Statystyki odwiedzin Biuletynu


Menu podmiotowe>Zamówienia publiczne i ogłoszenia>Przetargi  40838
Menu podmiotowe>Zamówienia publiczne i ogłoszenia>Ogłoszenia różne  37850
Gmina>Rada Gminy>Transmisje obrad  31601
>Menu przedmiotowe>Nabór na wolne stanowiska pracy  13662
Menu podmiotowe>Zamówienia publiczne i ogłoszenia>Wyniki przetargów  8755
>Menu podmiotowe>Obwieszczenia i zawiadomienia  8538
>Menu podmiotowe>Nabór na wolne stanowiska pracy  7808
Menu podmiotowe>Nieruchomości>Przetargi  5781
Gmina>Rada Gminy>Uchwały  4991
>>  4121
Menu podmiotowe>Oświadczenia majątkowe>Urząd  3642
>Menu podmiotowe>Wybory  3608
Gmina>Rada Gminy>Sesje Rady  3556
Menu podmiotowe>Oświadczenia majątkowe>Radni  3208
Menu podmiotowe>Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek organizacyjnych  2881
Menu podmiotowe>Budżet i majątek>Budżet Gminy  2838
Gmina>Władze Gminy>Zarządzenia  2618
Menu podmiotowe>Oświadczenia majątkowe>Wójt  2601
Menu podmiotowe>Nieruchomości>Wyniki przetargów  2119
Menu podmiotowe>Jednostki organizacyjne>Szkoły  2041
>Menu podmiotowe>Podatki i opłaty  1954
>Menu podmiotowe>Statut i dokumenty  1914
Gmina>Rada Gminy>Protokoły  1855
>Menu podmiotowe>Strategia  1708
Menu podmiotowe>Ochrona Środowiska>Wykaz danych  1417
Menu podmiotowe>Jednostki organizacyjne>SOKiS  1375
>Menu przedmiotowe>Geodezja i kartografia  1319
>Menu podmiotowe>Informacje nieudostępnione w BIP  1293
Gmina>Urząd Gminy - Referaty>RGP  1277
Menu podmiotowe>Nieruchomości>Ogłoszenia inne  1225
>Menu podmiotowe>@ E-Skrzynka Podawcza  1191
Menu podmiotowe>Budżet i majątek>Dług publiczny  1165
>Menu przedmiotowe>Mieszkalnictwo i budownictwo  1165
Menu podmiotowe>Organizacje pozarządowe>Oferty na realizacje zadania publicznego  1125
>Menu podmiotowe>Rejestry, ewidencje i archiwa  1082
>Menu podmiotowe>Obsługa osób niesłyszących  1078
Gmina>Urząd Gminy - Referaty>OA  1064
>Menu podmiotowe>Archiwum BIP  1040
Menu podmiotowe>Budżet i majątek>Informacje  1035
Gmina>Urząd Gminy - Referaty>RIG  965
Gmina>Urząd Gminy - Referaty>BF  959
Menu podmiotowe>Zamówienia publiczne i ogłoszenia>Protesty i odwołania  904
Menu podmiotowe>Jednostki organizacyjne>GOPS  878
Menu podmiotowe>Jednostki organizacyjne>GZGK  866
Menu podmiotowe>Organizacje pozarządowe>Otwarte konkursy ofert  835
>Menu podmiotowe>Rejestr działalności regulowanej  826
>Menu podmiotowe>Rejestr instytucji kultury  814
Gmina>Urząd Gminy - Samodzielne stanowiska>ZK  810
>Menu przedmiotowe>Podatki  809
Gmina>Urząd Gminy - Referaty>OŚW  794
>Menu podmiotowe>Redakcja BIP  779
>Menu przedmiotowe>Bezpieczeństwo  776
Menu podmiotowe>Ochrona Środowiska>Sprawozdania  763
Gmina>Urząd Gminy>Struktura urzędu  737
Gmina>Urząd Gminy>Regulamin organizacyjny  735
>Menu przedmiotowe>Środowisko  722
Gmina>Rada Gminy>Skład Rady  671
Menu podmiotowe>Oświadczenia majątkowe>Informacje  658
>Menu przedmiotowe>Oświata  634
Gmina>Rada Gminy>Interpelacje  621
Menu podmiotowe>Organizacje pozarządowe>Konsultacje społeczne  603
>Informacje ogólne>Polityka prywatności  595
Gmina>Rada Gminy>Posiedzenia komisji  574
Gmina>Władze Gminy>Informacje kontaktowe  543
Gmina>Urząd Gminy - Samodzielne stanowiska>BR i SW oraz WOS  526
>Menu podmiotowe>Archiwum petycji  520
Gmina>Rada Gminy>Komisje  519
Gmina>Rada Gminy>Dyżury Radnych  508
Gmina>Władze Gminy>Dyżury  482
Gmina>Rada Gminy>Kontakt  457
>Menu przedmiotowe>Oświata  447
Gmina>Urząd Gminy>Regulamin pracy  433
Gmina>Urząd Gminy - Samodzielne stanowiska>KW  421
Gmina>Rada Gminy>Kompetencje Rady  405
Gmina>Urząd Gminy>Regulamin naboru  391
>Menu przedmiotowe>Kultura  390
Gmina>Urząd Gminy - Samodzielne stanowiska>ZPM  365
>Menu przedmiotowe>Niepełnosprawni  362
Gmina>Rada Gminy>Oświadczenia  317
>Menu podmiotowe>Wykaz wniosków o udostępnienie informacji publicznej  298
>Menu podmiotowe>Raport o stanie gminy  295
Menu podmiotowe>Organizacje pozarządowe>Sprawozdania  263
>Informacje ogólne>Ochrona danych osobowych  241
Gmina>Urząd Gminy>Skargi i wnioski  184
Gmina>Urząd Gminy - Samodzielne stanowiska>DG  111
>Menu przedmiotowe>Podatki  90
>Menu podmiotowe>Rejestr petycji  89
Gmina>Urząd Gminy - Referaty>RPOL  59
Gmina>Urząd Gminy - Referaty>BRPP  45
Menu podmiotowe>Gmina>Rada Gminy  38
>Informacje ogólne>Deklaracja dostępności  35
Gmina>Rada Gminy>Interpelacje  33
Gmina>Władze Gminy>Zarządzenia  20
>Menu przedmiotowe>Praca  18
>>  17
Menu podmiotowe>Gmina>Władze Gminy  12
>Menu przedmiotowe>Mieszkalnictwo i budownictwo  11
Menu podmiotowe>Oświadczenia majątkowe>Wójt  10
>Menu przedmiotowe>Kultura  9
>Menu przedmiotowe>Edukacja  9
>Menu przedmiotowe>Obywatel  8
>Menu przedmiotowe>Niepełnosprawni  8
>Menu przedmiotowe>Infrastruktura  8
>Menu przedmiotowe>Środowisko  8
>Menu przedmiotowe>Zdrowie  8
>Menu przedmiotowe>Turystyka  8
Menu podmiotowe>Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek organizacyjnych  7
>Menu przedmiotowe>Gospodarka i handel  6
Menu podmiotowe>Gmina>Urząd Gminy  6
Menu podmiotowe>Oświadczenia majątkowe>Urząd  6
>Menu przedmiotowe>Rolnictwo  5
Menu podmiotowe>Jednostki organizacyjne>testowa wiadomosc  4
Menu podmiotowe>Jednostki organizacyjne>testowy system wiadomosci  4
>Menu podmiotowe>Zamówienia publiczne i ogłoszenia  4
>Informacje ogólne>Ochrona danych osobowych  4
>>  2
Menu podmiotowe>Ochrona Środowiska>test  2
Menu podmiotowe>Jednostki organizacyjne>test systemu przetargow  1
Początek strony