Zarządzenia

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: 493/2014, Z dnia: 26.08.2014


w sprawie powołania Komisji ds. odbioru ...
Załączniki:
zarzadzenie 493_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 22.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 22.12.2014 , wersja 1

Numer: 472/2014, Z dnia: 18.06.2014


w sprawie powołania komisji ds. odbioru zadania pod nazwą: "Przebudowa drogi gminnej Nr 103431 dz. ewid. 637, 665/1, 665/2 w miejscowości Podleszany w km 0+670-1+260"
Załączniki:
zarzadzenie 472_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 02.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 02.12.2014 , wersja 1

Numer: 465/2014, Z dnia: 10.06.2014


w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Chorzelowie
Załączniki:
zarzadzenie 465_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 02.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 02.12.2014 , wersja 1

Numer: 460/2014, Z dnia: 30.05.2014


w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego na terenie Gminy Mielec
Załączniki:
zarzadzenie 460_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 02.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 02.12.2014 , wersja 1

Numer: 437/2014, Z dnia: 18.04.2014


w sprawie powołania Komisji ds. odbioru zadania pod nazwą: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Mielec”, ...
Załączniki:
zarzadzenie 437_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 24.11.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 24.11.2014 , wersja 1

Numer: 511/2014, Z dnia: 29.09.2014


z dnia 29 września 2014 r.
Załączniki:
zarzadzenie 511_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.01.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 12.01.2015 , wersja 1

Numer: 516/2014, Z dnia: 08.10.2014


w sprawie ogłoszenia przetargu ofertowego ...
Załączniki:
zarzadzenie 516_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.01.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 12.01.2015 , wersja 1

Numer: 443/2014, Z dnia: 05.05.2014


w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości w Chorzelowie ...
Załączniki:
zarzadzenie 443_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 27.11.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 27.11.2014 , wersja 1

Numer: 489/2014, Z dnia: 11.08.2014


w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Mielec
Załączniki:
zarzadzenie 489_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 17.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 17.12.2014 , wersja 1

Numer: 457/2014, Z dnia: 23.05.2014


w sprawie odwołania członka ze składu obwodowej komisji wyborczej na terenie Gminy Mielec
Załączniki:
zarzadzenie 457_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 02.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 02.12.2014 , wersja 1

Numer: 410/2014, Z dnia: 31.01.2014


Budowa Sali gimnastycznej przy ZS w Chorzelowie Etap II w sprawie powołania Komisji ds. odbioru zadania pod nazwą: Budowa Sali gimnastycznej przy ZS w Chorzelowie Etap II
Załączniki:
zarzadzenie 410_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 22.05.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 22.05.2014 , wersja 1

Numer: 423/2014, Z dnia: 10.03.2014


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Załączniki:
zarzadzenie 423_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 14.11.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 14.11.2014 , wersja 1

Numer: 512/2014, Z dnia: 30.09.2014


w sprawie powołania koordynatora gminnego ...
Załączniki:
zarzadzenie 512_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.01.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 12.01.2015 , wersja 1

Numer: 414/2014, Z dnia: 07.02.2014


w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowań zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych na realizację zadania : nr przetargu: PUE.271.3.2014, nazwa : „Kompleksowa organizacja konferencji na rzecz Gminy Mielec i Tuszów Narodowy w ramach Projektu nr POPW.01.04.04-00-035/11, „Inwestycje i turystyka – szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi Priorytetowej I: Nowoczesna Gospodarka, Działania 1.4. Promocja i Współpraca.
Załączniki:
zarzadzenie 414_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 22.05.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 22.05.2014 , wersja 1

Numer: 440/2014, Z dnia: 29.04.2014


w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowań zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych na realizację zadania ...
Załączniki:
zarzadzenie 440_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 25.11.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 25.11.2014 , wersja 1
 lewy  17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
Początek strony