Zarządzenia

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: 232/2016, Z dnia: 19.12.2016


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Załączniki:
zarzadzenie_232_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 175/2016, Z dnia: 24.03.2016


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Załączniki:
zarzadzenie_175_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 149/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania Komisji do spraw wyceny działek...
Załączniki:
zarzadzenie 149_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 130/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali wyborczych...
Załączniki:
zarzadzenie 130_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 50/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych...
Załączniki:
zarzadzenie 50_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 195/2016, Z dnia: 12.07.2016


w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku do Zarządzenia nr 193/2016 z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu i powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości położonych w Woli Chorzelowskiej
Załączniki:
zarzadzenie_195_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 12/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych...
Załączniki:
zarzadzenie 12_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 43a/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania auditorów wewnętrznych oraz określenia...
Załączniki:
zarzadzenie 43a_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 159/2016, Z dnia: 20.01.2016


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego pn. „Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży – organizacja i prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w 2016 r."
Załączniki:
zarzadzenie_159_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 115/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: wprowadzenia Katalogu usług świadczonych w Urzędzie Gminy Mielec...
Załączniki:
zarzadzenie 115_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 89/2018, Z dnia: 25.10.2018


w sprawie wyznaczenia dnia 2 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Mielec
Załączniki:
zarzadzenie_2018_089.pdf
Informacja wytworzona przez Józef Piątek - Wójt Gminy Mielec dnia 25.10.2018.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 29.10.2018 , wersja 1

Numer: 37/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: ustalenia wzorów urzędowych formularzy, druków i pieczęci komisji...
Załączniki:
zarzadzenie 37_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 25/2015, Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa...
Załączniki:
zarzadzenie 25_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 182/2016, Z dnia: 28.04.2016


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Załączniki:
zarzadzenie_182_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 3/2014 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec
Załączniki:
zarzadzenie 3_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1
 lewy  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  z 26  prawy
Początek strony