Zarządzenia

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: 487/2014, Z dnia: 30.07.2014


w sprawie ustalenia terminów składania wniosków ...
Załączniki:
zarzadzenie 487_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 17.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 17.12.2014 , wersja 1

Numer: 430/2014, Z dnia: 31.03.2014


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Załączniki:
zarzadzenie 430_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 24.11.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 24.11.2014 , wersja 1

Numer: 495/2014, Z dnia: 26.08.2014


W sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowań zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych na realizację zadania: ...
Załączniki:
zarzadzenie 495_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 22.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 22.12.2014 , wersja 1

Numer: 435/2014, Z dnia: 04.04.2014


w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowań zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych na realizację zadania ...
Załączniki:
zarzadzenie 435_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 24.11.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 24.11.2014 , wersja 1

Numer: 494/2014, Z dnia: 26.08.2014


W sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowań zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych na realizację zadania: ...
Załączniki:
zarzadzenie 494_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 22.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 22.12.2014 , wersja 1

Numer: 492/2014, Z dnia: 22.08.2014


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Załączniki:
zarzadzenie 492_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 22.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 22.12.2014 , wersja 1

Numer: 456/2014, Z dnia: 22.05.2014


w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Trześni
Załączniki:
zarzadzenie 456_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 02.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 02.12.2014 , wersja 1

Numer: 477/2014, Z dnia: 30.06.2014


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Załączniki:
zarzadzenie 477_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 04.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 04.12.2014 , wersja 1

Numer: 449/2014, Z dnia: 12.05.2014


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Załączniki:
zarzadzenie 449_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 27.11.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 27.11.2014 , wersja 1

Numer: 450/2014, Z dnia: 15.05.2014


w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu do wydawania decyzji administracyjnych
Załączniki:
zarzadzenie 450_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 27.11.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 27.11.2014 , wersja 2

Numer: 486/2014, Z dnia: 30.07.2014


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Załączniki:
zarzadzenie 486_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 17.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 17.12.2014 , wersja 1

Numer: 525/2014, Z dnia: 31.10.2014


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Załączniki:
zarzadzenie 525_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.01.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 12.01.2015 , wersja 1

Numer: 402/2014, Z dnia: 09.01.2014


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu.
Załączniki:
zarzadzenie 402_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 21.05.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 21.05.2014 , wersja 1

Numer: 416/2014, Z dnia: 12.02.2014


w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna
Załączniki:
zarzadzenie 416_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 22.05.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 22.05.2014 , wersja 1

Numer: 482/2014, Z dnia: 15.07.2014


w sprawie udzielenia przez Gminę Mielec krótkoterminowej pożyczki dla Ochotniczej Straży Straży Pożarnej w Podleszanach
Załączniki:
zarzadzenie 482_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 17.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 17.12.2014 , wersja 1
 lewy  17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
Początek strony