Wykaz wniosków o udostępnienie informacji publicznej

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej OA.1431.54.2019
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie odliczania VAT od inwestycji wodno-kanalizacyjnych.
więcej...
Aktualizacja: 05.12.2019 Utworzono: 04.12.2019
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej OA.1431.53.2019
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie przyjęcia rezolucji/uchwały/stanowiska w związku z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.
więcej...
Aktualizacja: 05.12.2019 Utworzono: 03.12.2019
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej OA.1431.52.2019
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie przyjęcia rezolucji, uchwały, stanowiska w związku z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.
więcej...
Aktualizacja: 05.12.2019 Utworzono: 25.11.2019
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej OA.1431.51.2019
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie przyjęcia rezolucji/uchwały/stanowiska w związkuk z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.
więcej...
Aktualizacja: 03.12.2019 Utworzono: 03.12.2019

archiwum... Początek strony