Wykaz wniosków o udostępnienie informacji publicznej

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej OA.1431.55.2018

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie wydanych decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości.
więcej...
Aktualizacja: 25.06.2019 Utworzono: 26.11.2018

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej OA.1431.54.2018

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie wysokości dotacji dla przedszkoli niepublicznych, liczby dzieci w przedszkolach, wydatkach w przedszkolach publicznych, dotacji dla dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach niepublicznych w latach 2008-2009.
więcej...
Aktualizacja: 25.06.2019 Utworzono: 26.11.2018

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej OA.1431.53.2018

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie systemu do obsługi zamówień publicznych drogą elektroniczną, systemu elektronicznego obiegu dokumentów lub systemu elektronicznego zarzadzania dokumentacją, autorstwa użytkowanego Biuletynu Informacji Publicznej, systemu do weryfikacji podpisów elektronicznych.
więcej...
Aktualizacja: 25.06.2019 Utworzono: 20.11.2018

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej OA.1431.52.2018

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie działalności marketingowej i promocyjnej Urzędu i innych podmiotów w jednostce terytorialnej.
więcej...
Aktualizacja: 25.06.2019 Utworzono: 29.10.2018

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej OA.1431.51.2018

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie podmiotów odławiających bezdomne zwierzęta z terenu gminy, liczby zwierząt: przyjętych, uśpionych, zbiegłych, umów z podmiotami świadczącymi usługi, kosztów poniesionych przez gminę - w 2017 r.
więcej...
Aktualizacja: 25.06.2019 Utworzono: 10.10.2018

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej OA.1431.50.2018

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie planu utworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2019 roku, zamierzenia skorzystania z dotacji w ramach programu "MALUCH+", utworzenia nowych miejsc dla seniorów w formie Klubu Seniora bądź Dziennego Domu Pomocy.
więcej...
Aktualizacja: 25.06.2019 Utworzono: 08.10.2018

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej OA.1431.49.2018

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie odbytych przez pracowników urzędu miasta oraz pracowników pozostałych jednostek miasta odpłatnych szkoleniach lub udziału w odpłatnych konferencjach albo innych tego typu odpłatnych przedsięwzięciach w latach 2014 - 2018.
więcej...
Aktualizacja: 25.06.2019 Utworzono: 28.09.2018

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej OA.1431.48.2018

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie rozpatrywania wniosków o sprzedaż bezprzetargową, stosowania przepisów ustawy art. 37 ust 2 pkt 6 ugn. (lata 2005-2018).
więcej...
Aktualizacja: 25.06.2019 Utworzono: 24.09.2018

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej OA.1431.47.2018

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług za okresy sprzed 1 stycznia 2017 r.
więcej...
Aktualizacja: 25.06.2019 Utworzono: 02.10.2018

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej OA.1431.46.2018

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie not obciążeniowych, wezwań do zapłaty oraz oświadczeń o potrąceniu, dotyczących wszelkich kar umownych naliczonych przez urząd w ciągu ostatnich 3 lat.
więcej...
Aktualizacja: 25.06.2019 Utworzono: 07.09.2018

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej OA.1431.45.2018

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie wysokości stosowanej przez gminę stawki za zajęcie 1 m2 pasa drogowego za rok z tytułu umieszczenia w pasie drogowym dróg gminnych infrastruktury telekomunikacyjnej, treści uchwały organu uchwałodawczego gminy, określającej aktualną wysokość opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
więcej...
Aktualizacja: 25.06.2019 Utworzono: 05.09.2018

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej OA.1431.44.2018

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie planowanego terminu realizacji inwestycji w zakresie budowy kanalizacji ściekowej na terenie wsi Podleszany.
więcej...
Aktualizacja: 25.06.2019 Utworzono: 27.08.2018

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej OA.1431.43.2018

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie procedury i terminów rozpatrywania przez Gminę Mielec wniosków o nabycie bezprzetargowe działek własności Gminy Mielec, w przypadku , gdy w gminie brak jest generalnych zasad określających taką procedurę.
więcej...
Aktualizacja: 25.06.2019 Utworzono: 23.08.2018

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej OA.1431.42.2018

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie podmiotu świadczącego obsługę prawną urzędu, rodzaju, daty zawarcia umowy, wysokości wynagrodzenia z tytułu świadczonej obsługi prawnej.
więcej...
Aktualizacja: 25.06.2019 Utworzono: 09.08.2018

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej OA.1431.41.2018

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie wysokości dotacji podmiotowej dla przedszkoli niepublicznych, liczby dzieci w przedszkolach publicznych w latach 2008-2017, wydatkach w przedszkolach publicznych, wysokości dotacji dla dzieci niepełnosprawnych.
więcej...
Aktualizacja: 24.06.2019 Utworzono: 01.08.2018
 lewy  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
aktualne... Początek strony