Zarządzenia

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: 231/2016, Z dnia: 30.11.2016


w sprawie sposobu realizacji zadań w wypadku wprowadzenia i zmiany stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP na terenie Gminy Mielec
Załączniki:
zarzadzenie_231_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 230/2016, Z dnia: 30.11.2016


W sprawie załącznika do Zarządzenia Nr 163/2016 z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do wynajęcia na działalność biurowo-usługową w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat wchodzących w skład budynku przy ul. Jadernych 7,39-300 Mielec (stara siedziba Urzędu Gminy Mielec ) usytuowanego na działce nr 1393 Obręb nr 1 – Stare Miasto Księga wieczysta dla przedmiotowej nieruchomości TB1M/00010241
Załączniki:
zarzadzenie_230_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 23/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej...
Załączniki:
zarzadzenie 23_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 229/2016, Z dnia: 30.11.2016


w sprawie wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Mielec
Załączniki:
zarzadzenie_229_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 228/2016, Z dnia: 30.11.2016


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Załączniki:
zarzadzenie_228_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 227/2016, Z dnia: 28.11.2016


w sprawie przyznania nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe
Załączniki:
zarzadzenie_227_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 226/2016, Z dnia: 25.11.2016


w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu i powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości położonych w Woli Chorzelowskiej
Załączniki:
zarzadzenie_226_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 225/2016, Z dnia: 17.10.2016


w sprawie norm eksploatacyjnych oraz zasad rozliczania zużycia paliw ciekłych przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Mielec
Załączniki:
zarzadzenie_225_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 224/2016, Z dnia: 14.11.2016


w sprawie: ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Mielec na 2017 rok i przedłożenia Radzie Gminy Mielec i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
Załączniki:
zarzadzenie_224_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 223/2016, Z dnia: 14.11.2016


w sprawie: ustalenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mielec na 2017 rok
Załączniki:
zarzadzenie_223_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 222/2016, Z dnia: 28.10.2016


w sprawie powołania Komisji ds. odbioru zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Chorzelowska - Mielec”
Załączniki:
zarzadzenie_222_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 221/2016, Z dnia: 28.10.2016


w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015r. poz. 2164 z późn. zm.). na zadanie: "Przebudowa drogi gminnej nr 103 434 Rzędzianowice OSP dz. nr ewid. 1132, 1133 w km 0+008 - 0+178 oraz 0+185 - 0+700 w m. Rzędzianowice".
Załączniki:
zarzadzenie_221_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 220/2016, Z dnia: 28.10.2016


w sprawie powołania komisji do odbioru robót zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Mielecka Etap II oraz rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Wola Mielecka”.
Załączniki:
zarzadzenie_220_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 22/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej...
Załączniki:
zarzadzenie 22_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 219/2016, Z dnia: 27.10.2016


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Załączniki:
zarzadzenie_219_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1
 lewy  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  z 26  prawy
Początek strony