Wniosek o udostępnienie informacji publicznej OA.1431.52.2019 (wygasły...)

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie przyjęcia rezolucji, uchwały, stanowiska w związku z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.
powrót...
Informacja wytworzona przez Mirosław Serafin - Kierownik Ref dnia 25.11.2019
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 05.12.2019. Wygasa 05.01.2020. Odsłon 159
Początek strony