Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Obwieszczenie Nr RGP.6730.72.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 5.09.2019 r. w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budowa budynku gospodarczo-garażowego na działce nr ewid. 396/2 położonej w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 05.09.2019 Utworzono: 05.09.2019

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Informacja Nr RZ.ZUZ.2.421.252.2019.HM Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o. o. oznaczonej BOT-E2/48 w części działki o nr ewid. 1193 obręb 0041 Podleszany gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 04.09.2019 Utworzono: 04.09.2019

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Obwieszczenie Nr RZ.ZUZ.2.421.294.2019.HK Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wisłoki nowych obiektów budowlanych - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 774/30 obręb Podleszany, gmina Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 04.09.2019 Utworzono: 04.09.2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Obwieszczenie Nr RGP.6220.1.2015 Wójta Gminy Mielec z dnia 3.09.2019 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z przeprowadzeniem oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa istniejącego progu betonowego w km 21 + 605 rzeki Wisłoki wraz z montażem 3 szt. przęseł z powłok piętrzących wodę oraz wybudowanie odkrytego kanału dopływowego i odpływowego dla wody z małej elektrowni wodnej „Mielec”, budowie budynku małej elektrowni wodnej o mocy 1
więcej...
Aktualizacja: 03.09.2019 Utworzono: 03.09.2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Obwieszczenie Nr RGP.6733.26.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 3.09.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid. gr. 649/9, 649/14, 649/17, 649/21, 649/24, 649/28, 649/29 położonych w miejscowości Trześń, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 03.09.2019 Utworzono: 03.09.2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Obwieszczenie Nr RGP.6730.105.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 2.09.2019 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr ewid. 774/16 położonej w miejscowości Podleszany, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 02.09.2019 Utworzono: 02.09.2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Obwieszczenie Nr RGP.6733.27.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 28.08.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia” na działce nr ewid. gr. 1239/17 położonej w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 28.08.2019 Utworzono: 28.08.2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Obwieszczenie Nr RGP.6733.28.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 28.08.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid. gr. 83, 61, 60/1, 90, 99/1, 100/6 położonych w miejscowości Złotniki, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 28.08.2019 Utworzono: 28.08.2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Obwieszczenie Nr RGP.6733.24.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 27.08.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej” na działkach nr ewid. gr. 1126/5, 110, 1190, 1126/6, 1127/2, 1128/2 położonych w miejscowości Chrząstów, gmina Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 28.08.2019 Utworzono: 27.08.2019

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Obwieszczenie Nr RZ.ZUZ.2.421.286.2019.HK Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wisłoki nowych obiektów budowlanych - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o nr ewid.567/4 obręb Wola Mielecka, gmina Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 27.08.2019 Utworzono: 27.08.2019

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Obwieszczenie Nr RZ.ZUZ.2.421.257.2019.HK Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wisłoki nowego obiektu budowlanego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem średniego ciśnienia do punktu redukcyjno - pomiarowego dla czterech budynków mieszkalnych w miejscowości Podleszany, gmina Mielec, na działk
więcej...
Aktualizacja: 27.08.2019 Utworzono: 27.08.2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Obwieszczenie Nr RGP.6733.33.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 23.08.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid. gr. 106/18, 105 położonych w miejscowości Złotniki, gm. Mielec .
więcej...
Aktualizacja: 23.08.2019 Utworzono: 23.08.2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Obwieszczenie Nr RGP.6733.29.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 23.08.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid. gr.572/20, 572/23, 572/25, 572/26 położonych w miejscowości Wola Mielecka, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 23.08.2019 Utworzono: 23.08.2019

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Obwieszczenie Nr RZ.ZUZ.2.421.261.2019.HK Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wisłoki nowych obiektów budowlanych - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 222/4 obręb Podleszany, gmina Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 20.08.2019 Utworzono: 20.08.2019

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Obwieszczenie Nr RZ.ZUZ.2.421.260.2019.HK Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wisłoki nowych obiektów budowlanych - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku gospodarczo - garażowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna oraz budynku gospodarczego na działce o nr ewid. 1247/11 obręb Wola
więcej...
Aktualizacja: 20.08.2019 Utworzono: 20.08.2019
 lewy  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  z 13  prawy
aktualne... Początek strony