Statystyki odwiedzin Biuletynu


Menu podmiotowe>Zamówienia publiczne i ogłoszenia>Przetargi  37380
Menu podmiotowe>Zamówienia publiczne i ogłoszenia>Ogłoszenia różne  34730
Gmina>Rada Gminy>Transmisje obrad  31450
>Menu przedmiotowe>Nabór na wolne stanowiska pracy  13239
Menu podmiotowe>Zamówienia publiczne i ogłoszenia>Wyniki przetargów  8497
>Menu podmiotowe>Obwieszczenia i zawiadomienia  8307
>Menu podmiotowe>Nabór na wolne stanowiska pracy  7632
Menu podmiotowe>Nieruchomości>Przetargi  5406
Gmina>Rada Gminy>Uchwały  4889
Menu podmiotowe>Oświadczenia majątkowe>Urząd  3563
>Menu podmiotowe>Wybory  3532
Gmina>Rada Gminy>Sesje Rady  3456
Menu podmiotowe>Oświadczenia majątkowe>Radni  3123
Menu podmiotowe>Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek organizacyjnych  2773
Menu podmiotowe>Budżet i majątek>Budżet Gminy  2729
Gmina>Władze Gminy>Zarządzenia  2539
Menu podmiotowe>Oświadczenia majątkowe>Wójt  2526
Menu podmiotowe>Nieruchomości>Wyniki przetargów  2011
Menu podmiotowe>Jednostki organizacyjne>Szkoły  1969
>Menu podmiotowe>Statut i dokumenty  1841
Gmina>Rada Gminy>Protokoły  1826
>Menu podmiotowe>Podatki i opłaty  1800
>Menu podmiotowe>Strategia  1671
Menu podmiotowe>Ochrona Środowiska>Wykaz danych  1344
Menu podmiotowe>Jednostki organizacyjne>SOKiS  1297
>Menu przedmiotowe>Geodezja i kartografia  1283
>Menu podmiotowe>Informacje nieudostępnione w BIP  1235
Gmina>Urząd Gminy - Referaty>RGP  1234
>Menu podmiotowe>@ E-Skrzynka Podawcza  1155
>Menu przedmiotowe>Mieszkalnictwo i budownictwo  1143
Menu podmiotowe>Nieruchomości>Ogłoszenia inne  1108
Menu podmiotowe>Budżet i majątek>Dług publiczny  1101
>Menu podmiotowe>Rejestry, ewidencje i archiwa  1048
>Menu podmiotowe>Archiwum BIP  1040
Menu podmiotowe>Organizacje pozarządowe>Oferty na realizacje zadania publicznego  1039
Gmina>Urząd Gminy - Referaty>OA  1013
>Menu podmiotowe>Obsługa osób niesłyszących  1008
Menu podmiotowe>Budżet i majątek>Informacje  987
Gmina>Urząd Gminy - Referaty>RIG  925
Gmina>Urząd Gminy - Referaty>BF  918
Menu podmiotowe>Zamówienia publiczne i ogłoszenia>Protesty i odwołania  886
Menu podmiotowe>Jednostki organizacyjne>GOPS  857
Menu podmiotowe>Jednostki organizacyjne>GZGK  842
>Menu podmiotowe>Rejestr działalności regulowanej  810
Gmina>Urząd Gminy - Samodzielne stanowiska>ZK  780
>Menu podmiotowe>Rejestr instytucji kultury  774
>Menu przedmiotowe>Podatki  758
Menu podmiotowe>Organizacje pozarządowe>Otwarte konkursy ofert  755
>Menu przedmiotowe>Bezpieczeństwo  754
Gmina>Urząd Gminy - Referaty>OŚW  750
>Menu podmiotowe>Redakcja BIP  744
Menu podmiotowe>Ochrona Środowiska>Sprawozdania  715
>Menu przedmiotowe>Środowisko  709
Gmina>Urząd Gminy>Struktura urzędu  699
Gmina>Urząd Gminy>Regulamin organizacyjny  686
Gmina>Rada Gminy>Skład Rady  636
Menu podmiotowe>Oświadczenia majątkowe>Informacje  627
>Menu przedmiotowe>Oświata  603
>Informacje ogólne>Polityka prywatności  585
Menu podmiotowe>Organizacje pozarządowe>Konsultacje społeczne  564
>Menu podmiotowe>Archiwum petycji  520
Gmina>Władze Gminy>Informacje kontaktowe  512
Gmina>Urząd Gminy - Samodzielne stanowiska>BR i SW oraz WOS  503
Gmina>Władze Gminy>Dyżury  471
Gmina>Rada Gminy>Dyżury Radnych  467
Gmina>Rada Gminy>Komisje  467
Gmina>Rada Gminy>Posiedzenia komisji  457
>Menu przedmiotowe>Oświata  447
Gmina>Rada Gminy>Interpelacje  428
Gmina>Rada Gminy>Kontakt  425
Gmina>Urząd Gminy>Regulamin pracy  410
Gmina>Urząd Gminy - Samodzielne stanowiska>KW  399
>Menu przedmiotowe>Kultura  385
Gmina>Rada Gminy>Kompetencje Rady  384
Gmina>Urząd Gminy>Regulamin naboru  361
>Menu przedmiotowe>Niepełnosprawni  353
Gmina>Urząd Gminy - Samodzielne stanowiska>ZPM  343
Gmina>Rada Gminy>Oświadczenia  317
>Menu podmiotowe>Raport o stanie gminy  230
Menu podmiotowe>Organizacje pozarządowe>Sprawozdania  223
>Informacje ogólne>Ochrona danych osobowych  205
Gmina>Urząd Gminy>Skargi i wnioski  167
>Menu podmiotowe>Wykaz wniosków o udostępnienie informacji publicznej  164
Gmina>Urząd Gminy - Samodzielne stanowiska>DG  111
>Menu przedmiotowe>Podatki  89
>Menu podmiotowe>Rejestr petycji  68
Menu podmiotowe>Gmina>Rada Gminy  38
Gmina>Rada Gminy>Interpelacje  33
Gmina>Urząd Gminy - Referaty>RPOL  30
>>  30
Gmina>Urząd Gminy - Referaty>BRPP  23
Gmina>Władze Gminy>Zarządzenia  20
>Menu przedmiotowe>Praca  18
>>  17
Menu podmiotowe>Gmina>Władze Gminy  12
>Informacje ogólne>Deklaracja dostępności  11
>Menu przedmiotowe>Mieszkalnictwo i budownictwo  11
Menu podmiotowe>Oświadczenia majątkowe>Wójt  10
>Menu przedmiotowe>Edukacja  9
>Menu przedmiotowe>Kultura  9
>Menu przedmiotowe>Środowisko  8
>Menu przedmiotowe>Zdrowie  8
>Menu przedmiotowe>Turystyka  8
>Menu przedmiotowe>Niepełnosprawni  8
>Menu przedmiotowe>Obywatel  8
>Menu przedmiotowe>Infrastruktura  8
Menu podmiotowe>Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek organizacyjnych  7
>Menu przedmiotowe>Gospodarka i handel  6
Menu podmiotowe>Gmina>Urząd Gminy  6
Menu podmiotowe>Oświadczenia majątkowe>Urząd  6
>Menu przedmiotowe>Rolnictwo  5
>Menu podmiotowe>Zamówienia publiczne i ogłoszenia  4
Menu podmiotowe>Jednostki organizacyjne>testowa wiadomosc  4
Menu podmiotowe>Jednostki organizacyjne>testowy system wiadomosci  4
>Informacje ogólne>Ochrona danych osobowych  4
Menu podmiotowe>Ochrona Środowiska>test  2
>>  2
Menu podmiotowe>Jednostki organizacyjne>test systemu przetargow  1
Początek strony