniki przetargów  2018
Menu podmiotowe>Jednostki organizacyjne>Szkoły  1977
>Menu podmiotowe>Statut i dokumenty  1858
>Menu podmiotowe>Podatki i opłaty  1846
Gmina>Rada Gminy>Protokoły  1828
>Menu podmiotowe>Strategia  1678
Menu podmiotowe>Ochrona Środowiska>Wykaz danych  1372
Menu podmiotowe>Jednostki organizacyjne>SOKiS  1324
>Menu przedmiotowe>Geodezja i kartografia  1290
>Menu podmiotowe>Informacje nieudostępnione w BIP  1248
Gmina>Urząd Gminy - Referaty>RGP  1241
>Menu podmiotowe>@ E-Skrzynka Podawcza  1157
>Menu przedmiotowe>Mieszkalnictwo i budownictwo  1147
Menu podmiotowe>Nieruchomości>Ogłoszenia inne  1117
Menu podmiotowe>Budżet i majątek>Dług publiczny  1109
>Menu podmiotowe>Rejestry, ewidencje i archiwa  1052
Menu podmiotowe>Organizacje pozarządowe>Oferty na realizacje zadania publicznego  1042
>Menu podmiotowe>Archiwum BIP  1040
>Menu podmiotowe>Obsługa osób niesłyszących  1030
Gmina>Urząd Gminy - Referaty>OA  1023
Menu podmiotowe>Budżet i majątek>Informacje  1000
Gmina>Urząd Gminy - Referaty>RIG  931
Gmina>Urząd Gminy - Referaty>BF  925
Menu podmiotowe>Zamówienia publiczne i ogłoszenia>Protesty i odwołania  893
Menu podmiotowe>Jednostki organizacyjne>GOPS  861
Menu podmiotowe>Jednostki organizacyjne>GZGK  850
>Menu podmiotowe>Rejestr działalności regulowanej  811
Gmina>Urząd Gminy - Samodzielne stanowiska>ZK  782
>Menu przedmiotowe>Podatki  774
>Menu podmiotowe>Rejestr instytucji kultury  774
Menu podmiotowe>Organizacje pozarządowe>Otwarte konkursy ofert  763
Gmina>Urząd Gminy - Referaty>OŚW  761
>Menu przedmiotowe>Bezpieczeństwo  755
>Menu podmiotowe>Redakcja BIP  749
Menu podmiotowe>Ochrona Środowiska>Sprawozdania  718
>Menu przedmiotowe>Środowisko  712
Gmina>Urząd Gminy>Struktura urzędu  703
Gmina>Urząd Gminy>Regulamin organizacyjny  688
Gmina>Rada Gminy>Skład Rady  638
Menu podmiotowe>Oświadczenia majątkowe>Informacje  634
>Menu przedmiotowe>Oświata  608
>Informacje ogólne>Polityka prywatności  585
Menu podmiotowe>Organizacje pozarządowe>Konsultacje społeczne  568
>Menu podmiotowe>Archiwum petycji  520
Gmina>Władze Gminy>Informacje kontaktowe  517
Gmina>Urząd Gminy - Samodzielne stanowiska>BR i SW oraz WOS  507
Gmina>Władze Gminy>Dyżury  472
Gmina>Rada Gminy>Komisje  468
Gmina>Rada Gminy>Dyżury Radnych  468
Gmina>Rada Gminy>Posiedzenia komisji  458
>Menu przedmiotowe>Oświata  447
Gmina>Rada Gminy>Interpelacje  430
Gmina>Rada Gminy>Kontakt  427
Gmina>Urząd Gminy>Regulamin pracy  412
Gmina>Urząd Gminy - Samodzielne stanowiska>KW  402
>Menu przedmiotowe>Kultura  386
Gmina>Rada Gminy>Kompetencje Rady  386
Gmina>Urząd Gminy>Regulamin naboru  366
>Menu przedmiotowe>Niepełnosprawni  355
Gmina>Urząd Gminy - Samodzielne stanowiska>ZPM  344
Gmina>Rada Gminy>Oświadczenia  317
>Menu podmiotowe>Raport o stanie gminy  252
Menu podmiotowe>Organizacje pozarządowe>Sprawozdania  228
>Informacje ogólne>Ochrona danych osobowych  206
>Menu podmiotowe>Wykaz wniosków o udostępnienie informacji publicznej  171
Gmina>Urząd Gminy>Skargi i wnioski  168
Gmina>Urząd Gminy - Samodzielne stanowiska>DG  111
>Menu przedmiotowe>Podatki  90
>Menu podmiotowe>Rejestr petycji  68
Menu podmiotowe>Gmina>Rada Gminy  38
Gmina>Urząd Gminy - Referaty>RPOL  35
Gmina>Rada Gminy>Interpelacje  33
>>  30
Gmina>Urząd Gminy - Referaty>BRPP  27
Gmina>Władze Gminy>Zarządzenia  20
>Menu przedmiotowe>Praca  18
>>  17
>Informacje ogólne>Deklaracja dostępności  15
Menu podmiotowe>Gmina>Władze Gminy  12
>Menu przedmiotowe>Mieszkalnictwo i budownictwo  11
Menu podmiotowe>Oświadczenia majątkowe>Wójt  10
>Menu przedmiotowe>Edukacja  9
>Menu przedmiotowe>Kultura  9
>Menu przedmiotowe>Środowisko  8
>Menu przedmiotowe>Zdrowie  8
>Menu przedmiotowe>Turystyka  8
>Menu przedmiotowe>Infrastruktura  8
>Menu przedmiotowe>Obywatel  8
>Menu przedmiotowe>Niepełnosprawni  8
Menu podmiotowe>Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek organizacyjnych  7
>Menu przedmiotowe>Gospodarka i handel  6
Menu podmiotowe>Gmina>Urząd Gminy  6
Menu podmiotowe>Oświadczenia majątkowe>Urząd  6
>Menu przedmiotowe>Rolnictwo  5
>Informacje ogólne>Ochrona danych osobowych  4
>Menu podmiotowe>Zamówienia publiczne i ogłoszenia  4
Menu podmiotowe>Jednostki organizacyjne>testowa wiadomosc  4
Menu podmiotowe>Jednostki organizacyjne>testowy system wiadomosci  4
>>  2
Menu podmiotowe>Ochrona Środowiska>test  2
Menu podmiotowe>Jednostki organizacyjne>test systemu przetargow  1
Początek strony