Zarządzenia

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: 168/2016, Z dnia: 09.02.2016


w sprawie powołania komisji konkursowej
Załączniki:
zarzadzenie_168_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 167/2016, Z dnia: 09.02.2016


w sprawie powołania komisji konkursowej
Załączniki:
zarzadzenie_167_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 166/2016, Z dnia: 04.02.2016


w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania nauczycielom opłat za kształcenie, pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2016r.
Załączniki:
zarzadzenie_166_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 165/2016, Z dnia: 04.02.2016


w sprawie rezygnacji z realizacji prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej
Załączniki:
zarzadzenie_165_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 164/2016, Z dnia: 01.02.2016


w sprawie ustalenia planu kontroli w 2016r.
Załączniki:
zarzadzenie_164_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 163/2016, Z dnia: 01.02.2016


W sprawie ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do wynajęcia na działalność biurowo-usługową w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat wchodzących w skład budynku przy ul. Jadernych 7,39-300 Mielec (stara siedziba Urzędu Gminy Mielec ) usytuowanego na działce nr 1393 Obręb nr 1 – Stare Miasto Księga wieczysta dla przedmiotowej nieruchomości TB1M/00010241/
Załączniki:
zarzadzenie_163_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 162/2016, Z dnia: 01.02.2016


w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej powoływanej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju dzieci i młodzieży - organizacja i prowadzenie placówki wsparcia dziennego 2016 r.
Załączniki:
zarzadzenie_162_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 161/2016, Z dnia: 01.02.2016


w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej powoływanej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych, w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2016.
Załączniki:
zarzadzenie_161_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 160/2016, Z dnia: 29.01.2016


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Załączniki:
zarzadzenie_160_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 16/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania...
Załączniki:
zarzadzenie 16_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 159/2016, Z dnia: 20.01.2016


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego pn. „Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży – organizacja i prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w 2016 r."
Załączniki:
zarzadzenie_159_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 158/2016, Z dnia: 18.01.2016


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu.
Załączniki:
zarzadzenie_158_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 157/2016, Z dnia: 11.01.2016


w sprawie realizacji zadań obronnych oraz szkolenia obronnego w Gminie Mielec w 2016 roku
Załączniki:
zarzadzenie_157_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 156/A/2016, Z dnia: 04.01.2016


w sprawie płatności składki członkowskiej przez Gminę Mielec będącej członkiem zwyczajnym Lokalnej Grupy Działania LASOVIA
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 156/2016, Z dnia: 04.01.2016


w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i szkół podstawowych
Załączniki:
zarzadzenie_156_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1
 lewy  17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
Początek strony