Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Obwieszczenie Nr RZ.ZUZ.2.421.126.2019.HK Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Podleszany, gmina Mielec oraz na gromadzenie ścieków komunalnych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Wisłoki w ramach inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Podleszany, m Książnice".
więcej...
Aktualizacja: 17.06.2019 Utworzono: 17.06.2019

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Obwieszczenie Nr RZ.ZUZ.4.421.170.2019.KZ Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie wydania decyzji na prowadzenie przez wody powierzchniowe 11 przewodów kanalizacji sanitarnej w rurach osłonowych, dla zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wysokociśnieniowej z przydomowymi przepompowniami ścieków dla miejscowości Wola Chorzelowska, gmina Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 14.06.2019 Utworzono: 11.06.2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Obwieszczenie Nr RGP.6733.20.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 14.06.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: "Modernizacja dwóch zbiorników retencyjnych w oddziale 57 Leśnictwa Goleszów wraz z infrastrukturą przystosowującą obiekty do ujęcia wody dla celów przeciwpożarowych"
więcej...
Aktualizacja: 14.06.2019 Utworzono: 14.06.2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Obwieszczenie Nr RGP.6733.23.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 12.06.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej” na działkach nr ewid. gr. 519/6, 519/8, 519/9, 519/17, 519/19, 519/22, 519/23, 519/24 położonych w miejscowości Wola Mielecka, gmina Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 12.06.2019 Utworzono: 12.06.2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Obwieszczenie Nr RGP.6733.14.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 11.06.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci wodociągowej” na działkach nr ewid. gr. 477, 478 położonych w miejscowości Rzędzianowice, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 12.06.2019 Utworzono: 11.06.2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Obwieszczenie Nr RGP.6733.12.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 10.06.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid. gr. 771/4, 771/5, 771/10, 771/12, 771/20, 771/21, 771/22, 774/7 położonych w miejscowości Podleszany, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 10.06.2019 Utworzono: 10.06.2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Obwieszczenie Nr RGP.6733.11.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 7.06.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci wodociągowej” na działkach nr ewid.gr. 150/2, 150/3, 150/4 położonych w miejscowości Wola Chorzelowska, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 10.06.2019 Utworzono: 07.06.2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Obwieszczenie Nr RGP.6733.22.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 7.06.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej” na działkach nr ewid. gr. 292/8, 292/7, 292/6, 292/5, 293/7, 293/5 położonych w miejscowości Wola Chorzelowska, gmina Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 10.06.2019 Utworzono: 07.06.2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Obwieszczenie Nr RGP.6733.13.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 4.06.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.gr. 547/6, 548/1, 548/2, 548/3 położonych w miejscowości Rzędzianowice, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 05.06.2019 Utworzono: 04.06.2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Obwieszczenie Nr RGP.6733.9.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 5.06.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.gr. 1462/2, 1462/11, 1462/12, 1462/7 położonych w miejscowości Wola Mielecka, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 05.06.2019 Utworzono: 05.06.2019

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Obwieszczenie Nr WPN.6320.2.4 2019.KCh.4 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 4 czerwca 2019 r. o przystąpieniu do opracowywania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000Dolna Wisłoka z Dopływami PLH180053 położonego w województwie podkarpackim
więcej...
Aktualizacja: 05.06.2019 Utworzono: 05.06.2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Obwieszczenie Nr RGP.6733.21.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 3.06.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działce nr ewid. gr. 1553 położonej w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 04.06.2019 Utworzono: 03.06.2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Obwieszczenie Nr RGP.6733.10.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 3.06.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.gr. 519/19, 519/9, 519/8, 519/28, 519/27 położonych w miejscowości Wola Mielecka, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 04.06.2019 Utworzono: 03.06.2019

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Zawiadomienie Nr RZ.ZUZ.2.421.127.2019.HK Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 15 maja 2019 r.
więcej...
Aktualizacja: 31.05.2019 Utworzono: 16.05.2019

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Obwieszczenie Nr RZ.ZUZ.2.421.126.2019.HK Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 15 maja 2019 r.
więcej...
Aktualizacja: 31.05.2019 Utworzono: 16.05.2019
 lewy  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
aktualne... Początek strony