Zarządzenia

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: 181/2016, Z dnia: 21.04.2016


w sprawie: upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół w Chorzelowie do złożenia w imieniu Wójta Gminy Mielec wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Twórczy uczeń w aktywnej szkole”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, Konkurs nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16
Załączniki:
zarzadzenie_181_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 180/2016, Z dnia: 21.04.2016


w sprawie rezygnacji z realizacji prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej
Załączniki:
zarzadzenie_180_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 18/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za Dyrektora Szkoły...
Załączniki:
zarzadzenie 18_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 179/2016, Z dnia: 11.04.2016


w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Książnicach
Załączniki:
zarzadzenie_179_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 178/2016, Z dnia: 08.04.2016


sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w miejscowości Wola Chorzelowska
Załączniki:
zarzadzenie_178_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 177/2016, Z dnia: 31.03.2016


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Załączniki:
zarzadzenie_177_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 176/2016, Z dnia: 24.03.2016


w sprawie powołania komisji do odbioru zadań inwestycyjnych remontowo budowlanych realizowanych przez Gminę Mielec w 2016 roku w ramach postępowań o wartości nie przekraczającej kwoty wyrażonej w złotych równoważności 30.000 euro netto.
Załączniki:
zarzadzenie_176_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 175/2016, Z dnia: 24.03.2016


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Załączniki:
zarzadzenie_175_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 174/2016, Z dnia: 24.03.2016


w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mielec za 2015 rok
Załączniki:
zarzadzenie_174_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 173/2016, Z dnia: 04.03.2016


w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowań zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych na realizację zadań
Załączniki:
zarzadzenie_173_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 172/2016, Z dnia: 29.02.2016


w sprawie przyznania nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe
Załączniki:
zarzadzenie_172_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 171/2016, Z dnia: 29.02.2016


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Załączniki:
zarzadzenie_171_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 170/2016, Z dnia: 22.02.2016


w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Gminy Mielec w 2016 roku
Załączniki:
zarzadzenie_170_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 17/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży...
Załączniki:
zarzadzenie 17_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 169/2016, Z dnia: 16.02.2016


w sprawie wyznaczenia GOPS i upoważnienia Kierownika GOPS do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach świadczenia wychowawczego – Programu ,,Rodzina 500 plus”.
Załączniki:
zarzadzenie_169_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1
 lewy  17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
Początek strony