Wniosek o udostępnienie informacji publicznej OA.1431.41.2019 (wygasły...)

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie realizacji zadań własnych z obszaru wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji sanitarnej, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych.
powrót...
Informacja wytworzona przez Józef Piątek - Wójt Gminy Mielec dnia 09.09.2019
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 10.09.2019. Wygasa 11.10.2019. Odsłon 159
Wersja : 1 2 
Początek strony