Zarządzenia

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: 424/2014, Z dnia: 10.03.2014


W sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowań zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych na realizację zadania
Załączniki:
zarzadzenie 424_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 14.11.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 14.11.2014 , wersja 1

Numer: 429/2014, Z dnia: 21.03.2014


w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego i powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości położonych w Chorzelowie
Załączniki:
zarzadzenie 429_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 24.11.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 24.11.2014 , wersja 1

Numer: 407/2014, Z dnia: 23.01.2014


w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej powoływanej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w roku 2014.
Załączniki:
zarzadzenie 407_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 22.05.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 22.05.2014 , wersja 1

Numer: 484/2014, Z dnia: 17.07.2014


w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej ...
Załączniki:
zarzadzenie 484_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 17.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 17.12.2014 , wersja 1

Numer: 506/2014, Z dnia: 18.09.2014


Zarządzenie Wójta Gminy Mielec - Szefa Obrony Cywilnej Gminy
Załączniki:
zarzadzenie 506_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 22.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 22.12.2014 , wersja 1

Numer: 408/2014, Z dnia: 31.01.2014


w sprawie wprowadzania zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Załączniki:
zarzadzenie 408_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 22.05.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 22.05.2014 , wersja 1

Numer: 480/2014, Z dnia: 13.07.2014


w sprawie wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Mielec
Załączniki:
zarzadzenie 480_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 04.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 04.12.2014 , wersja 1

Numer: 401/2014, Z dnia: 09.01.2014


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „ Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży – organizacja i prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w 2014 r.”
Załączniki:
zarzadzenie 401_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 21.05.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 21.05.2014 , wersja 1

Numer: 404/2014, Z dnia: 13.01.2014


w sprawie realizacji zadań obronnych oraz szkolenia obronnego w Gminie Mielec w 2014 roku
Załączniki:
zarzadzenie 404_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 21.05.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 21.05.2014 , wersja 1

Numer: 442/2014, Z dnia: 02.05.2014


w sprawie powołania na terenie Gminy Mielec obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
Załączniki:
zarzadzenie 442_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 27.11.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 27.11.2014 , wersja 1

Numer: 476/2014, Z dnia: 30.06.2014


w sprawie powołania komisji ds. odbioru zadań pod nazwą: ”Przebudowa drogi gminnej na dz. ewid. 1445 w miejscowości Wola Mielecka„ „Przebudowa drogi gminnej na dz. ewid. 653 w miejscowości Chorzelów”
Załączniki:
zarzadzenie 476_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 04.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 04.12.2014 , wersja 1

Numer: 433/2014, Z dnia: 31.03.2014


w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowań zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych na realizację zadania ...
Załączniki:
zarzadzenie 433_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 24.11.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 24.11.2014 , wersja 1

Numer: 419/2014, Z dnia: 26.02.2014


w sprawie powołania Komisji ds. odbioru zadania pod nazwą: „Przebudowa i remont budynku na potrzeby Urzędu Gminy Mielec i jej jednostek organizacyjnych”
Załączniki:
zarzadzenie 419_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 14.11.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 14.11.2014 , wersja 1

Numer: 417/2014, Z dnia: 12.02.2014


w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna
Załączniki:
zarzadzenie 417_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 22.05.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 22.05.2014 , wersja 1

Numer: 505/2014, Z dnia: 18.09.2014


w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych ...
Załączniki:
zarzadzenie 505_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 22.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 22.12.2014 , wersja 1
 lewy  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  z 26  prawy
Początek strony