Statystyki odwiedzin Biuletynu


Menu podmiotowe>Zamówienia publiczne i ogłoszenia>Przetargi  36329
Menu podmiotowe>Zamówienia publiczne i ogłoszenia>Ogłoszenia różne  33738
Gmina>Rada Gminy>Transmisje obrad  31448
>Menu przedmiotowe>Nabór na wolne stanowiska pracy  13167
Menu podmiotowe>Zamówienia publiczne i ogłoszenia>Wyniki przetargów  8465
>Menu podmiotowe>Obwieszczenia i zawiadomienia  8283
>Menu podmiotowe>Nabór na wolne stanowiska pracy  7605
Menu podmiotowe>Nieruchomości>Przetargi  5354
Gmina>Rada Gminy>Uchwały  4881
Menu podmiotowe>Oświadczenia majątkowe>Urząd  3555
>Menu podmiotowe>Wybory  3530
Gmina>Rada Gminy>Sesje Rady  3450
Menu podmiotowe>Oświadczenia majątkowe>Radni  3115
Menu podmiotowe>Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek organizacyjnych  2764
Menu podmiotowe>Budżet i majątek>Budżet Gminy  2721
Gmina>Władze Gminy>Zarządzenia  2536
Menu podmiotowe>Oświadczenia majątkowe>Wójt  2521
Menu podmiotowe>Nieruchomości>Wyniki przetargów  2000
Menu podmiotowe>Jednostki organizacyjne>Szkoły  1957
>Menu podmiotowe>Statut i dokumenty  1833
Gmina>Rada Gminy>Protokoły  1825
>Menu podmiotowe>Podatki i opłaty  1770
>Menu podmiotowe>Strategia  1668
Menu podmiotowe>Ochrona Środowiska>Wykaz danych  1329
Menu podmiotowe>Jednostki organizacyjne>SOKiS  1283
>Menu przedmiotowe>Geodezja i kartografia  1280
Gmina>Urząd Gminy - Referaty>RGP  1233
>Menu podmiotowe>Informacje nieudostępnione w BIP  1227
>Menu podmiotowe>@ E-Skrzynka Podawcza  1154
>Menu przedmiotowe>Mieszkalnictwo i budownictwo  1137
Menu podmiotowe>Budżet i majątek>Dług publiczny  1098
Menu podmiotowe>Nieruchomości>Ogłoszenia inne  1094
>Menu podmiotowe>Rejestry, ewidencje i archiwa  1041
>Menu podmiotowe>Archiwum BIP  1040
Menu podmiotowe>Organizacje pozarządowe>Oferty na realizacje zadania publicznego  1037
Gmina>Urząd Gminy - Referaty>OA  1010
>Menu podmiotowe>Obsługa osób niesłyszących  992
Menu podmiotowe>Budżet i majątek>Informacje  982
Gmina>Urząd Gminy - Referaty>RIG  923
Gmina>Urząd Gminy - Referaty>BF  915
Menu podmiotowe>Zamówienia publiczne i ogłoszenia>Protesty i odwołania  880
Menu podmiotowe>Jednostki organizacyjne>GOPS  856
Menu podmiotowe>Jednostki organizacyjne>GZGK  840
>Menu podmiotowe>Rejestr działalności regulowanej  808
Gmina>Urząd Gminy - Samodzielne stanowiska>ZK  779
>Menu podmiotowe>Rejestr instytucji kultury  773
Menu podmiotowe>Organizacje pozarządowe>Otwarte konkursy ofert  753
>Menu przedmiotowe>Bezpieczeństwo  752
Gmina>Urząd Gminy - Referaty>OŚW  749
>Menu przedmiotowe>Podatki  747
>Menu podmiotowe>Redakcja BIP  742
Menu podmiotowe>Ochrona Środowiska>Sprawozdania  714
>Menu przedmiotowe>Środowisko  707
Gmina>Urząd Gminy>Struktura urzędu  698
Gmina>Urząd Gminy>Regulamin organizacyjny  685
Gmina>Rada Gminy>Skład Rady  631
Menu podmiotowe>Oświadczenia majątkowe>Informacje  623
>Menu przedmiotowe>Oświata  598
>Informacje ogólne>Polityka prywatności  584
Menu podmiotowe>Organizacje pozarządowe>Konsultacje społeczne  563
>Menu podmiotowe>Archiwum petycji  520
Gmina>Władze Gminy>Informacje kontaktowe  510
Gmina>Urząd Gminy - Samodzielne stanowiska>BR i SW oraz WOS  502
Gmina>Władze Gminy>Dyżury  470
Gmina>Rada Gminy>Dyżury Radnych  466
Gmina>Rada Gminy>Komisje  466
Gmina>Rada Gminy>Posiedzenia komisji  454
>Menu przedmiotowe>Oświata  447
Gmina>Rada Gminy>Interpelacje  425
Gmina>Rada Gminy>Kontakt  422
Gmina>Urząd Gminy>Regulamin pracy  410
Gmina>Urząd Gminy - Samodzielne stanowiska>KW  398
>Menu przedmiotowe>Kultura  384
Gmina>Rada Gminy>Kompetencje Rady  383
Gmina>Urząd Gminy>Regulamin naboru  360
>Menu przedmiotowe>Niepełnosprawni  351
Gmina>Urząd Gminy - Samodzielne stanowiska>ZPM  342
Gmina>Rada Gminy>Oświadczenia  317
>Menu podmiotowe>Raport o stanie gminy  225
Menu podmiotowe>Organizacje pozarządowe>Sprawozdania  220
>Informacje ogólne>Ochrona danych osobowych  204
Gmina>Urząd Gminy>Skargi i wnioski  166
>Menu podmiotowe>Wykaz wniosków o udostępnienie informacji publicznej  158
Gmina>Urząd Gminy - Samodzielne stanowiska>DG  111
>Menu przedmiotowe>Podatki  89
>Menu podmiotowe>Rejestr petycji  66
Menu podmiotowe>Gmina>Rada Gminy  38
Gmina>Rada Gminy>Interpelacje  33
Gmina>Urząd Gminy - Referaty>RPOL  29
Gmina>Urząd Gminy - Referaty>BRPP  22
Gmina>Władze Gminy>Zarządzenia  20
>>  18
>Menu przedmiotowe>Praca  18
>>  17
Menu podmiotowe>Gmina>Władze Gminy  12
>Menu przedmiotowe>Mieszkalnictwo i budownictwo  11
>Informacje ogólne>Deklaracja dostępności  10
Menu podmiotowe>Oświadczenia majątkowe>Wójt  10
>Menu przedmiotowe>Edukacja  9
>Menu przedmiotowe>Kultura  9
>Menu przedmiotowe>Turystyka  8
>Menu przedmiotowe>Zdrowie  8
>Menu przedmiotowe>Środowisko  8
>Menu przedmiotowe>Infrastruktura  8
>Menu przedmiotowe>Niepełnosprawni  8
>Menu przedmiotowe>Obywatel  8
Menu podmiotowe>Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek organizacyjnych  7
Menu podmiotowe>Gmina>Urząd Gminy  6
>Menu przedmiotowe>Gospodarka i handel  6
Menu podmiotowe>Oświadczenia majątkowe>Urząd  6
>Menu przedmiotowe>Rolnictwo  5
Menu podmiotowe>Jednostki organizacyjne>testowa wiadomosc  4
>Informacje ogólne>Ochrona danych osobowych  4
>Menu podmiotowe>Zamówienia publiczne i ogłoszenia  4
Menu podmiotowe>Jednostki organizacyjne>testowy system wiadomosci  4
Menu podmiotowe>Ochrona Środowiska>test  2
>>  2
Menu podmiotowe>Jednostki organizacyjne>test systemu przetargow  1
Początek strony