Zarządzenia

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: 432/2014, Z dnia: 31.03.2014


w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu do podejmowania wszelkich czynności w zakresie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w zakresie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Załączniki:
zarzadzenie 432_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 24.11.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 24.11.2014 , wersja 1

Numer: 499/2014, Z dnia: 02.09.2014


w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowań ...
Załączniki:
zarzadzenie 499_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 22.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 22.12.2014 , wersja 1

Numer: 481/2014, Z dnia: 14.07.2014


w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Mielec
Załączniki:
zarzadzenie 481_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 17.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 17.12.2014 , wersja 1

Numer: 474/2014, Z dnia: 26.06.2014


w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowań zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych na realizację zadań ...
Załączniki:
zarzadzenie 474_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 04.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 04.12.2014 , wersja 1

Numer: 490/2014, Z dnia: 18.08.2014


w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mielec za I półrocze 2014 roku
Załączniki:
zarzadzenie 490_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 17.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 17.12.2014 , wersja 1

Numer: 452/2014, Z dnia: 16.05.2014


w sprawie wprowadzenia alarmu przeciwpowodziowego na terenie Gminy Mielec
Załączniki:
zarzadzenie 452_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 02.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 02.12.2014 , wersja 1

Numer: 415/2014, Z dnia: 10.02.2014


w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych przez jednostki organizacyjne Gminy Mielec
Załączniki:
zarzadzenie 415_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 22.05.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 22.05.2014 , wersja 1

Numer: 434/2014, Z dnia: 04.04.2014


W sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za Dyrektora Szkoły Podstawowej w Książnicach
Załączniki:
zarzadzenie 434_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 24.11.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 24.11.2014 , wersja 1

Numer: 471/2014, Z dnia: 17.06.2014


w sprawie przyznania nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe
Załączniki:
zarzadzenie 471_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 02.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 02.12.2014 , wersja 1

Numer: 441/2014, Z dnia: 30.04.2014


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Załączniki:
zarzadzenie 441_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 27.11.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 27.11.2014 , wersja 1

Numer: 497/2014, Z dnia: 02.09.2014


w sprawie udzielenia upoważnień do sporządzania aktów pełnomocnictwa ...
Załączniki:
zarzadzenie 497_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 22.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 22.12.2014 , wersja 1

Numer: 461/2014, Z dnia: 30.05.2014


w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Podleszanach
Załączniki:
zarzadzenie 461_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 02.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 02.12.2014 , wersja 1

Numer: 446/2014, Z dnia: 08.05.2014


w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu do wydawania decyzji administracyjnych
Załączniki:
zarzadzenie 446_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 27.11.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 27.11.2014 , wersja 1

Numer: 444/2014, Z dnia: 05.05.2014


w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości w Mielcu ...
Załączniki:
zarzadzenie 444_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 27.11.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 27.11.2014 , wersja 1

Numer: 447/2014, Z dnia: 08.05.2014


w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu do wydawania decyzji administracyjnych.
Załączniki:
zarzadzenie 447_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 27.11.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 27.11.2014 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 26  prawy
Początek strony