Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (wygasły...)

Obwieszczenie Nr RZ.ZUZ.2.421.420.2019.HK Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wisłoki nowego obiektu budowlanego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem średniego ciśnienia do punktu redukcyjno - pomiarowego dla budynku jednorodzinnego w miejscowości Wola Mielecka, gmina Mielec, na działkach o nr ewid. 1071/3, 1071/9, 1071/7 obręb Wola Mielecka, gmina Mielec.
powrót...
Informacja wytworzona przez Jerzy Żygłowicz - Dyrektor Zarzą dnia 24.12.2019
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 24.12.2019. Wygasa 24.01.2020. Odsłon 9251
Początek strony