Wykaz wniosków o udostępnienie informacji publicznej

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej OA.1431.25.2018

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie Programu Ochrony Środowiska, Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, Planu Gospodarki Odpadami.
więcej...
Aktualizacja: 24.06.2019 Utworzono: 07.05.2018

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej OA.1431.24.2018

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie prowadzonych spraw sądowych z udziałem Gminy Mielec w okresie 2012 - 2018 r tj. z określeniem przedmiotu sporu i charakteru w jakim występowała Gmina.
więcej...
Aktualizacja: 24.06.2019 Utworzono: 04.05.2018

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej OA.1431.23.2018

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie przeprowadzonego w dniu 31.10.2013 r. przetargu dot. dz. 1072/6 położonej wRzędzianowicach.
więcej...
Aktualizacja: 24.06.2019 Utworzono: 04.05.2018

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej OA.1431.22.2018

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie liczby osób zatrudnionych i kwoty wynagrodzenia w Urzędzie Miasta w 2017 r.
więcej...
Aktualizacja: 24.06.2019 Utworzono: 30.04.2019

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej OA.1431.21.2018

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie kosztu odbioru odpadów segregowanych, zmieszanych na mieszkańca/nieruchomość (stawka miesięczna) w latach 2013-2018, liczbę gospodarstw domowych, ilość odpadów komunalnych z gospodarstw domowych w latach 2012-2018.
więcej...
Aktualizacja: 24.06.2019 Utworzono: 24.04.2018

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej OA.1431.20.2018

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrooow zawierającymi azbest w roku 2017 i 2018.
więcej...
Aktualizacja: 24.06.2019 Utworzono: 16.04.2018

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej OA.1431.19.2018

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie liczby cmentarzy komunalnych. cmentarzy rzymskokatolickich, żydowskich, prawosławnych, ewangelickich, wojennych ewentualnie innych wyznań znajduje się na Państwa terenie.
więcej...
Aktualizacja: 24.06.2019 Utworzono: 06.04.2018

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej OA.1431.18.2018

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie portalu elektronicznych zamówień publicznych wdrażanego w związkuz obowiązkiem używania środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia od 18 października 2018 r., wynikającym z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
więcej...
Aktualizacja: 24.06.2019 Utworzono: 03.04.2018

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej OA.1431.17.2018

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie działki nr ewidencyjny 304 o powierzchni 0,0144 ha, obręb 0048 Złotniki, położonej w miejscowości Złotniki.
więcej...
Aktualizacja: 24.06.2019 Utworzono: 27.03.2018

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej OA.1431.16.2018

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie kosztów funkcjonowania urzędu za rok 2017.
więcej...
Aktualizacja: 24.06.2019 Utworzono: 27.03.2018

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej OA.1431.15.2018

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie umowy na bieżący rok na odławianie, transport i opiekę weterynaryjną nad bezdomnymi zwierzętami, uchwał podjętych przez Radę Gminy określających program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, kopię umowy ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt.
więcej...
Aktualizacja: 24.06.2019 Utworzono: 23.03.2018

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej OA.1431.14.2018

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie informacji dotyczącej wysokości środków przeznaczonych w budżecie na rok 2018 na opracowanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska, Programu Usuwania Azbestu wraz z inwentaryzacją, ewidencji zabytków oraz Programu Opieki nad Zabytkami.
więcej...
Aktualizacja: 24.06.2019 Utworzono: 08.03.2018

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej OA.1431.13.2018

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie informacji o zarobkach uzyskanych przez sekretarza gminy uzyskanych w 2015 r.
więcej...
Aktualizacja: 24.06.2019 Utworzono: 28.02.2018

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej OA.1431.12.2018

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie wydatków jakie zostały poniesione przez Urząd Gminy Mielec oraz jednostkę samorządową, którą Urząd Gminy Mielec reprezentuje w 2014 i w 2015 roku w związku z 23 Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który miał miejsce 11 stycznia 2015 roku.
więcej...
Aktualizacja: 24.06.2019 Utworzono: 19.02.2018

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej OA.1431.11.2018

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie audytu wewnętrznego.
więcej...
Aktualizacja: 24.06.2019 Utworzono: 15.02.2018
 lewy  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
aktualne... Początek strony