Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Obwieszczenie Nr RGP.6220.1.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 29.10.2019 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Wykonanie studni eksploatacyjnych S-5 i S-6 na potrzeby ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na terenie istniejącego ujęcia w Rzędzianowicach na działce ew. nr 1710/1 obręb 0043 w miejscowości Rzędzianowice, gmina Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 29.10.2019 Utworzono: 29.10.2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Czermin

Obwieszczenie Nr Rn.6220.1.2019 Wójta Gminy Czermin z dnia 21.10.2019 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra - Radomyśl Wielki - Mielec od m. Piątkowiec do m. Rzędzianowice wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych".
więcej...
Aktualizacja: 29.10.2019 Utworzono: 29.10.2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Obwieszczenie Nr RGP.6733.42.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 25.10.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid. gr. 353, 352, 351, 1415, 350, 361/1, 335 położonych w miejscowości wola Mielecka, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 25.10.2019 Utworzono: 25.10.2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Obwieszczenie Nr RGP.6733.41.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 24.10.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid. gr. 1401/3, 1401/2, 1401/1 położonych w miejscowości Podleszany, gm. Mielec .
więcej...
Aktualizacja: 25.10.2019 Utworzono: 24.10.2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Obwieszczenie Nr RGP.6730.105.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 22.10.2019 r. w sprawie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr ewid. 774/16 położonej w miejscowości Podleszany, gm. Mielec
więcej...
Aktualizacja: 22.10.2019 Utworzono: 22.10.2019

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Obwieszczenie Nr RZ.ZUZ.2.421.340.2019.HK Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wisłoki nowych obiektów budowlanych - budowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid.1168 obręb 41 Podleszany, gmina Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 22.10.2019 Utworzono: 18.10.2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Obwieszczenie Nr RGP.6730.108.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 21.10.2019 r. w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr ewid. 1800/19 położonej w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 21.10.2019 Utworzono: 21.10.2019

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Obwieszczenie Nr RZ.ZUZ.2.421.323.2019.HK Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 14 października 2019 r. w sprawie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wisłoki nowych obiektów budowlanych - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid.507/14 położonej w miejscowości Wola Mielecka, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 18.10.2019 Utworzono: 18.10.2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Obwieszczenie Nr RGP.6733.36.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 16.10.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid. gr. 638/4, 638/5 położonych w miejscowości Trześń, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 16.10.2019 Utworzono: 16.10.2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Obwieszczenie Nr RGP.6733.35.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 16.10.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid. gr. 647, 648/2 położonych w miejscowości Goleszów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 16.10.2019 Utworzono: 16.10.2019

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Obwieszczenie Nr WOOŚ.420.11.6.2019.AH.24 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 9 października 2019 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 103 427 Wola Mielecka do osiedla wraz z drogami wewnętrznymi w granicach istniejącego pasa drogowego w miejscowości Wola Mielecka”.
więcej...
Aktualizacja: 15.10.2019 Utworzono: 15.10.2019

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Obwieszczenie Nr WOOŚ.420.11.6.2019.AH.23 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 9 października 2019 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 103 427 Wola Mielecka do osiedla wraz z drogami wewnętrznymi w granicach istniejącego pasa drogowego w miejscowości Wola Mielecka”.
więcej...
Aktualizacja: 15.10.2019 Utworzono: 15.10.2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Obwieszczenie Nr RGP.6733.32.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 14.10.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid. gr. 1488/29, 1488/9, 1465, 1488/22, 1488/28, 1488/16, 1488/30, 1488/31, 1488/41, 1488/43, 1488/42, 1488/21 położonych w miejscowości Podleszany, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 15.10.2019 Utworzono: 14.10.2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Obwieszczenie Nr RGP.6733.40.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 11.10.2019 r. w sprawie sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej” na działce nr ewid. gr.1123/2 położonej w miejscowości Chrząstów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 11.10.2019 Utworzono: 11.10.2019

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Obwieszczenie Nr RZ.ZUZ.2.421.292.2019.HK Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 2 października 2019 r. sprawie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z nawierzchni dróg do rowów przydrożnych w ramach inwestycji pn.: „Przebudowa drogi nr 103427 Wola Mielecka do osiedla wraz z drogami wewnętrznymi w granicach pasa drogowego w m. Wola Mielecka".
więcej...
Aktualizacja: 07.10.2019 Utworzono: 03.10.2019
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 13  prawy
aktualne... Początek strony