Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec (wygasły...)

Obwieszczenie Nr RGP.6733.54.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 30.12.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid. gr. 653, 617, 594, 425/2 położonych w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.
powrót...
Informacja wytworzona przez Józef Piątek - Wójt Gminy Mielec dnia 30.12.2019
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 30.12.2019. Wygasa 30.01.2020. Odsłon 9232
Początek strony