Zarządzenia

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: 14/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Załączniki:
zarzadzenie 14_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 192/2016, Z dnia: 30.06.2016


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Załączniki:
zarzadzenie_192_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 35/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania stałego zespołu do spraw współpracy z samorządami wsi...
Załączniki:
zarzadzenie 35_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 16/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania...
Załączniki:
zarzadzenie 16_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 432/2014, Z dnia: 31.03.2014


w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu do podejmowania wszelkich czynności w zakresie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w zakresie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Załączniki:
zarzadzenie 432_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 24.11.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 24.11.2014 , wersja 1

Numer: 499/2014, Z dnia: 02.09.2014


w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowań ...
Załączniki:
zarzadzenie 499_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 22.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 22.12.2014 , wersja 1

Numer: 481/2014, Z dnia: 14.07.2014


w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Mielec
Załączniki:
zarzadzenie 481_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 17.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 17.12.2014 , wersja 1

Numer: 474/2014, Z dnia: 26.06.2014


w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowań zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych na realizację zadań ...
Załączniki:
zarzadzenie 474_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 04.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 04.12.2014 , wersja 1

Numer: 490/2014, Z dnia: 18.08.2014


w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mielec za I półrocze 2014 roku
Załączniki:
zarzadzenie 490_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 17.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 17.12.2014 , wersja 1

Numer: 452/2014, Z dnia: 16.05.2014


w sprawie wprowadzenia alarmu przeciwpowodziowego na terenie Gminy Mielec
Załączniki:
zarzadzenie 452_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 02.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 02.12.2014 , wersja 1

Numer: 415/2014, Z dnia: 10.02.2014


w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych przez jednostki organizacyjne Gminy Mielec
Załączniki:
zarzadzenie 415_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 22.05.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 22.05.2014 , wersja 1

Numer: 434/2014, Z dnia: 04.04.2014


W sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za Dyrektora Szkoły Podstawowej w Książnicach
Załączniki:
zarzadzenie 434_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 24.11.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 24.11.2014 , wersja 1

Numer: 471/2014, Z dnia: 17.06.2014


w sprawie przyznania nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe
Załączniki:
zarzadzenie 471_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 02.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 02.12.2014 , wersja 1

Numer: 441/2014, Z dnia: 30.04.2014


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Załączniki:
zarzadzenie 441_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 27.11.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 27.11.2014 , wersja 1

Numer: 497/2014, Z dnia: 02.09.2014


w sprawie udzielenia upoważnień do sporządzania aktów pełnomocnictwa ...
Załączniki:
zarzadzenie 497_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 22.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 22.12.2014 , wersja 1
 lewy  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  z 26  prawy
Początek strony