Zarządzenia

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: 498/2014, Z dnia: 02.09.2014


w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu ...
Załączniki:
zarzadzenie 498_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 22.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 22.12.2014 , wersja 1

Numer: 504/2014, Z dnia: 15.09.2014


w sprawie powołania Komisji ds. odbioru zadania ...
Załączniki:
zarzadzenie 504_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 22.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 22.12.2014 , wersja 1

Numer: 458/2014, Z dnia: 23.05.2014


w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Trześni
Załączniki:
zarzadzenie 458_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 02.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 02.12.2014 , wersja 1

Numer: 521/2014, Z dnia: 20.10.2014


w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków ...
Załączniki:
zarzadzenie 521_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.01.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 12.01.2015 , wersja 1

Numer: 520/2014, Z dnia: 20.10.2014


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Załączniki:
zarzadzenie 520_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.01.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 12.01.2015 , wersja 1

Numer: 508/2014, Z dnia: 18.09.2014


w sprawie ogłoszenia przetargu ofertowego ...
Załączniki:
zarzadzenie 508_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 22.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 22.12.2014 , wersja 1

Numer: 413/2014, Z dnia: 07.02.2014


w sprawie W sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowań zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych na realizację zadania : nr przetargu PUE.271.1.2014, nazwa: „Opracowanie strategii rozwoju gmin: Mielec, Baligród i Tuszów Narodowy – Partnerów Projektu nr POPW.01.04.04-00-035/11 „Inwestycje i turystyka – szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi Priorytetowej I: Nowoczesna Gospodarka, Działania 1.4. Promocja i Współpraca.
Załączniki:
zarzadzenie 413_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 22.05.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 22.05.2014 , wersja 1

Numer: 466/2014, Z dnia: 10.06.2014


w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów, a także do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach
Załączniki:
zarzadzenie 466_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 02.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 02.12.2014 , wersja 1

Numer: 501/2014, Z dnia: 09.09.2014


w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok
Załączniki:
zarzadzenie 501_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 22.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 22.12.2014 , wersja 1

Numer: 500/2014, Z dnia: 02.09.2014


w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowań ...
Załączniki:
zarzadzenie 500_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 22.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 22.12.2014 , wersja 1

Numer: 503/2014, Z dnia: 12.09.2014


w sprawie przekazania środka trwałego
Załączniki:
zarzadzenie 503_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 22.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 22.12.2014 , wersja 1

Numer: 493/2014, Z dnia: 26.08.2014


w sprawie powołania Komisji ds. odbioru ...
Załączniki:
zarzadzenie 493_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 22.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 22.12.2014 , wersja 1

Numer: 472/2014, Z dnia: 18.06.2014


w sprawie powołania komisji ds. odbioru zadania pod nazwą: "Przebudowa drogi gminnej Nr 103431 dz. ewid. 637, 665/1, 665/2 w miejscowości Podleszany w km 0+670-1+260"
Załączniki:
zarzadzenie 472_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 02.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 02.12.2014 , wersja 1

Numer: 465/2014, Z dnia: 10.06.2014


w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Chorzelowie
Załączniki:
zarzadzenie 465_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 02.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 02.12.2014 , wersja 1

Numer: 460/2014, Z dnia: 30.05.2014


w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego na terenie Gminy Mielec
Załączniki:
zarzadzenie 460_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 02.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 02.12.2014 , wersja 1
 lewy  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  z 26  prawy
Początek strony