Zarządzenia

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: 33/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: wyborów sołtysów w gminie Mielec
Załączniki:
zarzadzenie 33_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 208/2016, Z dnia: 23.09.2016


w sprawie : powołania rzeczoznawców do szacowania zwierząt oraz zniszczonych
Załączniki:
zarzadzenie_208_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 1/2014 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie powołania komisji ds. odbioru zadań...
Załączniki:
zarzadzenie 1_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 57/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Załączniki:
zarzadzenie 57_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 181/2016, Z dnia: 21.04.2016


w sprawie: upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół w Chorzelowie do złożenia w imieniu Wójta Gminy Mielec wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Twórczy uczeń w aktywnej szkole”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, Konkurs nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16
Załączniki:
zarzadzenie_181_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 107/2015, Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania na terenie Gminy Mielec obwodowych komisji...
Załączniki:
zarzadzenie 107_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 200/2016, Z dnia: 01.08.2016


w sprawie przekazania środka trwałego
Załączniki:
zarzadzenie_200_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 59/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych...
Załączniki:
zarzadzenie 59_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 234/2016, Z dnia: 20.12.2016


w sprawie wprowadzenia zasad przekazywania przez jednostki budżetowe i zakład budżetowy Gminy Mielec danych z zakresu VAT w formie jednolitego pliku kontrolnego
Załączniki:
zarzadzenie_234_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 218/2016, Z dnia: 18.10.2016


w sprawie powołania Komisji ds. odbioru zadania pod nazwą:„Przebudowy drogi oraz budowy chodnika wraz z odwodnieniem km 0=000,00 do 0+464,20 w miejscowości Trześń na działkach ew. 86, 916, 704/2, 787, 786, 785, 784/1, 784/2, 799 gm. Mielec”
Załączniki:
zarzadzenie_218_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 216/2016, Z dnia: 13.10.2016


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Załączniki:
zarzadzenie_216_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 148/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Załączniki:
zarzadzenie 148_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 86/2015, Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Załączniki:
zarzadzenie 86_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 190/2016, Z dnia: 30.05.2016


w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Książnicach
Załączniki:
zarzadzenie_190_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 139/2015, Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy...
Załączniki:
zarzadzenie 139_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1
 lewy  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  z 26  prawy
Początek strony