Zarządzenia

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: 461/2014, Z dnia: 30.05.2014


w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Podleszanach
Załączniki:
zarzadzenie 461_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 02.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 02.12.2014 , wersja 1

Numer: 446/2014, Z dnia: 08.05.2014


w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu do wydawania decyzji administracyjnych
Załączniki:
zarzadzenie 446_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 27.11.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 27.11.2014 , wersja 1

Numer: 444/2014, Z dnia: 05.05.2014


w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości w Mielcu ...
Załączniki:
zarzadzenie 444_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 27.11.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 27.11.2014 , wersja 1

Numer: 447/2014, Z dnia: 08.05.2014


w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu do wydawania decyzji administracyjnych.
Załączniki:
zarzadzenie 447_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 27.11.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 27.11.2014 , wersja 1

Numer: 468/2014, Z dnia: 12.06.2014


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Załączniki:
zarzadzenie 468_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 02.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 02.12.2014 , wersja 1

Numer: 518/2014, Z dnia: 20.10.2014


w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy ...
Załączniki:
zarzadzenie 518_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.01.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 12.01.2015 , wersja 1

Numer: 412/2014, Z dnia: 06.02.2014


w sprawie powołania komisji konkursowej
Załączniki:
zarzadzenie 412_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 22.05.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 22.05.2014 , wersja 1

Numer: 488/2014, Z dnia: 07.08.2014


w sprawie wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Mielec
Załączniki:
zarzadzenie 488_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 17.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 17.12.2014 , wersja 1

Numer: 455/2014, Z dnia: 20.05.2014


w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowań zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych na realizację zadania ...
Załączniki:
zarzadzenie 455_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 02.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 02.12.2014 , wersja 1

Numer: 519/2014, Z dnia: 20.10.2014


w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna ...
Załączniki:
zarzadzenie 519_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.01.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 12.01.2015 , wersja 1

Numer: 421/2014, Z dnia: 26.02.2014


w sprawie powołania Komisji do odbioru produktów: rzeczowych, materialnych i prawnych na rzecz Gminy Mielec w ramach - Projektu nr POPW.01.04.04-00-035/11 „Inwestycje i turystyka – szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi Priorytetowej I: Nowoczesna Gospodarka, Działania 1.4. Promocja i Współpraca.
Załączniki:
zarzadzenie 421_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 14.11.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 14.11.2014 , wersja 1

Numer: 406/2014, Z dnia: 23.01.2014


w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej powoływanej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych, w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2014.
Załączniki:
zarzadzenie 406_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 22.05.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 22.05.2014 , wersja 1

Numer: 515/2014, Z dnia: 08.10.2014


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Załączniki:
zarzadzenie 515_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.01.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 12.01.2015 , wersja 1

Numer: 411/2014, Z dnia: 06.02.2014


w sprawie powołania komisji konkursowej
Załączniki:
zarzadzenie 411_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 22.05.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 22.05.2014 , wersja 1

Numer: 517/2014, Z dnia: 20.10.2014


w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia losowania składów obwodowych komisji wyborczych ...
Załączniki:
zarzadzenie 517_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.01.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 12.01.2015 , wersja 1
 lewy  15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  z 26  prawy
Początek strony