Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (wygasły...)

Obwieszczenie Nr RZ.ZUZ.2.421.439.2019.HK Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wisłoki nowych obiektów budowlanych - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wraz z infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid.1009/4 obręb 47 Wola Mielecka, gmina Mielec.
powrót...
Informacja wytworzona przez Jerzy Żygłowicz - Dyrektor Zarzą dnia 24.12.2019
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 24.12.2019. Wygasa 24.01.2020. Odsłon 8286
Początek strony