Zarządzenia

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: 27/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: przyznania nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe...
Załączniki:
zarzadzenie 27_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 75/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: wprowadzenia pogotowia przeciw powodziowego na terenie Gminy Mielec
Załączniki:
zarzadzenie 75_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 101/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej...
Załączniki:
zarzadzenie 101_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 4/2014 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powierzenie funkcji członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec
Załączniki:
zarzadzenie 4_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 119/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: udziału w powiatowym ćwiczeniu obronnym miast i gmin powiatu mieleckiego
Załączniki:
zarzadzenie 119_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 170/2016, Z dnia: 22.02.2016


w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Gminy Mielec w 2016 roku
Załączniki:
zarzadzenie_170_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 224/2016, Z dnia: 14.11.2016


w sprawie: ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Mielec na 2017 rok i przedłożenia Radzie Gminy Mielec i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
Załączniki:
zarzadzenie_224_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 174/2016, Z dnia: 24.03.2016


w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mielec za 2015 rok
Załączniki:
zarzadzenie_174_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 46/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: wytycznych do sporządzania arkuszy organizacyjnych dla szkół prowadzonych...
Załączniki:
zarzadzenie 46_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 202/2016, Z dnia: 25.08.2016


w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mielec za I półrocze 2016 roku
Załączniki:
zarzadzenie_202_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 226/2016, Z dnia: 25.11.2016


w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu i powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości położonych w Woli Chorzelowskiej
Załączniki:
zarzadzenie_226_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 113/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania stałego zespołu do spraw współpracy z samorządami wsi w Gminie Mielec
Załączniki:
zarzadzenie 113_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 68 /2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej
Załączniki:
zarzadzenie 68_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 213/2016, Z dnia: 05.10.2016


w sprawie wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Mielec
Załączniki:
zarzadzenie_213_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 90/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: upoważnienia do prowadzenia czynności związanych z głosowaniem...
Załączniki:
zarzadzenie 90_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1
 lewy  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  z 26  prawy
Początek strony