Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
1 Dodano ogłoszenie: Oświadczenia majątkowe radnych na początek kadencji 2018-2023 z dn. 14-01-2019 Ogłoszenia 14.01.2019 14:05 Łukasz Pezda
2 Dodano protokół : Protokoły nr. II/2018 Protokoły 14.01.2019 10:56 Łukasz Pezda
3 Zmieniono ogłoszenie: Budżet Gminy Mielec na 2019 r. z dn. 11-01-2019 Ogłoszenia 11.01.2019 13:38 Łukasz Pezda
4 Dodano przetarg :ZPM.271.1.2019 z dn. 11-01-2019 Przetargi 11.01.2019 12:43 Andrzej Bieniek
5 Zmieniono ogłoszenie: Wybory Samorządowe 2018 z dn. 11-01-2019 Ogłoszenia 11.01.2019 12:21 Łukasz Pezda
6 Zmieniono ogłoszenie: Wybory Samorządowe 2018 z dn. 11-01-2019 Ogłoszenia 11.01.2019 12:21 Łukasz Pezda
7 Zmieniono ogłoszenie: Wybory Samorządowe 2018 z dn. 11-01-2019 Ogłoszenia 11.01.2019 12:20 Łukasz Pezda
8 Dodano ogłoszenie: Wybory uzupełniające do Rady Gminy Mielec 2019 z dn. 11-01-2019 Ogłoszenia 11.01.2019 12:20 Łukasz Pezda
9 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec z dn. 11-01-2019 Ogłoszenia 11.01.2019 11:15 Łukasz Pezda
10 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec z dn. 11-01-2019 Ogłoszenia 11.01.2019 11:14 Łukasz Pezda
11 Dodano ogłoszenie: Informacja o wynikach naboru z dn. 11-01-2019 Ogłoszenia 11.01.2019 8:51 Łukasz Pezda
12 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec z dn. 10-01-2019 Ogłoszenia 10.01.2019 14:36 Łukasz Pezda
13 Zmieniono ogłoszenie: Interpelacja radnego Wojciecha Zaręby z dnia 28.12.2018 r. z dn. 10-01-2019 Ogłoszenia 10.01.2019 14:34 Łukasz Pezda
14 Dodano ogłoszenie: Interpelacja radnego Wojciecha Zaręby z dnia 28.12.2018 r. z dn. 10-01-2019 Ogłoszenia 10.01.2019 14:34 Łukasz Pezda
15 Zmieniono ogłoszenie: Interpelacja radnego Andrzeja Klicha z dnia 28.12.2018 r. z dn. 10-01-2019 Ogłoszenia 10.01.2019 14:32 Łukasz Pezda

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 243  prawy

Do druku Początek strony