Zarządzenia

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: 72/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania komisji do przeprowadzania postępowań...
Załączniki:
zarzadzenie 72_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 156/A/2016, Z dnia: 04.01.2016


w sprawie płatności składki członkowskiej przez Gminę Mielec będącej członkiem zwyczajnym Lokalnej Grupy Działania LASOVIA
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 111/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: ustalenia składu Gminnej Komisji do spraw szacowania strat...
Załączniki:
zarzadzenie 111_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 70 /2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej
Załączniki:
zarzadzenie 70_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 9/2014 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
Załączniki:
zarzadzenie 9_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 71 /2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Podleszanach
Załączniki:
zarzadzenie 71_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 177/2016, Z dnia: 31.03.2016


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Załączniki:
zarzadzenie_177_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 212/A/2016, Z dnia: 03.10.2016


w sprawie powołania Komisji Odbioru robót zadania pn. "Przebudowa Stacji SUW w Chorzelowie"
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 178/2016, Z dnia: 08.04.2016


sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w miejscowości Wola Chorzelowska
Załączniki:
zarzadzenie_178_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 185/2016, Z dnia: 09.05.2016


w sprawie powołania stałego zespołu do spraw współpracy z samorządami wsi w Gminie Mielec
Załączniki:
zarzadzenie_185_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 180/2016, Z dnia: 21.04.2016


w sprawie rezygnacji z realizacji prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej
Załączniki:
zarzadzenie_180_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 215/2016, Z dnia: 10.10.2016


w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.
Załączniki:
zarzadzenie_215_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 120/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Załączniki:
zarzadzenie 120_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 230/2016, Z dnia: 30.11.2016


W sprawie załącznika do Zarządzenia Nr 163/2016 z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do wynajęcia na działalność biurowo-usługową w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat wchodzących w skład budynku przy ul. Jadernych 7,39-300 Mielec (stara siedziba Urzędu Gminy Mielec ) usytuowanego na działce nr 1393 Obręb nr 1 – Stare Miasto Księga wieczysta dla przedmiotowej nieruchomości TB1M/00010241
Załączniki:
zarzadzenie_230_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 143/2015, Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania komisji do odbioru robót zadania...
Załączniki:
zarzadzenie 143_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1
 lewy  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  z 26  prawy
Początek strony