Zarządzenia

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA

Numer: 89/2018, Z dnia: 25.10.2018


w sprawie wyznaczenia dnia 2 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Mielec
Załączniki:
zarzadzenie_2018_089.pdf
Informacja wytworzona przez Józef Piątek - Wójt Gminy Mielec dnia 25.10.2018.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 29.10.2018 , wersja 1

Numer: 277/2017, Z dnia: 09.05.2017


w sprawie ustalenia przedterminowego wyborczego zebrania wiejskiego we wsi Chrząstów
Załączniki:
zarzadzenie_277_2017.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 10.05.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 10.05.2017 , wersja 1

Numer: 276/2017, Z dnia: 09.05.2017


w sprawie przedterminowych wyborów sołtysa miejscowości Chrząstów w Gminie Mielec
Załączniki:
zarzadzenie_276_2017.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 10.05.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 10.05.2017 , wersja 1

Numer: 278/2017, Z dnia: 09.05.2017


w sprawie ustalenia wzorów druków służących do przeprowadzenia wyborów sołtysa wsi Chrząstów
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 10.05.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 10.05.2017 , wersja 1

Numer: 236/2016, Z dnia: 30.12.2016


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Załączniki:
zarzadzenie_236_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 235/2016, Z dnia: 30.12.2016


w sprawie przekazania środka trwałego
Załączniki:
zarzadzenie_235_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 234/2016, Z dnia: 20.12.2016


w sprawie wprowadzenia zasad przekazywania przez jednostki budżetowe i zakład budżetowy Gminy Mielec danych z zakresu VAT w formie jednolitego pliku kontrolnego
Załączniki:
zarzadzenie_234_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 233/2016, Z dnia: 20.12.2016


w sprawie scentralizowanych zasad prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Mielec i jej jednostkach organizacyjnych
Załączniki:
zarzadzenie_233_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 232/2016, Z dnia: 19.12.2016


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Załączniki:
zarzadzenie_232_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 231/2016, Z dnia: 30.11.2016


w sprawie sposobu realizacji zadań w wypadku wprowadzenia i zmiany stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP na terenie Gminy Mielec
Załączniki:
zarzadzenie_231_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 230/2016, Z dnia: 30.11.2016


W sprawie załącznika do Zarządzenia Nr 163/2016 z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do wynajęcia na działalność biurowo-usługową w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat wchodzących w skład budynku przy ul. Jadernych 7,39-300 Mielec (stara siedziba Urzędu Gminy Mielec ) usytuowanego na działce nr 1393 Obręb nr 1 – Stare Miasto Księga wieczysta dla przedmiotowej nieruchomości TB1M/00010241
Załączniki:
zarzadzenie_230_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 228/2016, Z dnia: 30.11.2016


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Załączniki:
zarzadzenie_228_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 229/2016, Z dnia: 30.11.2016


w sprawie wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Mielec
Załączniki:
zarzadzenie_229_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 227/2016, Z dnia: 28.11.2016


w sprawie przyznania nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe
Załączniki:
zarzadzenie_227_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 226/2016, Z dnia: 25.11.2016


w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu i powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości położonych w Woli Chorzelowskiej
Załączniki:
zarzadzenie_226_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 26  prawy
Początek strony