Zarządzenia

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA

Numer: 400/2014, Z dnia: 08.01.2014


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Załączniki:
zarzadzenie 400_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 21.05.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 21.05.2014 , wersja 1

Numer: 401/2014, Z dnia: 09.01.2014


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „ Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży – organizacja i prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w 2014 r.”
Załączniki:
zarzadzenie 401_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 21.05.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 21.05.2014 , wersja 1

Numer: 403/2014, Z dnia: 09.01.2014


w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania nauczycielom opłat za kształcenie, pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2014r.
Załączniki:
zarzadzenie 403_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 21.05.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 21.05.2014 , wersja 1

Numer: 402/2014, Z dnia: 09.01.2014


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu.
Załączniki:
zarzadzenie 402_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 21.05.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 21.05.2014 , wersja 1

Numer: 404/2014, Z dnia: 13.01.2014


w sprawie realizacji zadań obronnych oraz szkolenia obronnego w Gminie Mielec w 2014 roku
Załączniki:
zarzadzenie 404_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 21.05.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 21.05.2014 , wersja 1

Numer: 405/2014, Z dnia: 14.01.2014


W sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej, do reprezentowania Gminy Mielec w ramach zawartej umowy o współpracy na realizację Programu Edukacji Ekonomicznej „Na własne konto” zawartej pomiędzy Gminą Mielec a Fundacją pod nazwą „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej”.
Załączniki:
zarzadzenie 405_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 21.05.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 21.05.2014 , wersja 1

Numer: 406/2014, Z dnia: 23.01.2014


w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej powoływanej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych, w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2014.
Załączniki:
zarzadzenie 406_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 22.05.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 22.05.2014 , wersja 1

Numer: 407/2014, Z dnia: 23.01.2014


w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej powoływanej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w roku 2014.
Załączniki:
zarzadzenie 407_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 22.05.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 22.05.2014 , wersja 1

Numer: 408/2014, Z dnia: 31.01.2014


w sprawie wprowadzania zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Załączniki:
zarzadzenie 408_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 22.05.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 22.05.2014 , wersja 1

Numer: 409/2014, Z dnia: 31.01.2014


w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Gminy Mielec w 2014 roku
Załączniki:
zarzadzenie 409_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 22.05.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 22.05.2014 , wersja 1

Numer: 410/2014, Z dnia: 31.01.2014


Budowa Sali gimnastycznej przy ZS w Chorzelowie Etap II w sprawie powołania Komisji ds. odbioru zadania pod nazwą: Budowa Sali gimnastycznej przy ZS w Chorzelowie Etap II
Załączniki:
zarzadzenie 410_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 22.05.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 22.05.2014 , wersja 1

Numer: 412/2014, Z dnia: 06.02.2014


w sprawie powołania komisji konkursowej
Załączniki:
zarzadzenie 412_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 22.05.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 22.05.2014 , wersja 1

Numer: 411/2014, Z dnia: 06.02.2014


w sprawie powołania komisji konkursowej
Załączniki:
zarzadzenie 411_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 22.05.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 22.05.2014 , wersja 1

Numer: 413/2014, Z dnia: 07.02.2014


w sprawie W sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowań zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych na realizację zadania : nr przetargu PUE.271.1.2014, nazwa: „Opracowanie strategii rozwoju gmin: Mielec, Baligród i Tuszów Narodowy – Partnerów Projektu nr POPW.01.04.04-00-035/11 „Inwestycje i turystyka – szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi Priorytetowej I: Nowoczesna Gospodarka, Działania 1.4. Promocja i Współpraca.
Załączniki:
zarzadzenie 413_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 22.05.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 22.05.2014 , wersja 1

Numer: 414/2014, Z dnia: 07.02.2014


w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowań zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych na realizację zadania : nr przetargu: PUE.271.3.2014, nazwa : „Kompleksowa organizacja konferencji na rzecz Gminy Mielec i Tuszów Narodowy w ramach Projektu nr POPW.01.04.04-00-035/11, „Inwestycje i turystyka – szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi Priorytetowej I: Nowoczesna Gospodarka, Działania 1.4. Promocja i Współpraca.
Załączniki:
zarzadzenie 414_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 22.05.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 22.05.2014 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 26  prawy
Początek strony