Wykaz wniosków o udostępnienie informacji publicznej

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej OA.1431.19.2017

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie planów przedsięwzięć inwestycyjnych, przy których braną pod uwagę formułą realizacji jest partnerstwo publiczno-prywatne (ppp).
więcej...
Aktualizacja: 24.06.2019 Utworzono: 30.06.2017

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej OA.1431.18.2017

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie stan przygotowania Jednostek Samorządu Terytorialnego do działania w nowych warunkach z planowanym wejściem w życie Ustawy - Kodeks Urbanistyczno- Budowlany.
więcej...
Aktualizacja: 24.06.2019 Utworzono: 26.06.2017

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej OA.1431.17.2017

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie dz. 1082/1 i dz. 1133/1 położonych w Rydzowie.
więcej...
Aktualizacja: 24.06.2019 Utworzono: 12.06.2017

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej OA.1431.16.2017

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie adresów mail jednostek organizacyjnych których organem prowadzącym jest Państwa Jednostka Samorządu Terytorialnego.
więcej...
Aktualizacja: 24.06.2019 Utworzono: 30.05.2017

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej OA.1431.15.2017

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie budowy stacji P4 w miejscowości Wola Mielecka.
więcej...
Aktualizacja: 24.06.2019 Utworzono: 16.05.2017

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej OA.1431.14.2017

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
więcej...
Aktualizacja: 24.06.2019 Utworzono: 18.04.2017

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej OA.1431.13.2017

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie wykazu szkół, które skorzystały z dotacji celowych MEN w roku szkolnym 2016/2017.
więcej...
Aktualizacja: 24.06.2019 Utworzono: 11.04.2017

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej OA.1431.12.2017

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie liczby: decyzji zatwierdzających podział nieruchomości dotyczących gruntów budowlanych,  wszczętych postępowań w sprawie ustalenia wysokości opłat adiacenckichw, postępowań wszczętych w sprawie ustalenia wysokości opłat adiacenckich zostało zakończonych decyzją ostateczną latach 2014-2017.
więcej...
Aktualizacja: 24.06.2019 Utworzono: 10.04.2017

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej OA.1431.11.2017

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierającychazbest w roku 2016 i 2017 na terenie Państwa Gminy.
więcej...
Aktualizacja: 24.06.2019 Utworzono: 15.03.2017

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej OA.1431.10.2017

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie dokumentacji ochrony danych osobowych.
więcej...
Aktualizacja: 24.06.2019 Utworzono: 17.03.2017

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej OA.1431.9.2017

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie zakresu szkód w rolnictwie.
więcej...
Aktualizacja: 24.06.2019 Utworzono: 14.03.2017

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej OA.1431.8.2017

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie liczby wniosków o informację publiczną w latach 2014-2016.
więcej...
Aktualizacja: 24.06.2019 Utworzono: 01.03.2017

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej OA.1431.7.2017

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie inwentaryzacji wyrobów azbestowych.
więcej...
Aktualizacja: 24.06.2019 Utworzono: 24.02.2017

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej OA.1431.6.2017

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie planu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
więcej...
Aktualizacja: 24.06.2019 Utworzono: 27.02.2017

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej OA.1431.5.2017

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie zestawienia niepublicznych przedszkoli działąjących na terenie GMINY MIELEC w latach 2008-2015.
więcej...
Aktualizacja: 24.06.2019 Utworzono: 24.02.2017
 lewy  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
aktualne... Początek strony