Wniosek o udostępnienie informacji publicznej OA.1431.53.2019 (wygasły...)

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie przyjęcia rezolucji/uchwały/stanowiska w związku z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.
powrót...
Informacja wytworzona przez Mirosław Serafin - Kierownik Ref dnia 03.12.2019
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 05.12.2019. Wygasa 05.01.2020. Odsłon 300
Wersja : 1 2 
Początek strony