Zarządzenia

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA

Numer: 74/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Załączniki:
zarzadzenie 74_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 137/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Załączniki:
zarzadzenie 137_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 81 /2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert w formie powierzenia
Załączniki:
zarzadzenie 81_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 32/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Załączniki:
zarzadzenie 32_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 95/2015, Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata...
Załączniki:
zarzadzenie 95_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 132/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w spranie: przekazania środka trwałego
Załączniki:
zarzadzenie 132_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 58/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły...
Załączniki:
zarzadzenie 58_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 83/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania komisji do przeprowadzania postępowań...
Załączniki:
zarzadzenie 83_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 110/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali wyborczych...
Załączniki:
zarzadzenie 110_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 6/2014 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: przekazania środka trwałego...
Załączniki:
zarzadzenie 6_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 102/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego...
Załączniki:
zarzadzenie 102_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 124/2015, Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania Komisji ds. odbioru zadań pod nazwa...
Załączniki:
zarzadzenie 124_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 151/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec
Załączniki:
zarzadzenie 151_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 5/2014, Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania Zespołów Problemowych Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych
Załączniki:
zarzadzenie 5_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 33/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: wyborów sołtysów w gminie Mielec
Załączniki:
zarzadzenie 33_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1
 lewy  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  z 26  prawy
Początek strony