Zarządzenia

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: 155/2016, Z dnia: 04.01.2016


w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Mielec do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2016 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy
Załączniki:
zarzadzenie_155_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 154/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów, druków ścisłego zarachowania...
Załączniki:
zarzadzenie 154_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 153/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: przekazania środka trwałego
Załączniki:
zarzadzenie 153_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 152/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: wprowadzenia Regulaminu wydawania materiałów promocyjnych
Załączniki:
zarzadzenie 152_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 151/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec
Załączniki:
zarzadzenie 151_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 150/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Załączniki:
zarzadzenie 150_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 15 /2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu zmiany...
Załączniki:
zarzadzenie 15_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 149/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania Komisji do spraw wyceny działek...
Załączniki:
zarzadzenie 149_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 148/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Załączniki:
zarzadzenie 148_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 147/2015, Z dnia: 18.03.2016


sprawie: powołania Komisji ds. odbioru zadań pod nazwą...
Załączniki:
zarzadzenie 147_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 146/2015, Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: przekazania środka trwałego
Załączniki:
zarzadzenie 146_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 145/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia likwidacji pieczątek stosowanych w Urzędzie Gminy Mielec
Załączniki:
zarzadzenie 145_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 144/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Załączniki:
zarzadzenie 144_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 143/2015, Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania komisji do odbioru robót zadania...
Załączniki:
zarzadzenie 143_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 142/2015, Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Mielec na 2016 rok...
Załączniki:
zarzadzenie 142_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1
 lewy  17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
Początek strony