Wykaz wniosków o udostępnienie informacji publicznej

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej OA.1431.10.2018

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie działki nr ewidencyjny 304 o powierzchni 0,0144 ha, obręb 0048 Złotniki,położonej w miejscowości Złotniki.
więcej...
Aktualizacja: 24.06.2019 Utworzono: 13.02.2018

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej OA.1431.9.2018

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie wniosków o realizację zadania publicznego, gminnej rady oświatowej, gminnej rady działalności pożytku publicznego, funduszu sołeckiego, budżetu obywatelskiego.
więcej...
Aktualizacja: 24.06.2019 Utworzono: 06.02.2018

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej OA.1431.8.2018

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie wykazu imprez masowych w mieście w latach 2016 oraz 2017.
więcej...
Aktualizacja: 24.06.2019 Utworzono: 08.02.2018

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej OA.1431.7.2018

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie operatora sieci telefonii komórkowej, danych dotyczących nazwy operatora, ilości posiadanych numerów telefonicznych, terminów umów oraz wysokości abonamentów za wykonywane przez operatora usługi.
więcej...
Aktualizacja: 24.06.2019 Utworzono: 05.02.2018

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej OA.1431.6.2018

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie liczby zakupionych ryz papieru do drukarek oraz ilości funduszy, jakie przeznaczono na zakup tonerów oraz serwis drukarek (ceny netto) w roku ubiegłym, kwoty za dzierżawę drukarek za rok ubiegły oraz bieżący (cena netto).
więcej...
Aktualizacja: 24.06.2019 Utworzono: 31.01.2018

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej OA.1431.5.2018

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie umowy na doraźne zlecenia wyłapywania bezdomnych zwierząt, umowy na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, liczby bezdomnych zwierząt, kosztu realizacji zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.
więcej...
Aktualizacja: 24.06.2019 Utworzono: 26.01.2018

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej OA.1431.4.2018

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie Uchwał Rady Gminy ustalających sposób naliczania, poboru i wysokości opłaty adiacenckiej na podstawie art. 143 ust. 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.0.2147 z późn. zm.)związanej z budową drogi w latach 1997-2017.
więcej...
Aktualizacja: 24.06.2019 Utworzono: 23.01.2018

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej OA.1431.3.2018

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie programów komputerowych i aplikacji jakie posiada Gmina w swoich zasobach, na których pracują pracownicy Gminy.
więcej...
Aktualizacja: 24.06.2019 Utworzono: 15.01.2018

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej OA.1431.2.2018

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie wskazania czy w postępowaniach prowadzonych w Państwa urzędzie zastosowanie znalazła wprowadzona z dniem 1 czerwca 2017 r. instytucja posiedzenia w trybie współdziałania (art. 106a k.p.a.).
więcej...
Aktualizacja: 24.06.2019 Utworzono: 10.01.2018

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej OA.1431.1.2018

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie kopii wszystkich umów jakje Urząd zawierał w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
więcej...
Aktualizacja: 24.06.2019 Utworzono: 02.01.2018

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej OA.1431.39.2017

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie dokumentów dotyczących rozbudowy Szkoły Podstawowej wraz z zapleczem przedszkolnym w Rzędzianowicach.
więcej...
Aktualizacja: 24.06.2019 Utworzono: 21.12.2017

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej OA.1431.38.2017

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie zakupu, eksploatacji i planów zakupu kotła na biomasę dla budynku użyteczności publicznej.
więcej...
Aktualizacja: 24.06.2019 Utworzono: 07.12.2017

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej OA.1431.37.2017

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie jaka firma świadczy usługi Videorelacji/Transmisji z obrad do Internetu, w jakiej cenie i jakie usługi wchodzą w zakres tej usługi.
więcej...
Aktualizacja: 24.06.2019 Utworzono: 20.12.2017

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej OA.1431.36.2017

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie drogi nr 1082/1 położonej w Rydzowie, dz. nr 1425 położonej w Woli Mieleckiej.
więcej...
Aktualizacja: 24.06.2019 Utworzono: 27.11.2017

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej OA.1431.35.2017

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie Młodzieżowej Rady Gminy.
więcej...
Aktualizacja: 24.06.2019 Utworzono: 24.10.2017
 lewy  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
aktualne... Początek strony