Posiedzenia komisji

Informacja o posiedzeniu komisji
W dniu 27 maja 2019 r. w budynku UG Mielec ul. Głowackiego 5 (sala posiedzeń) o godz. 11. 00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego.
więcej...
Aktualizacja: 22.05.2019 Utworzono: 22.05.2019

archiwum... Początek strony