Zarządzenia

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: 188/2016, Z dnia: 31.05.2016


w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu Gminy Mielec z. s. w Chorzelowie za 2015 rok
Załączniki:
zarzadzenie_188_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 209/2016, Z dnia: 23.09.2016


w sprawie powołania komisji do odbioru robót zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Mielec”
Załączniki:
zarzadzenie_209_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 10/2014 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie : upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Mielec...
Załączniki:
zarzadzenie 10_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 163/2016, Z dnia: 01.02.2016


W sprawie ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do wynajęcia na działalność biurowo-usługową w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat wchodzących w skład budynku przy ul. Jadernych 7,39-300 Mielec (stara siedziba Urzędu Gminy Mielec ) usytuowanego na działce nr 1393 Obręb nr 1 – Stare Miasto Księga wieczysta dla przedmiotowej nieruchomości TB1M/00010241/
Załączniki:
zarzadzenie_163_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 189/2016, Z dnia: 31.05.2016


w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Rzędzianowicach
Załączniki:
zarzadzenie_189_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 96/2015, Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania Komisji ds. odbioru zadania pod nazwą...
Załączniki:
zarzadzenie 96_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 212/2016, Z dnia: 01.10.2016


w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski dotyczące nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze
Załączniki:
zarzadzenie_212_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 153/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: przekazania środka trwałego
Załączniki:
zarzadzenie 153_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 80/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie : ustalenia Regulaminu przyznawania nagród Wójta Gminy Mielec dla wyróżniających się uczniów
Załączniki:
zarzadzenie 80_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 131/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji...
Załączniki:
zarzadzenie 131_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 196/2016, Z dnia: 12.07.2016


w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowań zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych na realizację zadań
Załączniki:
zarzadzenie_196_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 210/2016, Z dnia: 30.09.2016


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Załączniki:
zarzadzenie_210_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 219/2016, Z dnia: 27.10.2016


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Załączniki:
zarzadzenie_219_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 26/2015, Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania komisji konkursowej...
Załączniki:
zarzadzenie 26_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 141/2015, Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: ustalenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mielec na 2016 rok
Załączniki:
zarzadzenie 141_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1
 lewy  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  z 26  prawy
Początek strony