Wykaz wniosków o udostępnienie informacji publicznej

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej OA.1431.46.2019
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie dokumentów na temat drogi gminnej Wólka Książnicka - Książnice.
więcej...
Aktualizacja: 27.09.2019 Utworzono: 24.09.2019
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej OA.1431.45.2019
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie kanału melioracyjnego Nr 2 przepływającego przez Książnice (przysiółek Wólka Książnicka).
więcej...
Aktualizacja: 25.09.2019 Utworzono: 24.09.2019
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej OA.1431.44.2019
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie sposobów przyjmowania zgłoszeń i interwencji w przypadku podejrzenia spalania śmieci/odpadów.
więcej...
Aktualizacja: 17.09.2019 Utworzono: 17.09.2019

archiwum... Początek strony