Zarządzenia

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: 422/2014, Z dnia: 26.02.2014


w sprawie powołania Komisji do całościowego odbioru produktów: rzeczowych, materialnych i prawnych w ramach - Projektu nr POPW.01.04.04-00-035/11 „Inwestycje i turystyka – szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi Priorytetowej I: Nowoczesna Gospodarka, Działania 1.4. Promocja i Współpraca.
Załączniki:
zarzadzenie 422_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 14.11.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 14.11.2014 , wersja 1

Numer: 509/2014, Z dnia: 18.09.2014


w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej i majątkowej
Załączniki:
zarzadzenie 509_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.01.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 12.01.2015 , wersja 1

Numer: 463/2014, Z dnia: 03.06.2014


w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowań zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych na realizację zadania ...
Załączniki:
zarzadzenie 463_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 02.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 02.12.2014 , wersja 1

Numer: 405/2014, Z dnia: 14.01.2014


W sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej, do reprezentowania Gminy Mielec w ramach zawartej umowy o współpracy na realizację Programu Edukacji Ekonomicznej „Na własne konto” zawartej pomiędzy Gminą Mielec a Fundacją pod nazwą „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej”.
Załączniki:
zarzadzenie 405_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 21.05.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 21.05.2014 , wersja 1

Numer: 498/2014, Z dnia: 02.09.2014


w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu ...
Załączniki:
zarzadzenie 498_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 22.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 22.12.2014 , wersja 1

Numer: 504/2014, Z dnia: 15.09.2014


w sprawie powołania Komisji ds. odbioru zadania ...
Załączniki:
zarzadzenie 504_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 22.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 22.12.2014 , wersja 1

Numer: 458/2014, Z dnia: 23.05.2014


w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Trześni
Załączniki:
zarzadzenie 458_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 02.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 02.12.2014 , wersja 1

Numer: 521/2014, Z dnia: 20.10.2014


w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków ...
Załączniki:
zarzadzenie 521_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.01.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 12.01.2015 , wersja 1

Numer: 520/2014, Z dnia: 20.10.2014


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Załączniki:
zarzadzenie 520_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.01.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 12.01.2015 , wersja 1

Numer: 508/2014, Z dnia: 18.09.2014


w sprawie ogłoszenia przetargu ofertowego ...
Załączniki:
zarzadzenie 508_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 22.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 22.12.2014 , wersja 1

Numer: 413/2014, Z dnia: 07.02.2014


w sprawie W sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowań zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych na realizację zadania : nr przetargu PUE.271.1.2014, nazwa: „Opracowanie strategii rozwoju gmin: Mielec, Baligród i Tuszów Narodowy – Partnerów Projektu nr POPW.01.04.04-00-035/11 „Inwestycje i turystyka – szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi Priorytetowej I: Nowoczesna Gospodarka, Działania 1.4. Promocja i Współpraca.
Załączniki:
zarzadzenie 413_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 22.05.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 22.05.2014 , wersja 1

Numer: 466/2014, Z dnia: 10.06.2014


w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów, a także do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach
Załączniki:
zarzadzenie 466_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 02.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 02.12.2014 , wersja 1

Numer: 501/2014, Z dnia: 09.09.2014


w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok
Załączniki:
zarzadzenie 501_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 22.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 22.12.2014 , wersja 1

Numer: 500/2014, Z dnia: 02.09.2014


w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowań ...
Załączniki:
zarzadzenie 500_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 22.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 22.12.2014 , wersja 1

Numer: 503/2014, Z dnia: 12.09.2014


w sprawie przekazania środka trwałego
Załączniki:
zarzadzenie 503_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 22.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 22.12.2014 , wersja 1
 lewy  17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
Początek strony