Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Obwieszczenie Nr RZ.2.4.521.129.2019.AN Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych dla inwestycji pod nazwą: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia" ha działkach nr ewid gr. 353, 352, 351, 1415, 350, 361/1, 335 położonych w miejscowości Wola Mielecka, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 22.11.2019 Utworzono: 22.11.2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Obwieszczenie Nr RGP.6733.46.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 22.11.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid. gr. 572/20, 572/23, 572/25, 572/26, 1465 położonych w miejscowości Wola Mielecka, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 22.11.2019 Utworzono: 22.11.2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Obwieszczenie Nr RGP.6733.38.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 21.11.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid. gr. 70/7, 70/4, 70/3, 70/2, 70/1, 70/5 położonych w miejscowości Wola Mielecka, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 22.11.2019 Utworzono: 21.11.2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Obwieszczenie Nr RGP.6733.37.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 21.11.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej” na działkach nr ewid. gr. 33, 34/2, 34/4, 34/6, 34/8, 34/10, 34/11 położonych w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 22.11.2019 Utworzono: 21.11.2019

Obwieszczenie Starosty Powiatu Mieleckiego

Obwieszczenie Nr OŚ.6540.3.2019.MS Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla określenia geologiczno-inżynierskich warunków posadowienia dla zadania pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra - Radomyśl Wielki - Mielec od m. Piątkowiec do m. Rzędzianowice wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” w ramach zadania pn
więcej...
Aktualizacja: 22.11.2019 Utworzono: 22.11.2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Obwieszczenie Nr RGP.6730.108.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 18.11.2019 r. w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr ewid. 1800/19 położonej w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 19.11.2019 Utworzono: 18.11.2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Obwieszczenie Nr RGP.6733.40.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 14.11.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej” na działce nr ewid. gr.1123/2 położonej w miejscowości Chrząstów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 14.11.2019 Utworzono: 14.11.2019

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Obwieszczenie Nr RZ.ZUZ.2.421.379.2019.HK Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie wniosku o o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych tj. wykonanie urządzenia wodnego-drenażu służącego do wprowadzania oczyszczonych ścieków bytowych z przydomowej oczyszczalni ścieków oraz na gromadzenie na obszarze szczególnego zagroż
więcej...
Aktualizacja: 08.11.2019 Utworzono: 08.11.2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Tuszów Narodowy

Obwieszczenie Nr BB.6733.35.2019 Wójta Gminy Tuszów Narodowy z dnia 5.11.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na inwestycję pod nazwą "Budowa odcinka sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kV, słupowej stacji transforma-torowej 15kV / 0,4kV oraz odcinka sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV wraz z budową przyłączy nN-0,4Kv" w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 05.11.2019 Utworzono: 05.11.2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Obwieszczenie Nr RGP.6733.38.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 5.11.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid. gr. 70/7, 70/4, 70/3, 70/2, 70/1, 70/5 położonych w miejscowości Wola Mielecka, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 05.11.2019 Utworzono: 05.11.2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Obwieszczenie Nr RGP.6733.37.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 5.11.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej” na działkach nr ewid. gr. 33, 34/2, 34/4, 34/6, 34/8, 34/10, 34/11 położonych w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 05.11.2019 Utworzono: 05.11.2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Obwieszczenie Nr RGP.6733.36.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 4.11.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid. gr. 638/4, 638/5 położonych w miejscowości Trześń, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 04.11.2019 Utworzono: 04.11.2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Obwieszczenie Nr RGP.6733.35.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 4.11.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid. gr. 647, 648/2 położonych w miejscowości Goleszów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 04.11.2019 Utworzono: 04.11.2019

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Obwieszczenie Nr RZ.ZUZ.2.421.368.2019.HK Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wisłoki nowego obiektu budowlanego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem średniego ciśnienia do punktu redukcyjno - pomiarowego dla budynku sakralnego w miejscowości Wola Mielecka, gmina Mielec, na działkac
więcej...
Aktualizacja: 04.11.2019 Utworzono: 04.11.2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Obwieszczenie Nr RGP.6733.44.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 31.10.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid. gr. 845, 846 położonych w miejscowości Chrząstów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 31.10.2019 Utworzono: 31.10.2019
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 13  prawy
aktualne... Początek strony