Statystyki odwiedzin Biuletynu


Menu podmiotowe>Zamówienia publiczne i ogłoszenia>Przetargi  35027
Menu podmiotowe>Zamówienia publiczne i ogłoszenia>Ogłoszenia różne  32480
Gmina>Rada Gminy>Transmisje obrad  31446
>Menu przedmiotowe>Nabór na wolne stanowiska pracy  13043
Menu podmiotowe>Zamówienia publiczne i ogłoszenia>Wyniki przetargów  8431
>Menu podmiotowe>Obwieszczenia i zawiadomienia  8234
>Menu podmiotowe>Nabór na wolne stanowiska pracy  7545
Menu podmiotowe>Nieruchomości>Przetargi  5286
Gmina>Rada Gminy>Uchwały  4871
Menu podmiotowe>Oświadczenia majątkowe>Urząd  3536
>Menu podmiotowe>Wybory  3524
Gmina>Rada Gminy>Sesje Rady  3446
Menu podmiotowe>Oświadczenia majątkowe>Radni  3101
Menu podmiotowe>Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek organizacyjnych  2735
Menu podmiotowe>Budżet i majątek>Budżet Gminy  2690
Gmina>Władze Gminy>Zarządzenia  2533
Menu podmiotowe>Oświadczenia majątkowe>Wójt  2508
Menu podmiotowe>Nieruchomości>Wyniki przetargów  1989
Menu podmiotowe>Jednostki organizacyjne>Szkoły  1949
Gmina>Rada Gminy>Protokoły  1823
>Menu podmiotowe>Statut i dokumenty  1812
>Menu podmiotowe>Podatki i opłaty  1738
>Menu podmiotowe>Strategia  1659
Menu podmiotowe>Ochrona Środowiska>Wykaz danych  1303
>Menu przedmiotowe>Geodezja i kartografia  1275
Menu podmiotowe>Jednostki organizacyjne>SOKiS  1262
Gmina>Urząd Gminy - Referaty>RGP  1231
>Menu podmiotowe>Informacje nieudostępnione w BIP  1221
>Menu podmiotowe>@ E-Skrzynka Podawcza  1150
>Menu przedmiotowe>Mieszkalnictwo i budownictwo  1133
Menu podmiotowe>Budżet i majątek>Dług publiczny  1092
Menu podmiotowe>Nieruchomości>Ogłoszenia inne  1068
>Menu podmiotowe>Archiwum BIP  1040
Menu podmiotowe>Organizacje pozarządowe>Oferty na realizacje zadania publicznego  1035
>Menu podmiotowe>Rejestry, ewidencje i archiwa  1033
Gmina>Urząd Gminy - Referaty>OA  1007
>Menu podmiotowe>Obsługa osób niesłyszących  975
Menu podmiotowe>Budżet i majątek>Informacje  971
Gmina>Urząd Gminy - Referaty>RIG  920
Gmina>Urząd Gminy - Referaty>BF  911
Menu podmiotowe>Zamówienia publiczne i ogłoszenia>Protesty i odwołania  874
Menu podmiotowe>Jednostki organizacyjne>GOPS  855
Menu podmiotowe>Jednostki organizacyjne>GZGK  839
>Menu podmiotowe>Rejestr działalności regulowanej  807
Gmina>Urząd Gminy - Samodzielne stanowiska>ZK  776
>Menu podmiotowe>Rejestr instytucji kultury  771
>Menu przedmiotowe>Bezpieczeństwo  750
Menu podmiotowe>Organizacje pozarządowe>Otwarte konkursy ofert  750
Gmina>Urząd Gminy - Referaty>OŚW  747
>Menu przedmiotowe>Podatki  740
>Menu podmiotowe>Redakcja BIP  738
Menu podmiotowe>Ochrona Środowiska>Sprawozdania  713
>Menu przedmiotowe>Środowisko  702
Gmina>Urząd Gminy>Struktura urzędu  696
Gmina>Urząd Gminy>Regulamin organizacyjny  683
Gmina>Rada Gminy>Skład Rady  625
Menu podmiotowe>Oświadczenia majątkowe>Informacje  620
>Menu przedmiotowe>Oświata  594
>Informacje ogólne>Polityka prywatności  583
Menu podmiotowe>Organizacje pozarządowe>Konsultacje społeczne  562
>Menu podmiotowe>Archiwum petycji  520
Gmina>Urząd Gminy - Samodzielne stanowiska>BR i SW oraz WOS  500
Gmina>Władze Gminy>Informacje kontaktowe  500
Gmina>Władze Gminy>Dyżury  468
Gmina>Rada Gminy>Dyżury Radnych  464
Gmina>Rada Gminy>Komisje  464
Gmina>Rada Gminy>Posiedzenia komisji  452
>Menu przedmiotowe>Oświata  447
Gmina>Rada Gminy>Interpelacje  423
Gmina>Rada Gminy>Kontakt  418
Gmina>Urząd Gminy>Regulamin pracy  408
Gmina>Urząd Gminy - Samodzielne stanowiska>KW  395
>Menu przedmiotowe>Kultura  381
Gmina>Rada Gminy>Kompetencje Rady  380
Gmina>Urząd Gminy>Regulamin naboru  358
>Menu przedmiotowe>Niepełnosprawni  350
Gmina>Urząd Gminy - Samodzielne stanowiska>ZPM  340
Gmina>Rada Gminy>Oświadczenia  317
Menu podmiotowe>Organizacje pozarządowe>Sprawozdania  218
>Menu podmiotowe>Raport o stanie gminy  204
>Informacje ogólne>Ochrona danych osobowych  202
Gmina>Urząd Gminy>Skargi i wnioski  164
>Menu podmiotowe>Wykaz wniosków o udostępnienie informacji publicznej  152
Gmina>Urząd Gminy - Samodzielne stanowiska>DG  111
>Menu przedmiotowe>Podatki  86
>Menu podmiotowe>Rejestr petycji  65
Menu podmiotowe>Gmina>Rada Gminy  38
Gmina>Rada Gminy>Interpelacje  33
Gmina>Urząd Gminy - Referaty>RPOL  27
Gmina>Urząd Gminy - Referaty>BRPP  20
Gmina>Władze Gminy>Zarządzenia  20
>>  18
>Menu przedmiotowe>Praca  18
>>  17
Menu podmiotowe>Gmina>Władze Gminy  12
>Menu przedmiotowe>Mieszkalnictwo i budownictwo  11
Menu podmiotowe>Oświadczenia majątkowe>Wójt  10
>Menu przedmiotowe>Edukacja  9
>Menu przedmiotowe>Kultura  9
>Menu przedmiotowe>Niepełnosprawni  8
>Menu przedmiotowe>Obywatel  8
>Menu przedmiotowe>Infrastruktura  8
>Menu przedmiotowe>Środowisko  8
>Menu przedmiotowe>Zdrowie  8
>Menu przedmiotowe>Turystyka  8
>Informacje ogólne>Deklaracja dostępności  7
Menu podmiotowe>Oświadczenia majątkowe>Kierownicy jednostek organizacyjnych  7
Menu podmiotowe>Gmina>Urząd Gminy  6
Menu podmiotowe>Oświadczenia majątkowe>Urząd  6
>Menu przedmiotowe>Gospodarka i handel  6
>Menu przedmiotowe>Rolnictwo  5
Menu podmiotowe>Jednostki organizacyjne>testowa wiadomosc  4
Menu podmiotowe>Jednostki organizacyjne>testowy system wiadomosci  4
>Informacje ogólne>Ochrona danych osobowych  4
>Menu podmiotowe>Zamówienia publiczne i ogłoszenia  4
Menu podmiotowe>Ochrona Środowiska>test  2
>>  2
Menu podmiotowe>Jednostki organizacyjne>test systemu przetargow  1
Początek strony