Rejestr zmian w biuletynie

Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
1 Usunięto ogłoszenie: Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy za 2016 r. z dn. 28-03-2019 Ogłoszenia 02.01.2024 7:52 Łukasz Pezda
2 Usunięto ogłoszenie: Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Mielec za 2016 rok z dn. 28-03-2019 Ogłoszenia 02.01.2024 7:52 Łukasz Pezda
3 Usunięto ogłoszenie: Oświadczenia majątkowe Radnych za 2016 rok z dn. 28-03-2019 Ogłoszenia 02.01.2024 7:50 Łukasz Pezda
4 Usunięto ogłoszenie: Oświadczenie majątkowe Wójta za 2016 r. z dn. 28-03-2019 Ogłoszenia 02.01.2024 7:50 Łukasz Pezda
5 Usunięto ogłoszenie: Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy za 2015 r. z dn. 28-03-2019 Ogłoszenia 02.01.2023 8:26 Łukasz Pezda
6 Usunięto ogłoszenie: Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Mielec za 2015 rok z dn. 28-03-2019 Ogłoszenia 02.01.2023 8:26 Łukasz Pezda
7 Usunięto ogłoszenie: Oświadczenia majątkowe Radnych za 2015 rok z dn. 28-03-2019 Ogłoszenia 02.01.2023 8:24 Łukasz Pezda
8 Usunięto ogłoszenie: Oświadczenie majątkowe Wójta za 2015 r. z dn. 28-03-2019 Ogłoszenia 02.01.2023 8:23 Łukasz Pezda
9 Usunięto ogłoszenie: Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy za 2014 rok z dn. 28-03-2019 Ogłoszenia 03.01.2022 7:44 Łukasz Pezda
10 Usunięto ogłoszenie: Oświadczenie majątkowe Zastępcy Wójta na zakończenie kadencji z dn. 28-03-2019 Ogłoszenia 03.01.2022 7:44 Łukasz Pezda
11 Usunięto ogłoszenie: Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Mielec za 2014 rok z dn. 28-03-2019 Ogłoszenia 03.01.2022 7:42 Łukasz Pezda
12 Usunięto ogłoszenie: Oświadczenia majątkowe Radnych na początek kadencji z dn. 28-03-2019 Ogłoszenia 03.01.2022 7:41 Łukasz Pezda
13 Usunięto ogłoszenie: Oświadczenia majątkowe Radnych za 2014 rok z dn. 28-03-2019 Ogłoszenia 03.01.2022 7:41 Łukasz Pezda
14 Usunięto ogłoszenie: Oświadczenie majątkowe Wójta za 2014 r. z dn. 28-03-2019 Ogłoszenia 03.01.2022 7:40 Łukasz Pezda
15 Usunięto ogłoszenie: Oświadczenie majątkowe Wójta za 2014 z dn. 28-03-2019 Ogłoszenia 03.01.2022 7:39 Łukasz Pezda

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 400  prawy

Do drukuPoczątek strony