Zarządzenia

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: 1/2014 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie powołania komisji ds. odbioru zadań...
Załączniki:
zarzadzenie 1_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 10/2014 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie : upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Mielec...
Załączniki:
zarzadzenie 10_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 100/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieruchomości...
Załączniki:
zarzadzenie 100_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 101/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej...
Załączniki:
zarzadzenie 101_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 102/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego...
Załączniki:
zarzadzenie 102_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 103/2015, Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania komisji konkursowej
Załączniki:
zarzadzenie 103_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 104/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Załączniki:
zarzadzenie 104_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 105/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania Komisji ds. odbioru zadania pod nazwą...
Załączniki:
zarzadzenie 105_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 106/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji...
Załączniki:
zarzadzenie 106_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 107/2015, Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania na terenie Gminy Mielec obwodowych komisji...
Załączniki:
zarzadzenie 107_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 108/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: upoważnienia osób do podpisywania sprawozdań
Załączniki:
zarzadzenie 108_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 109/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu...
Załączniki:
zarzadzenie 109_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 11/2014 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Załączniki:
zarzadzenie 11_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 110/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali wyborczych...
Załączniki:
zarzadzenie 110_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 111/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: ustalenia składu Gminnej Komisji do spraw szacowania strat...
Załączniki:
zarzadzenie 111_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 26  prawy
Początek strony