Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.12.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 24.05.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid. gr. 771/4, 771/5, 771/10, 771/12, 771/20, 771/21, 771/22, 774/7 położonych w miejscowości Podleszany, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 24.05.2019 Utworzono: 24.05.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.14.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 23.05.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci wodociągowej” na działkach nr ewid. gr. 477, 478 położonych w miejscowości Rzędzianowice, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 23.05.2019 Utworzono: 23.05.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6730.19.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 16.05.2019 r. w sprawie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania poddasza budynku mieszkalnego jednorodzinnego z poddasza nieużytkowego na poddasze użytkowe - kondygnację mieszkalną na działce nr ewid. 1239/16 położonej w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 20.05.2019 Utworzono: 16.05.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.19.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 17.05.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid. gr. 889/7, 889/8, 889/9, 889/10, 889/11, 888/18, 888/14, 889/12 położonych w miejscowości Chrząstów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 17.05.2019 Utworzono: 17.05.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.18.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 17.05.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid. gr. 533/7, 533/2 położonych w miejscowości Wola Mielecka, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 17.05.2019 Utworzono: 17.05.2019
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Obwieszczenie Nr RZ.ZUZ.4.421.170.2019.KZ Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 16 maja 2019 r.
więcej...
Aktualizacja: 16.05.2019 Utworzono: 16.05.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.13.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 16.05.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.gr. 547/6, 548/1, 548/2, 548/3 położonych w miejscowości Rzędzianowice, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 16.05.2019 Utworzono: 16.05.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.11.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 16.05.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci wodociągowej” na działkach nr ewid.gr. 150/2, 150/3, 150/4 położonych w miejscowości Wola Chorzelowska, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 16.05.2019 Utworzono: 16.05.2019
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Obwieszczenie Nr WOOŚ.420.11.6.2019.AH.5 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 103 427 Wola Mielecka do osiedla wraz z drogami wewnętrznymi w granicach istniejącego pasa drogowego w miejscowości Wola Mielecka”.
więcej...
Aktualizacja: 16.05.2019 Utworzono: 16.05.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.17.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 14.05.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej” na działkach nr ewid. gr. 1399/1, 1400/6, 1400/5, 1401/2 położonych w miejscowości Podleszany, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 15.05.2019 Utworzono: 14.05.2019
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Obwieszczenie Nr RZ.ZPU.4.521.1.707.2019.MK Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych dla inwestycji pod nazwą: „Budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach nr ewid. gr. 150/2, 150/3, 150/4 położonych w miejscowości Wola Chorzelowska, gm. Mielec".
więcej...
Aktualizacja: 10.05.2019 Utworzono: 10.05.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.16.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 9.05.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej” na działkach nr ewid.gr. 37/1, 231/1, 248 położonych w miejscowości Szydłowiec, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 09.05.2019 Utworzono: 09.05.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.15.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 9.05.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa sali sportowej wraz z łącznikiem do istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Książnicach” na działce nr ewid.gr. 803/1 położonej w miejscowości Książnice.
więcej...
Aktualizacja: 09.05.2019 Utworzono: 09.05.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6730.91.2012 Wójta Gminy Mielec z dnia 6.05.2019 r. w sprawie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zjazdu z drogi powiatowej i bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe na terenie obejmującym część działek o nr ewidencyjnych 106/14 i 90 w miejscowości Złotniki.
więcej...
Aktualizacja: 06.05.2019 Utworzono: 06.05.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6730.88.2012 Wójta Gminy Mielec z dnia 6.05.2019 r. w sprawie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zjazdu z drogi powiatowej - na terenie obejmującym część działek o nr ewidencyjnych 106/14 i 90 w miejscowości Złotniki.
więcej...
Aktualizacja: 06.05.2019 Utworzono: 06.05.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6220.1.2015 Wójta Gminy Mielec z dnia 29.04.2019 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie istniejącego progu betonowego w km 21 + 605 rzeki Wisłoki wraz z montażem 3 szt. przęseł z powłok piętrzących wodę oraz wybudowanie odkrytego kanału dopływowego i odpływowego dla wody z małej elektrowni wodnej „Mielec”
więcej...
Aktualizacja: 29.04.2019 Utworzono: 29.04.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.14.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 25.04.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej” na działkach nr ewid. gr. 477, 478 położonych w miejscowości Rzędzianowice, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 26.04.2019 Utworzono: 25.04.2019

archiwum... Początek strony