Zarządzenia

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: 30/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: prawa pierwokupu nieruchomości...
Załączniki:
zarzadzenie 30_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 3/2014 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec
Załączniki:
zarzadzenie 3_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 2a/2014, Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: określenie zasad rachunkowości i procedur dotyczących zarządzania...
Załączniki:
zarzadzenie 2a_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 29/2015, Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania Komisji konkursowej...
Załączniki:
zarzadzenie 29_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 278/2017, Z dnia: 09.05.2017


w sprawie ustalenia wzorów druków służących do przeprowadzenia wyborów sołtysa wsi Chrząstów
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 10.05.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 10.05.2017 , wersja 1

Numer: 277/2017, Z dnia: 09.05.2017


w sprawie ustalenia przedterminowego wyborczego zebrania wiejskiego we wsi Chrząstów
Załączniki:
zarzadzenie_277_2017.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 10.05.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 10.05.2017 , wersja 1

Numer: 276/2017, Z dnia: 09.05.2017


w sprawie przedterminowych wyborów sołtysa miejscowości Chrząstów w Gminie Mielec
Załączniki:
zarzadzenie_276_2017.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 10.05.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 10.05.2017 , wersja 1

Numer: 27/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: przyznania nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe...
Załączniki:
zarzadzenie 27_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 26/2015, Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania komisji konkursowej...
Załączniki:
zarzadzenie 26_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 25/2015, Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa...
Załączniki:
zarzadzenie 25_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 236/2016, Z dnia: 30.12.2016


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Załączniki:
zarzadzenie_236_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 235/2016, Z dnia: 30.12.2016


w sprawie przekazania środka trwałego
Załączniki:
zarzadzenie_235_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 234/2016, Z dnia: 20.12.2016


w sprawie wprowadzenia zasad przekazywania przez jednostki budżetowe i zakład budżetowy Gminy Mielec danych z zakresu VAT w formie jednolitego pliku kontrolnego
Załączniki:
zarzadzenie_234_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 233/2016, Z dnia: 20.12.2016


w sprawie scentralizowanych zasad prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Mielec i jej jednostkach organizacyjnych
Załączniki:
zarzadzenie_233_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 232/2016, Z dnia: 19.12.2016


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Załączniki:
zarzadzenie_232_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1
 lewy  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  z 26  prawy
Początek strony