Zarządzenia

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: 7/2014 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów, druków ścisłego zarachowania, należności i zobowiązań jednostki.
Załączniki:
zarzadzenie 7_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 168/2016, Z dnia: 09.02.2016


w sprawie powołania komisji konkursowej
Załączniki:
zarzadzenie_168_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 114/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Załączniki:
zarzadzenie 114_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 134 /2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej
Załączniki:
zarzadzenie 134_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 171/2016, Z dnia: 29.02.2016


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Załączniki:
zarzadzenie_171_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 203/2016, Z dnia: 25.08.2016


w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych
Załączniki:
zarzadzenie_203_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 172/2016, Z dnia: 29.02.2016


w sprawie przyznania nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe
Załączniki:
zarzadzenie_172_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 217/2016, Z dnia: 18.10.2016


w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U. 2015 r poz.2164 z póżń zm.) na zadanie:Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzędzianowice Etap II cz.5
Załączniki:
zarzadzenie_217_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 54/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania komisji i ustalenia terminu losowania rozstrzygającego...
Załączniki:
zarzadzenie 54_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 152/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: wprowadzenia Regulaminu wydawania materiałów promocyjnych
Załączniki:
zarzadzenie 152_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 197/2016, Z dnia: 20.07.2016


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Załączniki:
zarzadzenie_197_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 36/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania...
Załączniki:
zarzadzenie 36_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 116/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Mielec
Załączniki:
zarzadzenie 116_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 147/2015, Z dnia: 18.03.2016


sprawie: powołania Komisji ds. odbioru zadań pod nazwą...
Załączniki:
zarzadzenie 147_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 199/2016, Z dnia: 29.07.2016


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Załączniki:
zarzadzenie_199_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1
 lewy  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  z 26  prawy
Początek strony